Liikmed

Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi liikmete arv maakonniti, 01.04. 2016

Pärnumaa

35 liiget

 Võrumaa

15 liiget

Virumaa

9 liiget

Läänemaa

4 liiget

Harjumaa

20 liiget

Saaremaa

17 liiget

Järvamaa

9 liiget

Jõgevamaa

1 liige

Tartumaa

18 liiget

 Raplamaa

14 liiget

Põlvamaa

8 liiget

 

 

 

          

Viljandimaa

19 liiget

 Valgamaa

10 liiget

Hiiumaa

5 liiget