Pullid

EESTI MAAKARJA SPERMA KEHTNAS, seisuga 01.06.2018.

Nimi,TR.nr. Isa,TR.nr. Ema,TR,nr. Emaisa,TR,nr Dooside 
suht.aret.väärtus kõrgem toodang arv
Nuhvik EK 252 Nuki EK 230 Vimka EK 1416817A Jerti EK 198  467
liin 10 3-5320- 5,76 -3,57 -496
Qelliks EK 253 Qepe EK 229 Lissi EK 604411A Juks EK 197  475
liin 15 7-5330 – 4,68 – 3,27 – 424
Oksfri EK 255 Oksa EK 225 Viisi EK 548795A Frippe EK 170  7
liin 5 SAV: +110 3-4876 -5,00 -3,35 -407 100% SKB
Napoks EK 275 Napu EK 240 Lehvi EK 5761319B Oksa EK 225  127
liin 6 2-5085 – 4,99 – 3,55 – 434 100%SK
Oksfri-Tömm EK 324 liin 5   Oksfri EK 255 Anu EK5546008A5-6382-4,69-3,59-528   Tömmi EK 223   320
Näknapu
EK 337
liin 10
  Näk-Näp EK304  Kiisu-k EK 9774568A
4-7577-4,75-3,50- 625
Napu EK 240 377
Otivirvuk
EK 356
liin 5
Otivirvak
EK 331
 Üpsi EK 3782095A
5 -7171-5,14-3,79-640
Uku EK 218  511
 Ulliotina K 365
liin 8

 

Ullioti
EK 330
 Oime-kari
EK 13148218A
3 -6402 -4,60 -3,26 -503
 Napu
EK 240
600
karantiinis
Madala aretusväärtusega pullid
Mau EK 166 Mauno  EK 127 Itra EK 2431 Randolf EK 37620 56
liin 7 5005 -4,25 -3,14 -370  punasekirju holstein
Leho EK 118 Lõbus EK 111 Klarika EK 1055 Samba EK 80 200
liin 5 5059 -4,76 -241
Leimu EK 117 Lees EK 110 Nätti EK 1627 Ikkar EK 81 98
liin 5 4459 -3,96 -177
354
Pärast 2. maid 2005 seemendusest sündinud järglane loetakse ristandiks
Mauno EK 127 Ahtialan Ölli Ihme SK 295344 Pellervo SK 13187 80
liin 7 SK 13660 5893 -5,01 -295
Napero EK 226 Mäen Ohva Hortensia SSS 303933 Juholan Ipa SSS13739B 20
S 14135C SSS13844 C 15645 -3,3 -3,1- 993
liin 6 SAV: +108 1…6 -12295 -3,8 -3,2
Oksa EK 225 Mattilan Yrsky Hitti S 304564  Kivipellon Poikkeus 15
S 14144B SSS 13674 B 11522 -4,9 -3,3 -941 SSS 13857 B
liin 5 1…4 -9218 -5,0 -3,5
NäppäräEK224  Hautalan Otsana Edith SSS 302678 Rantakartanon Ujo 20
S 14139 D SSS 13832 D 8918 -4,4 -3,7- 719 SSS 13897 B
liin 8 SAV: +112 1…6 – 8419 -4,3 -3,6
Quatro EK 201 Qvadrat 7-540 Kronblom 5-31625-244 Jadargut SKB 9998 11
liin 15 SKB 6819 7646 -3,7 -3,3 -535