Noorpullide saamiseks ning lehmapopulatsiooni piimatoodangu tõstmiseks valitakse igal aastal välja noorpullid, kellelt varuda spermat.

Valikul peetakse silmas geneetilise mitmekesisuse säilitamist.

EK Selts sõlmib maatõugu tõupullide kasvatajaga pullikasvatuslepingu

nendelt pullidelt vajaliku koguse sperma varumiseks.

 

Pull tunnistatakse aretusloomana kõlblikuks kompleksselt:

 • põlvnemise
 • kasvu intensiivsuse
 • sugulise aktiivsuse
 • välimiku hindamise järgi
 • pullid peavad olema hästi arenenud ja tõustandardile vastavad
 • (valkjaspunane või punane ja nudi)

Pulliema valiku nõuded

Pulliema peab olema registreeritud tõuraamatu põhiosas

Pulliemaks valitakse jõudluskontrolli andmete põhjal Tõuraamatu lehmade hulgast:

 • põlvnemisandmetelt ja välimukult sobivaimad maatõugu lehmad
 • esmaseks nõudeks on sugulusaretuse vältimine, mis eeldab olemasolevate pulli-liinide jätkamist
 • pulliema välimiku hinne peab olema ≥ 84 punkti
 •                    udara hinne peab olema     ≥ 40 punkti, hea lüpstavus
 •                    jalad peavad olema tugevad     

          

Noorpullide valiku kriteeriumid

 

 • Müügiks minevale noorpullile on kohustuslik põlvnemise uuring geneetilise ekspertiisiga (geneetiline ekspertiis on kohustuslik ka pulli tõuraamatusse kandmise puhul)
 • Geneetilise ekspertiisi teostamise eest vastutab loomaomanik
 • Geneetilit ekspertiisi on võimalik teha loomale alates 3 kuu vanusest
 • Nooremate, kui kolm kuud, loomade müügi puhul ei ole geneetiline ekspertiis nõutav
 • Geneetilisse ekspertiisiks võetakse pullilt ja tema emalt vereproov vastavalt selleks ettenähtud katsutitesse, täidetakse vastav kaaskiri, millele märgitakse pulli reg.nr., sünniaeg ja ema reg.nr. ning oletatava isa reg.nr. või seemenduskood
 • kui pulli põlvnemine on ekspertiisi tulemusel tunnistatud õigeks, siis taodeldakse põlvnemisandmete õigsust tõendava geneetilise ekspertiisi akti alusel Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsist noorpullile põlvnemistunnistus.

Põlvnemistunnistusel on lisaks looma põlvnemisele müügi kuupäev, uue omaniku nimi ja aadress.

 

Põlvnemistunnistuse eest tasub müüja, kui pooled omavahel teisiti kokku ei lepi.

 

Vastavalt loomatauditõrje seaduses loomale esitatavate veterinaarnõuetele peab loom olema kliiniliselt terve. Selleks teostatakse kohustuslikud veterinaaruuringud, mille alusel piirkonda teenindav volitatud veterinaararst väljastab loomapidajale veterinaartõendi. 

 

Kuna noorpull ostetakse suguloomaks, siis on väga oluline et loom ei põe veiste nakkavat rinotrahheiiti, mis võib edasise tõuloomade müügil takistuseks saada.

 

Eelnevate punktide aluseks on Põllumajandusloomade Aretuse Seadus , EL määrus 2016/1012  ning  Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi säilitus- ja aretusprogramm pt „Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord“ ning aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord.

Noorpullide tõuloomaks müügi protseduurid

gallery/006
gallery/OTIVIRNAP 09.10.2019

NOORED  ''SPERMADOONORID'' juba KASVAMAS 

gallery/Numjenap 25.05.2020
gallery/VIRVAKNAP 01.2020
gallery/Oksfrinapo 30394

OTIVIRNAP  21198908   sünd:     30.08.2019

I:        Otivirvuk_356

Ei:      Napu_240              E: Lillik EK15555557A

                     Liin 10                      Foto: 19.10.2019

NUMJENAP  21439131   sünd:     20.07.2019

I:       Numjer_276

Ei:     Napu_240       E: Sadee Kari EK14325571A

                     Liin 10                      Foto: 25.05.2020

VIRVAKNAP  22664921   sünd:     15.12.2019

I:       Virvak_279

Ei:     Napu_240       E: Pundik EK15021380B

                     Liin 7                     Foto: 01.2020

OKSFRINAPO EK_394     sünd:     13.01.2019

I:      Oksfri-Tömm EK_324

Ei:    Napoks EK_275     E: Pamela EK10935736A

                       Liin 5                       Foto: 14.04.2020

gallery/OKSFIVIR 02.06.2020

OKSFIVIR  22665157   sünd:     17.01.2020

I:        Oksfri_255

Ei:      Virvak_279             E: Ütre EK9221703A

                     Liin 5                    Foto: 02.06.2020