aasta 1995

1. K. Kalamees. Sööda ning selle energia ja proteiini väärindamisest eesti maatõugu lehmadega korraldatud katses. 1995, Magistritöö. Tartu, 88

2. K. Kalamees, Ü. Oll. Sööda ning selle energia ja proteiini väärindamisest eesti maatõugu lehmade poolt. – Agraarteadus, 1995, VI, 3, 278…291

3. K. Kalamees. Ülevaade eesti maatõu olukorrast.- Tõuinfo, 1995, 3, 7…8

4. K. Kalamees. Maakarja kasvatajad Kurgjal. – Tõuinfo, 1995, 5, 4

5. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts 1995. a.- Tõuinfo, 1996, 1, 5…6

6. K. Kalamees. Loomade käitumisest. – Maaleht, 1995, 15.06.

aasta 1996

7. K. Kalamees, Ü.Oll. Eesti maatõugu lehmade sööda- energia- ja proteiiniväärindusest. – APS-iToimetised 2, 1996, 18…21

8. K. Kalamees. Toimus üldkoosolek. – Tõuinfo, 1996, 3, 7…8

9. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate suvepäevad.- Tõuinfo, 1996, 5, 5

10. K. Kalamees. 1996. aasta hinnanguid. – Tõuinfo, 1996, 6, 6

11. K. Kalamees. “Karjatila 1996” Soomes. – Tõuinfo, 1996, 6, 6

aasta 1997

12. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuinfo, 1997, 3, 7… 9

13. K. Kalamees. Geneetiliste ressursside säilitamise konverents Baisogalas. – Tõuinfo, 1997, 5, 13

14. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi suvepäevad. – Tõuinfo, 1997, 5, 6

15. S. Värv, H. Viinalass. Eesti maakarjade geneetiliste parameetrite võrdlevaid andmeid. – EMPÜ Loomakasvatusinstituudi teadustöid, 1997, 67, 109…123

aasta 1998

16. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. – Ühistegelised uudised. 1998, 14/15/16, 6…7

17. K. Kalamees. Eesti maakarja Kasvatajate Seltsi tegevus 1997. a. –Tõuloomakasvatus, 1998, 1, 1, 12…14

18. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 1998, 2, 1, 10…12

19. K. Kalamees. Hinnati eesti maatõugu lehma piima. – Tõuloomakasvatus, 1998, 3, 1, 7

20. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi 1998. a. töödest ja tegemistest. – Tõuloomakasvatus, 1998, 4, 1, 5…7

aasta 1999

21. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. – Tõuloomakasvatus, 1999, 1, 2, 8…9

22. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 1999, 2, 2, 9…10

23. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. – Tõuloomakasvatus, 1999, 4, 2, 8

24. S. Värv. Eesti maakarja geneetiline struktuur. 1999.Magistritöö. Tartu , 91

aasta 2000

25. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi juhatuses.- Tõuloomakasvatus, 2000, 1, 3, 6

26. K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart. Eesti maatõu aretuses kasutatud tõugude olulisus.- Tõuloomakasvatus, 2000, 2, 3,11…14

27. K. Kalamees. Eesti maakarja suvepäev Lanksaare talus. – Tõuloomakasvatus, 2000, 3, 3, 5…6

28. K. Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate mööduv aasta. – Tõuloomakasvatus, 2000, 4, 3, 8

29. K. Kalamees. Geneetilist mitmekesisust peab säilitama. – Loomade maailm, 2000, 6/7, 33

30. K. Kalamees. Eesti maatõug – meie oma veisetõug. – Loomade maailm, 2000. 6/7, 30…32

31. K. Kalamees. Eesti maatõu aretuse analüüs ja eesmärgid.- APS-i Toimetised 13, Tartu, 2000, 45…48

32. K. Kalamees. Eesti Maakarja Tõuraamat. – APS-i Toimetised 13, Tartu, 2000, 43…44

33. K. Kalamees. Eesti Maakarja Tõuraamat. 1990…1999, Pärnu, 2000, 202

34. K. Kalamees. Infovoldik. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, 2000

35. A. Ruus, K. Kalamees. Ilus, armas, nudi. – Dokumentaalfilm, 45 min. PROfilm, 2000.

36. H. Viinalass, S. Värv, O. Saveli. Geneetilisest mitmekesisusest eesti maatõugu veistel EAB lookuse alusel. – APS Toimetised, 2000, 12, Tartu, 101-104

aasta 2001

37. K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart. Söödaratsiooni muutuse mõju eesti maatõugu lehmade piimajõudlusele. – APS-i Toimetised 14, 2001, 79…84

38. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2001, 2, 4, 11…13

39. K. Kalamees. Eesti maakarja pullid. – Tõuloomakasvatus, 2001, 4, 4, 3…4

40. O. Saveli, T. Bulitko, T. Kaart, U. Kaasiku, K. Kalamees, A. Kureoja, E. Orgmets, H. Pulk, E. Siiber, M. Uba. Eesti veisetõugude aretuskomponentide võrdlev hinnang ja kasutamine aretusprogrammides. – Agraarteadus XII, 2001, 4, 224…247

41. O. Saveli, T. Kaart, K. Kalamees, U. Kaasiku, H. Pulk. Eesti veisetõugude aretuskomponentide hinnang. – Tõuloomakasvatus, 2001, 4, 4, 10…17

aasta 2002

42. K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart. Eesti maakarja lehmade poegimisvahemiku uuringutest.- Tõuloomakasvatus, 2002, 1, 5, 23…25

43. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2002, 2, 5, 4…7

44. K. Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2002. a. – Tõuloomakasvatus, 2002, 4, 5, 7…9

45. K. Kalamees. Eesti maakarja aretus- ja säilitusprogramm 2004…2012. Pärnu, 2004, käsikiri, 23

aasta 2003

46. K. Kalamees. Eesti maakarja aretuspullid.- Tõuloomakasvatus, 2003, 1, 6, 6…7

47. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2003, 2, 6, 5…6

48. K. Kalamees. Maatõugu piimalehm vajab toetust nagu lapski. – Eesti Ekspress, 05.06.2003

49. K. Kalamees. Eesti maakarja arengu lugu. – Tõuloomakasvatus, 2003, 3, 6, 4…7

50. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2003. a – Tõuloomakasvatus, 2003, 4, 6, 8…9

aasta 2004

51. K.Kalamees. Eesti maakarja olukord 2003. aastal. – Tõuloomakasvatus, 2004,1, 7, 11…12

52. M.Metsaalt. Eesti kohalik kari taludes möödunud sajandi alguses. – Tõuloomakasvatus, 2004, 1, 7, 12…13

53. K.Kalamees. Eesti maakari 21. sajandil. – Maamajandus,2004. 18. nr.3 (132),22…24

54. Ü. Kalm. Miks maakari hakkas meeldima? – Maamajandus, 2004.18.nr. 3 (132), 13…15

55. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2004, 2, 7, 3…5

56. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid ja näitustest osavõtt 2004.a – Tõuloomakasvatus, 2004,4, 7, 9…12

57. K.Kalamees. Maatõugu veised taas au sisse. – Põhja-Liivi uudised, 1/2004, 3

aasta 2005

58. A.Veidenberg. Eesti maakari loomakasvataja pilgu läbi. – Tõuloomakasvatus, 2005, 1, 8, 9…10

59. M.Pitk. Uustla talu päästab maakarja. – Maaleht, 27.03.2005

60. A.Lember. Veterinaaramet puhastab eesti maakarja soome mõjust. – Meie Maa. 14.04.2005, lk.6

61. K.Kalamees. Eesti maakarjast. – Tõuloomakasvatus, 2005, 2, 8, 6…9

62. J.Pütsepp. Palju õnne, Õõda – Maaülikool, 05.05.2005

63. S.Selder. Pensionär Õõda – 23 aastat lehmaks olemist. – Eesti Päevaleht,14.05.2005

64. S. Paluoja. Prantslasi huvitab eesti maakari. – Pärnu Postimees,27.05.2005

65. S. Paluoja. Kaubarul kõrgub eesti esimene lehmade vaatamise torn. – Pärnu Postimees, 04.06.2005

66. A.Ammas. Nudipead annavad rammusat piima vaatetorni valvsa silma all. – Eesti Päevaleht, 06.06.2005

67. S.Paluoja. Nudipäise karja kasvatajad teevad maailmatasemel tööd. – Pärnu Postimees, 04.08.2005

68. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad C.R.Jakobsoni talumuuseumis. – Tõuloomakasvatus, 2005,3,8, 9…12

69. Tõuloomakasvatus Eestis. 2005. Koost.O.Saveli, K.Kalamees. Eesti maakarja aretus. 32…37

70. Infovoldik. Eesti maakari. Koost. Nigula LKA, MTÜ Sookoll. Tekstid: A.Roosalu, K.Kübar, K.Kalamees, Murel Merivee, A.Lotman

71. K.Kalamees. Vaata oma ninaotsast kaugemale. – Tõuloomakasvatus,2005, 4, 8, 10…12

72. M.Ansu. Tartus suri eile Eesti vanim lehm. - Postimees, 30.12.2005.

aasta 2006

73. K.Kalamees. Eesti maakarja pullid ja spermavaru. – Tõuloomakasvatus,2006, 1, 9, 5…7

74. K.Kalamees. Eesti maakarja veis pole ainult lemmikloom. Intervjuu tõufarmide omanikega. – Tõuloomakasvatus 2006, 2, 9, 6…10

75. K.Kalamees. Maakarja kasvatajad Lätis. – Tõuloomakasvatus, 2006, 3, 9, 26…27

76. K.Kalamees. Eesti maakarja 2006. aasta tõufarmid. – Tõuloomakasvatus,2006, 4, 9, 7…9

aasta 2007

77. S.Paluoja. Eesti maakarja kaitseb ikoon. – Pärnu Postimees. 17.01.2007

78. K.Kalamees, K.Lepik, M.Kallaste. Eesti maakarja aretust edendanud isikud. – Tõuloomakasvatus, 2007, 1, 10, 10…13

79. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate aastakoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2007, 2, 10, 10…14

80. K.Kalamees. Eesti maakarja arengulugu. Tõumonograafia. Tartu, 2007, 328 lk.

81. O.Saveli. Ilmus eesti maakarja monograafia. – Tõuloomakasvatus, 2007, 2, 10, 28…31

82. S.Paluoja. Käde Kalamees koostas maakarja monograafia. – Pärnu Postimees, 29.05.2007

83. S.Kanošina. Maakarja kasvatajad uudistasid Koordi talus. – Pärnu Postimees, 07.08.2007

84. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad. – Tõuloomakasvatus, 2007, 3, 10, 14…15

85. Põllumajandusministeeriumi väljaanne. Ohustatud tõud. Eesti maatõugu veis. Tallinn, 2007, 4…9

86.  K.Kalamees. Veisekasvatajad käisid Prantsusmaal. – Tõuloomakasvatus, 2007, 4, 10, 10…11

aasta 2008

87. V.Rauniste. Mõnda eesti maakarjast. – Meie Maa, 21.02. 2008

88. V.Rauniste. Liia Sooäär on eesti maatõugu veise säilimise eest võitleja. – Meie Maa, 21.02.2008

89. K.Kalamees. Eesti maakarja lipust. – Tõuloomakasvatus, 2008,1,11, 4…5

90. S.Paluoja. Maakarja kasvatajate selts kohtub Ares. – Pärnu Postimees. 23.04.2008

91. S.Paluoja. Maakarja Selts tähistas lipu 80. aastapäeva. – Pärnu Postimees. 03.05.2008

92. S.Paluoja: Intervjuu: Nudipea trotsib väljasuremist. – Pärnu Postimees. 15.05.2008

93. K.Kalamees. Eesti maakarjakasvatajate aastakoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2008,2,11, 7…11

94. K.Kalamees. Viss 2008. – Kõo vallaleht, nr.63, september 2008, lk.6

95. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. – Tõuloomakasvatus, 2008, 4, 11, 10

96. S.Paluoja. Massiaru laudas lüpsab lehmi robot. – Pärnu Postimees. 09.12.2008

aasta 2009

97. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2009. aastal. – Tõuloomakasvatus, 2009,1,12, 4…7

98. S.Paluoja. Maakarja kasvatajad tulevad Päriverre. – Pärnu Postimees, 22.04.2009

99. I.Jõudu. Piima valgulise koostise ja geneetilise polümorfismi mõju piima laapumisomadustele. Väitekiri. Tartu 2008, 114

100. A.Veidenberg, K.Kalamees. Intervjuud eesti maakarja kasvatajatega. – Tõuloomakasvatus, 2009,2,12, 6…8

101. K.Kalamees. 20 aastat taasasutatud Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi. – Tõuloomakasvatus, 2009,3,12, 8…12

102. Eesti maakari. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevus aastatel 1989-2009 eesti maatõu säilitaja ja arendajana. Koostanud Käde Kalamees, 2009, 44lk

103. A.Veidenberg. 20 aastat EK Seltsi taasasutamisest.-Tõuloomakasvatus, 2009,4,12,4…5

104. Eesti maakarja pidupäev. – Meie Maa, 14.10.2009

105. S.Paluoja. Nudipäise eest seisab selts.- Pärnu Postimees, 15.10.2009

106. S.Paluoja. Isepäine Eesti maakari püsib entusiastide õlul.- Pärnu Postimees, 16.10.2009

107. K.Kalamees. Lillik purustas rekordi. –Pärnu Postimees, 24.10.2009

108. S.Lättemäe. Maakarja piimast saaks erilisi roogi.- Maaleht nr.46(1153), 12.11.2009

109. Jüri E.Kukk. Andressaarel lüpsab maakari. – Sakala, 17.12.2009

110. Eesti põllumajandus XX sajandil, III köide. O.Saveli. 1.3. Veiste aretusühingud. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, 713…714, Saku 2009

aasta 2010

111. K.Kalamees. Eesti maatõu tõufarmid 2010.aastal. – Tõuloomakasvatus, 2010, 1,13, 6…9

112. Eesti maakarja kasvatajate selts tähistab 90.aastapäeva. - Pärnu Postimees, 14.04.2010

113. Maakarja veiseid juba üle 700. Maaleht, 22.04.2010

114. M. Tsupsman. Palu talu Simovartid. - Teataja, Nissi valla ajaleht, 2/2010, lk.8

115. K.Kalamees. Eesti maakarja aretus annab häid tulemusi. - Maamajandus, juuni, 2010, 38...40

116. L.Sammler. Saaremaal Upa külas oli värvikas vissivõistlus. – Maaleht nr.24, 17. juuni 2010, 18…9

117. R.Raudvere. Põrsas tegi Ülenurmel hobusele ära. – Maaleht nr.36, 09.sept.2010, 15

118. K.Kalamees. Tõuloomanäitustest. – Tõuloomakasvatus, 2010, 2,13,

119. K. ja M. Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad Võru- ja Põlvamaal. – Tõuloomakasvatus, 2010, 3,13, 27…28

120. K.Päike. Andressaare talu perenaine: Maakarja lehmad igasse tallu. – Maaleht nr.44, 04.november 2010, 30

121. A.Sarjas. Töö teeb õnnelikuks ja paneb lehmadele laulma. – Maaleht nr.51, 23.12.2010, 19

122. 125 aastat tõuraamatute pidamist Eestis. Koostaja O.Saveli. K.Kalamees. Eesti maakarja tõuraamat. Tartu 2010, 35…39

123. K.Kalamees., O.Saveli. Eesti maatõugu lehmade kehamõõtmete dünaamika. – Tõuloomakasvatus, 2010, 4, 13, 5…6

aasta 2011

124. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2011.aastal. – Tõuloomakasvatus, 2011, 1,14, 8…10

125. S.Paluoja. Maakari täitis Valter Udami unistuse.- Pärnu Postimees, 17.02.2011

126. S.Lättemäe. Parim maakari on Saaremaal Mereranna Põllumajandusühistus – Maaleht, 05.05. 2011

127. K.Kalamees. Eesti maakarja pullid ja spermavarud. – Tõuloomakasvatus, 2011,2,14, 6…9

128. S.Lättemäe. Käde Kalamees: Hoidkem oma kohalikku maakarja! - Maamajandus, juuni 2011, 33...35

129. T.Kann. Kurgjal ülistati Eesti hobust ja maakarja. – Pärnu Postimees, 16.08.2011

130. M.Proos. Kaunis viss Pipi korjab tiitleid.  – Sakala, 18.08.2011 

131. M.Pitk. Urmas Lehtsalu maakarjast ei loobu. - Maaleht, 15.09.2011

132. K.Kalamees. Sugulusaretusest maakarja populatsioonis jõudluskontrolli andmetel. - Tõuloomakasvatus, 2011, 3,14, 31...32

133. M.Jõemaa, K.Kalamees, K.Sepp. Eesti maakarja ja eesti hobuse päev C.R.Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal. - Tõuloomakasvatus, 2011, 3,14, 28...29

134. K.Saastamoinen. Eesti maakari soomlase pilgu läbi. - Tõuloomakasvatus, 2011, 4,14, 10

aasta 2012

135. Ü.Kalm. Meierei asendab holsteini maatõuga. Kommentaar. Käde Kalamees. Maaleht, 19.01.2012

136. Ü.Kalm. Maakari annab head juustupiima. Maamajandus, jaanuar, 2012

137. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2012.aastal. - Tõuloomakasvatus, 2012, 1/15, 11...13

138. V.Rauniste. "Saarte Viss 2012" ilusaimad lehmad pärjatud. Meie Maa, 07.06.2012

139. V.Rauniste. Visside paraadil on, mida vaadata. Meie Maa, 14.06.2012

140. K.Kalamees. Loomade käitumisest. - Tõuloomakasvatus, 2012, 2/15, 8

141. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi stipendium. - Tõuloomakasvatus, 2012, 2/15, 9

142. S. Lättemäe. Maakari tõstab talu väärtust. Maaleht, 07.06.2012, 34 

143. A.Sarjas. Üks lüpsilehmaga küla Eestimaal jälle juures. Maaleht.ee, 25.06.2012

144. V.Leivak. Maal on nii palju tööd, et ei jõua ära teha! Postimees, Arter, 28.07.2012, 8...9

145. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad. - Tõuloomakasvatus, 2012, 3/15, 12...13

146. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2013.aastaks. -Tõuloomakasvatus, 2012, 4/15, 5...7

147. Jüri Simovart hoiab maatõugu lehmi.  - Aasta põllumees 2012, 01.11.2012, 20

148. S.Paluoja. Maakarja rekordlehm Lillik kasvab Massiaru külas. Pärnu Postimees, 07.12.2012, 2

149. L.Sammler. Maakarja magnetilehm lüpsis üle 11 tonni piima. Maamajandus nr.6, 13,dets.2012, 2

150.  Koost.O.Saveli. Ohustatud tõugude säilitamise aretuslikud abinõud. K. Kalamees. Eesti maatõugu veis 2012. 2012. lk.6...28

aasta 2013

151. V.Rauniste. Saaremaa piimatoodang mullu üle 7200 kilo lehma kohta. Meie Maa, 27.02.2013

152. K.Kalamees. Eesti maatõug rekordite kursil.-Tõuloomakasvatus, 2013, 1/16, 12...13

153. Maakarja seltsi hõbekarikas rändab Saaremaale. Pärnu Postimees, 16.04.2013, lk.4S.Paluoja. Vana nudi eest seisjad pidasid Ares aru. Pärnu Postimees, 30.04.2013, lk. 2...3

154. Maakarja rändkarikas jäi päriseks Saaremaale Mereranna ühistusse. Maaleht, 02.05.2013, lk 24

155. K.Kalamees. Ohustatud tõuga tuleb teha sihikindlat aretustööd. -Tõuloomakasvatus, 2013, 2/16, 10...12

156. Ü.Russsak. Eestimaa parim lehm ootab järglast. Harju Elu, 28.06.2013

157. A.Mõtus. Üle 10000 kg lüpsab kolm maatõugu lehma. Maaleht, 19.08.2013

158. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad.-Tõuloomakasvatus, 2013, 3/16, 12...13

159. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. Poster. - Tõuloomakasvatus, 2013/4

160. Koost. O.Saveli. Kakskümmend aastat ühistegelist tõuaretuse organisatsiooni Eestis. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. Paar OÜ. 2013, lk.12-15

aasta 2014

161. K.Kalamees. Ülevaade eesti maakarja kasvatajate aastakoosolekust.-Tõuloomakasvatus, 2014, 2/17, 7...11

162. K.Kalamees. Teenekate eesti maatõu kasvatajate peres on lein.-Tõuloomakasvatus, 2014, 2/17, 11...12

163. A.Mõtus. Eesti maatõugu vasika ostmiseks peab järjekorras ootama. -Maaleht, 24.04.2014

164. S.Paluoja. Kurgja nudipead tegid jüripäeval õuetiiru. - Pärnu Postimees, 25.04.2014

165. S.Paluoja. Maakarja hõbekarikat hoiab Massiaru.-Pärnu Postimees, 02.05.2014

166. L.Sammler. Piimapäeval sai kõhu täis- Maaleht, 12.06.2014

167. S.Lättemäe. Massiarus kosuvad maatõugu rekordlehmad. -Maaleht, 26.06.2014

168. "Saarte Vissil" uued liidrid.-Maaleht, 26.06.2014

169. K.Tramm. Kui Kurgja rahvas kuldsel aal... - Maaleht nr.31, 31.07.2014

170. Aasta põllumeheks pürib Piret Alfhtan. -Pärnu Postimees, 16.07.2014

171. S.Paluoja. Laudaesisele toodi imetleda päris oma eesti tõugu loomad. -Pärnu Postimees, 22.07.2014

172. S.Paluoja. Maakarja margil ilutseb rekordlehm Ürdi. -Pärnu Postimees, 22.07.2014

173. M.Jõemaa. Ohustatud tõugude päev Kurgjal pälvis suure publikumenu.-Tõuloomakasvatus, 2014, 3/17, 12...13

174. K.Saarna. Inbreeding eesti maatõugu veistel. Magistritöö 2014, 45 lk.

175. K.Kalamees. Inbriiding eesti maatõugu veistel.-Tõuloomakasvatus, 2014, 3/17, 25...26

176. Maakarja rekordi tegi Pipi.-Maaleht nr.40, 02.10.2014

177. K.Kalamees. Pipi geneetilised eeldused maatõu rekordlehmaks kujunemiseks.- Tõuloomakasvatus, 2014, 4/17, 10...12

aasta 2015

178. Maatõug lüpsis mullu rekordkoguse piima. - Maaleht, 05.märts, 2015

179. K.Traks. Kaks Antsu Karukämbla kuningriigist. - Maaelu, 10.märts 2015

180. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2015.aastal. - Tõuloomakasvatus, 2015, 1/18, 7...9

181. K.Kalamees. 95 aastat Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi. - Tõuloomakasvatus, 2015, 2/18, 5...7

182. S.Paluoja. Maakarja Seltsi hõbekarika omanik selgub peagi. - Pärnu Postimees, 25.04.2015

183. S.Lättemäe. Maakarja ränd-hõbekarika sai taas oma valdusse Liia Sooäär. - Maaleht, 30.04.2015

184. L.Sammler. Saarte vissil võidutsesid pull Kismeti tütred. - Maamajandus, 18.06.2015, nr.6(36)

185. K.Kalamees. Eesti maatõu tõuraamatu pullide karjades ja spermavaru Kehtna seemendusjaamas. - Tõuloomakasvatus, 2015, 4/18, 4...6

186. S.Lättemäe. Liia Sooäär hoiab põlist maatõugu. -Maaleht, 08.10.2015

187. S.Lättemäe. Kellest saab aasta põllumees 2015? - Maaleht, 05.11.2015

188. K.Kalamees, H.Viinalass. DNA test geneetilises ekspertiisis. - Tõuloomakasvatus, 2015, 4/18,  24...25

aasta 2016

189. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2016. aastal. - Tõuloomakasvatus, 2016, 1/19,  5...8

190. S.Paluoja. Maakarja hõbekarikas vahetab omanikku. 29.04,2016,- Pärnu Postimees

191. S.Lättemäe. Talupidaja visati piimaringist välja koos maakarjaga. -Maamajandus, 02.06.2016, nr. 22 (1495)

192. K.Kalamees. Hästi peetud maakari annab palju piima. -Maamajandus, 16.06.2016, nr. 6 (46)

193. A.Lember. Riido talus ei ole kohta holsteinile. - Saarte Hääl, 09.07.2016

194. M.Jõemaa. Kurgjal toimus ohustatud tõugude päev. - Tõuloomakasvatus, 2016, 3/19, 13

195. S.Lättemäe. Kellest saab aasta põllumees 2016. - Maamajandus, 13.10.2016, nr.41 (1514)

196. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2016/2017 aastal. - Tõuloomakasvatus, 2016, 4/19, 5...8

aasta 2017

197. V.Rauniste. Anne Kiider: iga inimene vastutab oma tervise eest ise (intervjuu)- Meie Maa, 11.02.2017

198. K.Kalamees. Eesti maatõug 2016.aastal. - Tõuloomakasvatus, 2017,1/20, 7...9

199. S.Paluoja. Väikese nudipea kasvatajad usuvad oma eesti maatõusse. -Pärnu Postimees/Maaelu nr.18(100), 04.05.2017, lk.12

200. K.Kalamees. EK Seltsi aastakoosolek Päriveres 27.04.2017.-Tõuloomakasvatus, 2017,2/20, 10...11

201. K.Kalamees. Maatõu vissikonkurss Ülenurmel. - Tõuloomakasvatus,      2017,3/20, 8...9

202. S.Annuk. Ülenurmel kenitlesid Eesti kauneimad tõuloomad.- Postimees, 04.09.2017, lk 6.

203. L.Sammler. Tuleb toetada keskkonnahoidlikku tootmist. - Maamajandus, nr.8 (60) 21.09.2017,  lk. 4

204. T.Efert. Sepa mahetalus on peamine lehmade õnn. - Maaelu, 02.nov.2017. lk 8

205. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2017-2018. aastal.-Tõuloomakasvatus,        2017,4/20, 10...11

Eesti maakarja-alased publikatsioonid alates 1995 kuni 2017.a.

aasta 2020

225.  E.Raid. Talukarjast pärit lehm 100 aastat hiljem. 2.osa. Eesti maakarja lehmade värvus ja sarved 100 aasta jooksul.-Tõuloomakasvatus 2020/2;13...15

224. L.Sammler. Palju õnne-täna saab Eesti Maakarja Kasvatajate Selts saja aastaseks -Delfi/Maaleht/Maamajandus, 20.04.2020

223. S.Paluoja. Eesti maakarja alus on Pärnumaal säilinud - Pärnu Postimees, 17.04.2020

222. E.Raid, K.Kalamees. Eesti maatõug meie kultuuripärand - Eesti Loodus , Aprill 4/2020;18...19

221. L.Sammler. Maatõugu tuleb hoida nagu laulupidu - Maaleht/Maamajandus ,26.02.2020; 2...3

220. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2019.-2020.aastal - Tõuloomaksvatus 2020/1; 9...10

219. E.Raid. Eesti maakarja sugulavad - Tõuloomakasvatus 2020/1; 7...8

aasta 2019

218. K.Kalamees, E.Raid. Talukarjast pärit lehm 100 aastat hiljem.1.osa.Tõuraamatu lehmade mõõtmed. - Tõuloomakasvatus 2019/4; 8...10

217. E.Raid. Kuidas Virsik linnarahvast ehmatas. - Tõuloomakasvatus 2019/3; 23...24

216. A.Lember. Loomakasvatusteadlane: maatõugu veiste piimatoodang peab tõusma -Saarte Hääl, 10.08.2019

215. S.Lättemäe. Käde Kalamees: eesti maatõugu veis on meie rahvuslik uhkus - Maaleht, 19.09.2019

214. S.Lättemäe. Maatõugu lehm Nupi püstitas lüpsikiiruse rekordi. - Maaleht, 14.09.2019

213. S.Lättemäe. Andressaare talus pääsevad ka lemmiklehmad pensionile. - Maaleht, 20.06.2019

212. S.Lättemäe. Noor karjapidaja Viktoria plaanib maatõugu lehmadele suurt tulevikku. - Maaleht, 10.03.2019

211. S.Lättemäe. Müüa maakarja piima koos tavapiimaga on raiskamine. - Maaleht, 07.03.2019

aasta 2018

210. S.Paluoja. Maakari kui killuke pärandkultuuri püsib entusiasmil. - Postimees.Maaelu. 06.12.2018

209. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2018-2019.aastal.- Tõuloomakasvatus. 2018,4/5...7

208. K.Kalamees. EK Seltsi aastakoosolek Päriveres 20.04.2018. - Tõuloomakasvatus, 2018, 2/21, 6...8

207. Maakarja kasvatajate hõbekarikas rändab edasi. - Pärnu Postimees, uudised, lk.5, 20.aprill 2018, nr.76

206. K.Kalamees. Eesti maatõugu aretuspullid ja spermavaru. -Tõuloomakasvatus, 2018,1/21, 9...11

Eesti maakarja-alased publikatsioonid alates 2018.aastast