Eesti maatõu sperma 

Eesti maatõugu pullide kasutatav sperma seisuga 01.10.2020

Liin

Nimi

S_kood

Foto / 

PT

Veresus

Isa

Ema

Emaisa

Ema toodang

lakt_piimkg_R%_V%

Dooside arv

Aastast

10

NUHVIK

30252

DZ 6,3%

Nuki 30230

Vimka EK1416817A

Jerti 30198

3_5320_5,76_3,57

80

2005

15

QELLIKS

30253

SKB 25% DZ 12,5% RH 12,5%

Qepe 30229

Lissi EK604411A

Juks 30197

7_5330_4,68_3,27

393

2005

5

OKSFRI

30255

SKB 25% RH 1,6%

Oksa  30225

Viisi EK548795A

Frippe 30170

3_4876_5,0_3,35

10

2005

6

NAPOKS

30275

SKB 12,5%  RH 1,6%

Napu 30240

Lehvik EK5761319B

Oksa 30225

2_5085_4,99_3,55

19

2008

5

OKSFRI-TÕMM

30324

SKB 12,5%  DZ 9,4%

Oksfri 30255

Anu EK5546008A

Tömmi 30223

5_6382_4,69_3,59

192

2014

8

ULLINAPOVIR

30361

SKB 7,9%  DZ 6,3%  RH 4,7%

Ullinapoks 30341

Virsik EK12732203A

Virvakum 30289

4_7086_4,31_3,05

582

2018

8

ULLIOTINA

30365

SKB 6,5%  DZ 3,2% RH  1,6%

Ullioti 30330

Oime-Kari EK13148218A

Napu 30240

3_6402_4,60_3,26

494

2018

6

NAPOKSJERNÄK

30375

SKB 6,5%  RH 2,0%

Napoksjernak 30359

Ünna EK12085897A

Näkuvirtul 30291

4_6722_4,34_3,55

414

2019

Madala aretusväärtusega sperma 

Liin

Nimi

S_kood

Isa

Ema

Emaisa

Ema toodang

lakt_piimkg_R%_V%

Dooside arv

5

LEIUMU

30117

Lees EK_110

Nätti EK_1627

Ikkar EK_81

4459_3,96

195

5

LEHO

30118

Lõbus EK_111

Klarika EK_1055

Samba EK_80

5059_4,76

197

7

MAU

30166

Mauno EK_127

Itra EK_2431

Randolf EK37620 (pun.kirju HF)

5005_4,25_3,14

48

Pärast 02.05.2005 seemendustest sündinud järglased loetakse ristanditeks 

Liin

Nimi

S_kood

Isa

Ema

Emaisa

Ema toodang

lakt_piimkg_R%_V%

Dooside arv

7

MAUNO

30127

Ahtialan Ölli SK13660

Ihme SK295344

Pellervo SK13187

5893_5,01

20

15

QUATRO

30201

Qvadrat

7-540  SKB6819

Kronblom

5-31625-244

Jadargut SKB9998

7646_3,7_3,3

11

5

OKSA

30225

Mattilan Yrsky SSS13674B

Hitti S304564

Kivipellon Poikkeus SSS13857B

11522_4,9_3,3

15

6

NAPERO

30226

Mäen Ohva SSS13844C

Hortensia SSS3030933

Juholan Ipa SSS13739B

15645_3,3_3,1

20