Hinnakiri

EESTI MAAKARJA KASVATAJATE SELTSI
Teenuste hinnakiri 2018.a , alates 21.04.2018

MAKSUD:

1. Liikmemaks:
a) liige
        7,00 EUR-i lüpsilehma kohta,        
 
b) toetajaliige
        7,00 EUR-i
 
       
 
 
TEENUSED:
 
 
                      Hind (EUR) mitteliikmele
    EK Seltsi liikmele  
1. Põlvnemistunnistuse vormistamine
                                     50,00                        
10,00
 
2. Lehma hindamine TR. A ossa kandmisel visiiditasu
                                       10,00
 
3. Pulli ülevaatus, hindamine ja TR. kandmise tasu
                                     50,00
 
4. Tõudokumentide vormistus
                                      10,00
– 
 
5. Fotoga lehmakaart
                                      5,00                        
2,00
 
Maatõu omanik, kes ei ole andnud EK Seltsile tagasisidet aretustoetuse taotlemiseks EK Seltsile,
maksab Põlvnemistunnistuse eest 100 Euri alates 21.04.2018  
Hinnakiri
kehtib kuni 2019.a üldkoosolekuni.