Eesti maatõu lehma välimiku hindamise kord

 

Lehmade välimiku hindamise eesmärgiks on:

 • määrata lehma kehaehitus mõõtandmete alusel,
 • anda hinnang udarale,
 • jalgadele
 • tõutüübile 100 punkti süsteemis

Seeläbi saab võimaluse parimate pulliemade valikuks.

 

Hinnatakse 1. laktatsiooni lõpetanud või vanemate lehmade

 • kehaehitust (tüüpi),
 • udarat
 • jalgu
 • mõõdetakse kere 
 • rinnaümbermõõdu alusel määratakse kehamass.
 • kirjeldatakse välimikku
 • Hindaja kasutab lehmade hindamisel selleks ettenähtud töölehe vormi, millele ta kirjutab kõik hinnatud lehma mõõdud, hindepunktid udarale, tõutüübile, jalgadele, üldhindele, pullide suurusele ning annab kirjelduse välimikule.

Kõik Tõuraamatu A ossa kantavad maatõugu lehmad mõõdetakse ja hinnatakse.

 

Kompleksel hindamisel (üldhinne) saadud punktid                                                                      

annavad hinnangu tõulehmale järgmiselt:

≥ 90                       suurepärane

87...89                   väga hea

85…86                   hea

80…84                   keskmine

64…79                   rahuldav

≤ 65                        halb                                                                           Keskmise üldmuljega lehmad hinnatakse 84 punkti vääriliseks.

Mõõdetavad andmed (cm)

 

RK  -  ristluu kõrgus

RS  -  rinna sügavus

LL 1 -  laudja laius 1

LL2 -  laudja laius 2

LP  -  laudja pikkus

KP  - kere põikipikkus

RÜ  - rinnaümbermõõt

KG - kehamass (määratakse RÜ alusel)

gallery/dsc_0486

Tõutüüp            ≤ 30 punkti

Suurepäraseks ja väga heaks hinnatud lehmal on:

 • Sügav ja lai kere, sügav ümbermõõdult südamepiirkonna ja roiete juurest
 • Laia eesjalgade vahega, kumerate roiete ja pika kerega
 • Kael pikk ja elegantselt sulandunud kokku õlgmikuga
 • Turi terav, selg sirge ja selgete piirjoontega
 • Laudjas lai, vaagnavööde või ristluu piisava lihastikuga
 • Reied pikad, annavad tugevust kannanukkidele, seejuures ei tohi siseküljed olla kiiga jõulised (udarale vähe ruumi)
 • Roiete pikkus, kumerus ja vahekaugus on olulised keha võimsuse määramiseks, aitavad ka hinnata piimatüüpi
 • Hinnatakse veel kaela asetust, õlgmikku puusanukke, päraluunukke

Jalad        ≤ 20 punkti

Tagajalad küljelt :

 • vertikaalne joon peab kulgema reieliigesest, riivates kannavagu, sõra toetuspinna keskele

Tagajalad tagantvaates:

 • püstjoon päraluunukist kannanuki kaudu alla sõrgade vahele. Kui see on sirge, on lehmal paralleelsed kannad, suunatuna otse ja tagasi

Lehma keharaskus peab jaotuma jalgadele pingeta.

Jalad, mis on vastavuses nimetatud püstsirgetega, nimetatakse kuivaks ja õrnaks ning kui sõrapiire on ühtlane ja tugev, hinnatakse jalad suurepäraseks või väga heaks.

 

Äärmiselt otse- ja kõverkandsed, muhklikud, käsnjad ning kehvade sõrgadega jalad hinnatakse halvaks.

Udar        ≤ 50 punkti

 • Udarapõhja kõrgus: peab asuma kannanukist ülalpool
 • Eesudar: tugeva kinnitusega, ideaalis vanjas, proportsionaalne pikkuse suhtes ning mitte ulatuma kaugemale puusanukkidest
 • Udaraveerandid peavad olema ühtlased, tasakaalus
 • Tagaudarakinnitus: kõrge ja laialt kinnitatud
 • Keskside: tugev, selge vagu udaraveerandite vahel
 • Nisad ühtlased, soovitavalt paralleelsed ja ühe pikkused
 • Udar peab olema näärmekas ja proportsionaalne, udaraveerandid ühel tasapinnal

Suurepärase tasakaalu, kinnituse, sideme, nisade paigutuse ja soovitava nisakujuga udar hinnatakse suurepäraseks või väga heaks.

 

Eest nõrgalt kinnitunud udar, taga madal ja halvasti kinnitunud nõrk või vigastatud ligament, sügav või üldiselt tasakaalutu udar, vastuvõetamatu nisakuju hinnatakse halvaks.

 

Keskmine udar hinnatakse heaks

90…100 (suurepärane) lehm on järgmiste näitajatega:

 • Tugeva eesosaga lehm, kes saaks süüa suuri söödakoguseid
 • Vigadeta ja kompakne kehaehitus
 • Tugev ristluu päraluust kõrgem, päraluunukid puusnukkidest madalamal
 • Lai laudjas asub keskel puusa- ja päraluunukkide vahel
 • Luud on kuivad ja õrnad (jalad vastavad püstsirgetele)
 • Udar näärmekas, hästi kinnitunud ja tasakaalus
 • Udarapõhi kannanukist ülalpool
 • Keskside tugev, parema ja vasaku udarapoole vahel selge vagu
 • Tagaudar kõrgelt ja laialt kinnitunud
 • Eesudar proportsionaalne pikkuse suhtes ega ulatu kaugemale puusanukkidest

Komplekse hindamise aluseks on:

 

Udar                      ≤ 50 punkti

Jalad                      ≤ 20 punkti

Tõutüüp               ≤ 30 punkti

gallery/fq4a7406

Tõuloom 2019 Ülenurmel