Selts

Eesti Maakarja Kasvatajate Selts
Estonian Native Cattle Breed Society

Organisatsioonist
Eesti Maakarja Kasvatajate Selts on asutatud 20.04.1920, likvideeritud 1947. a ja taasasutatud 14.10.1989. a. Seltsil oli 01.01.2018. a seisuga 175 liiget. EK Selts lähtub oma tegevustes Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi põhikirjast (viimane redaktsioon 28.02.2012) ja eesti maatõu aretusprogrammist 2013-2023 ja eesti maatõu  säilitusprogrammist 2013-2023. EK Seltsi aretus- ja säilitusprogramm võeti vastu EK Seltsi üldkoosolekul 24.04.2013 ja kinnitati Veterinaar-ja Toiduameti poolt 21.01.2013. a
EK Seltsi tööd juhib 5-liikmeline maakarja kasvatajate üldkoosoleku poolt valitud juhatus.
EK Seltsi palgal on töölepinguga raamatupidaja ja täiskohaga tegevjuht, tõuraamatupidaja, kes viib ellu EK Seltsi juhatuse suuniseid. EK Seltsi tegevjuhina töötab alates 1995. aastast pm.mag.Käde Kalamees. EK Seltsi juhatus on aruandekohuslane üldkoosoleku ees.
EK Seltsil on oma pitser, logo, lipp, lipulaul, ikoon ja muu atribuutika.