Näituste eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele eesti maatõugu kui kohalikust aborigeensest karjast aretatud omamaist tõugu ning 

väärtustada ja tuua esile maakarja positiivseid omadusi ja selle tõu parimaid aretajaid-kasvatajaid.

Kaunima maatõugu lehma valik näitusel peaks aitama propageerida ja innustada maakarja aretajaid paremate aretustulemuste saavutamiseks.

EK Selts on alates 1995 aastast osalenud Tõulooma konkursil ning alates 2003 aastast ka korraldanud maatõu Vissi valimist.

Eesti maakarja näituse lehmade hindamisjuhend

 

Näitusel osalevate eesti maakarja veiste hindamise kriteeriumid on:

 • Värvus: helebeežist kuni punaseni
 • Nudisus
 • Veise üldilme ja areng: 
  • kehaehituse proportsionaalsus, konstitutsiooni tugevus ja tõutüübile vastavus
  • Vaadatakse kaela asetust, õlgmikku, turja, selga, laudjat, puusanukke, päraluunukke ja reisi
  • Kael olgu pikk ja elegantselt sulanud kokku õlgmikuga.
  • Turi terav, selg sirge ja selgete piirjoontega.
  • Laudjas lai ja lihaseline, eelistatud on kas sirge või veidi langev ehk luipu laudjas, mis soodustab poegimist vastupidiselt tõusvale laudjale
  • Vaagnavööde või ristluu piisava lihastikuga (lehma tagaosa tähtsuse tõttu)
  • Reied pikad, peaksid andma tugevust kannanukkidele, seejuures ei tohi siseküljed olla liiga jõulised, sest siis jääb udarale vähem ruumi.
  • Roiete pikkus, kumerus ja vahekaugus on olulised ja aitavad ka hinnata piimatüüpi.
  • Hinnatakse silma järgi eeskeha mahtu, mille määravad roiete pikkus ja asend selgroo suhtes. Mida mahukam on rinnakorv, seda suurem on ainevahetuse potentsiaal.
  • Väga hea välimikuga lehm on sügav ja lai, sügav ümbermõõdult südamepiirkonna ja roiete juurest, laia eesjalgade vahega, kumerate roiete ja pika kehaga.
 • Udar :
  •  arvestatakse udara kinnitust,
  • asendit taga ja ees,
  • kesksidet,
  • näärmekust ja mahtu,
  • nisade paigutust ja kuju.
  • Hinnatakse eesudara pikkust, laiust ja kehale ülemineku sujuvust.
  • Soovitavaks peetakse pikemat ja vannikujulist udarat.
  • Hinnatakse esi- ja taganisade omavahelist asetust. Soovitav on, kui tagantvaates taganisad katavad esinisasid.
  • Soovitud nisa pikkus on ca 5 cm.
  • Oluline on ka udaraveerandite ühtlikkus, ees- ja tagaudara tasakaal.
  • Udarapooled peavad olema ühel tasapinnal ja udarapõhi kannanukkidest kõrgemal.
 • Esi- ja tagajalad
  • Hinnatakse jalgade tugevust ja asetust,
  • sõrgade tugevust ja kuju. Lehma keha peab jaotuma jalgadele pingeta.
  • Tagajalad külgvaates iseloomustavad jalgade kannanurka. Kui kannanurk sisuliselt puudub ( võrdub 180°), siis on püstjalad ja kui kannanurk on liiga suur (120°), saabeljalad. Soovitud kannanurk on 150°.
  • Külgvaates peab lehma jala vertikaalne joon kulgema reieliigesest, riivates kannavagu, sõra toetuspinna keskele.
  • Tagantvaates võime püstjoone mõelda päraluunukist kannanuki kaudu alla sõrgade vahele. Kui see on sirge, on lehmal paralleelsed kannad, suunatuna otse ja tagasi.
  • Jalad, mis on vastavuses nimetatud püstsirgega, on kuivad ja õrnad ning kui sõrapiire on ühtlane, hinnatakse väga heaks.

Kehamass soovitavalt tõule omane 450-550 kg ja keskmine konditsioon.

 

 • Maakarja „Vissi“ tiitli omanikuks saab selline maatõugu veis, kelle välimik on komplekselt hinnatud ülaltoodud kõiki nõudeid arvestades.
 • Võrdsete välimiku tunnustega maakarja veiste olemasolul saab kaalukeeleks beež värvus ja nudisus.
 • Noorte, esimest laktatsiooni lüpsvate lehmade puhul ei oma suurt kaalu nende kehamass, vaid kehaehituse proportsionaalsus ja konstitutsiooni tugevus, üldine areng ja tõutüübile vastavus. Eesti maakarja väikesearvulisuse tõttu hinnatakse näitusel esimese laktatsiooni lehmi koos vanemate lehmadega ja kohtunik võib hinnata ka noori lehmi „Reserv Vissi“ tiitli vääriliseks.

 

Vead,mis vähendavad üldhinnangut:

 • nõrk lihastik,
 • logeõlgsus,
 • toores luustik,
 • tõusev seljajoon,
 • pehme selg,
 • pehme lanne,
 • kõrge sabajuur,
 • nööritud rind,
 • katusjas laudjas,
 • ahenev laudjas
 • lühike laudjas,
 • harkvarbsus esijalgadel ja tagajalgadel,
 • O jalad, tagajalgade kitsas seis,
 • kooskandsus, eestine seis,
 • taatsine seis,
 • spastiline parees,
 • karukäpp,
 • lai sõravahe,
 • udara raskus taga,
 • udara raskus ees,
 • ebaühtlased veerandid,
 • nisad ettepoole,
 • koonilised nisad,
 • peened nisad,
 • jämedad nisad,
 • lisanisad, mis segavad lüpsi,
 • närvilisus esitlemisel.
Viss 2018 ,2019 Ketra (Eerika Farm OÜ)
gallery/2008 saarte viss ürdi

Eesti maatõu VISS 2013,2015 ja 2016

Kalli EK11300939A; snd. 29.05.2010

Omanik Eerika Farm OÜ

Eesti maatõu Saarte VISS 2002, 2003, 2004 ja 2008 Ürdi EK588710A; snd. 26.12.1997

Omanik Liia Sooäär