Publikatsioon

Eesti maakarja-alased publikatsioonid alates 1995. a.
 1. K. Kalamees. Sööda ning selle energia ja proteiini väärindamisest eesti maatõugu lehmadega korraldatud katses. 1995, Magistritöö. Tartu, 88
 2. K. Kalamees, Ü. Oll. Sööda ning selle energia ja proteiini väärindamisest eesti maatõugu lehmade poolt. – Agraarteadus, 1995, VI, 3, 278…291
 3. K. Kalamees. Ülevaade eesti maatõu olukorrast.- Tõuinfo, 1995, 3, 7…8
 4. K. Kalamees. Maakarja kasvatajad Kurgjal. – Tõuinfo, 1995, 5, 4
 5. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts 1995. a.- Tõuinfo, 1996, 1, 5…6
 6. K. Kalamees. Loomade käitumisest. – Maaleht, 1995, 15.06.
 7. K. Kalamees, Ü.Oll. Eesti maatõugu lehmade sööda- energia- ja proteiiniväärindusest. – APS-iToimetised 2, 1996, 18…21
 8. K. Kalamees. Toimus üldkoosolek. – Tõuinfo, 1996, 3, 7…8
 9. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate suvepäevad.- Tõuinfo, 1996, 5, 5
 10. K. Kalamees. 1996. aasta hinnanguid. – Tõuinfo, 1996, 6, 6
 11. K. Kalamees. “Karjatila 1996” Soomes. – Tõuinfo, 1996, 6, 6
 12. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuinfo, 1997, 3, 7… 9
 13. K. Kalamees. Geneetiliste ressursside säilitamise konverents Baisogalas. – Tõuinfo, 1997, 5, 13
 14. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi suvepäevad. – Tõuinfo, 1997, 5, 6
 15. S. Värv, H. Viinalass. Eesti maakarjade geneetiliste parameetrite võrdlevaid andmeid. – EMPÜ Loomakasvatusinstituudi teadustöid, 1997, 67, 109…123
 16. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. – Ühistegelised uudised. 1998, 14/15/16, 6…7
 17. K. Kalamees. Eesti maakarja Kasvatajate Seltsi tegevus 1997. a. –Tõuloomakasvatus, 1998, 1, 1, 12…14
 18. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 1998, 2, 1, 10…12
 19. K. Kalamees. Hinnati eesti maatõugu lehma piima. – Tõuloomakasvatus, 1998, 3, 1, 7
 20. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi 1998. a. töödest ja tegemistest. – Tõuloomakasvatus, 1998, 4, 1, 5…7
 21. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. – Tõuloomakasvatus, 1999, 1, 2, 8…9
 22. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 1999, 2, 2, 9…10
 23. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. – Tõuloomakasvatus, 1999, 4, 2, 8
 24. S. Värv. Eesti maakarja geneetiline struktuur. 1999.Magistritöö. Tartu , 91
 25. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi juhatuses.- Tõuloomakasvatus, 2000, 1, 3, 6
 26. K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart. Eesti maatõu aretuses kasutatud tõugude olulisus.- Tõuloomakasvatus, 2000, 2, 3,11…14
 27. K. Kalamees. Eesti maakarja suvepäev Lanksaare talus. – Tõuloomakasvatus, 2000, 3, 3, 5…6
 28. K. Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate mööduv aasta. – Tõuloomakasvatus, 2000, 4, 3, 8
 29. K. Kalamees. Geneetilist mitmekesisust peab säilitama. – Loomade maailm, 2000, 6/7, 33
 30. K. Kalamees. Eesti maatõug – meie oma veisetõug. – Loomade maailm, 2000. 6/7, 30…32
 31. K. Kalamees. Eesti maatõu aretuse analüüs ja eesmärgid.- APS-i Toimetised 13, Tartu, 2000, 45…48
 32. K. Kalamees. Eesti Maakarja Tõuraamat. – APS-i Toimetised 13, Tartu, 2000, 43…44
 33. K. Kalamees. Eesti Maakarja Tõuraamat. 1990…1999, Pärnu, 2000, 202
 34. K. Kalamees. Infovoldik. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, 2000
 35. A. Ruus, K. Kalamees. Ilus, armas, nudi. – Dokumentaalfilm, 45 min. PROfilm, 2000.
 36. H. Viinalass, S. Värv, O. Saveli. Geneetilisest mitmekesisusest eesti maatõugu veistel EAB lookuse alusel. – APS Toimetised, 2000, 12, Tartu, 101-104
 37. K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart. Söödaratsiooni muutuse mõju eesti maatõugu lehmade piimajõudlusele. – APS-i Toimetised 14, 2001, 79…84
 38. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2001, 2, 4, 11…13
 39. K. Kalamees. Eesti maakarja pullid. – Tõuloomakasvatus, 2001, 4, 4, 3…4
 40. O. Saveli, T. Bulitko, T. Kaart, U. Kaasiku, K. Kalamees, A. Kureoja, E. Orgmets, H. Pulk, E. Siiber, M. Uba. Eesti veisetõugude aretuskomponentide võrdlev hinnang ja kasutamine aretusprogrammides. – Agraarteadus XII, 2001, 4, 224…247
 41. O. Saveli, T. Kaart, K. Kalamees, U. Kaasiku, H. Pulk. Eesti veisetõugude aretuskomponentide hinnang. – Tõuloomakasvatus, 2001, 4, 4, 10…17
 42. K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart. Eesti maakarja lehmade poegimisvahemiku uuringutest.- Tõuloomakasvatus, 2002, 1, 5, 23…25
 43. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2002, 2, 5, 4…7
 44. K. Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2002. a. – Tõuloomakasvatus, 2002, 4, 5, 7…9
 45. K. Kalamees. Eesti maakarja aretus- ja säilitusprogramm 2004…2012. Pärnu, 2004, käsikiri, 23
 46. K. Kalamees. Eesti maakarja aretuspullid.- Tõuloomakasvatus, 2003, 1, 6, 6…7
 47. K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2003, 2, 6, 5…6
 48. K. Kalamees. Maatõugu piimalehm vajab toetust nagu lapski. – Eesti Ekspress, 05.06.2003
 49. K. Kalamees. Eesti maakarja arengu lugu. – Tõuloomakasvatus, 2003, 3, 6, 4…7
 50. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2003. a – Tõuloomakasvatus, 2003, 4, 6, 8…9
 51. K.Kalamees. Eesti maakarja olukord 2003. aastal. – Tõuloomakasvatus, 2004,1, 7, 11…12
 52. M.Metsaalt. Eesti kohalik kari taludes möödunud sajandi alguses. – Tõuloomakasvatus, 2004, 1, 7, 12…13
 53. K.Kalamees. Eesti maakari 21. sajandil. – Maamajandus,2004. 18. nr.3 (132),22…24
 54. Ü. Kalm. Miks maakari hakkas meeldima? – Maamajandus, 2004.18.nr. 3 (132), 13…15
 55. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2004, 2, 7, 3…5
 56. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid ja näitustest osavõtt 2004.a – Tõuloomakasvatus, 2004,4, 7, 9…12
 57. K.Kalamees. Maatõugu veised taas au sisse. – Põhja-Liivi uudised, 1/2004, 3
 58. A.Veidenberg. Eesti maakari loomakasvataja pilgu läbi. – Tõuloomakasvatus, 2005, 1, 8, 9…10
 59. M.Pitk. Uustla talu päästab maakarja. – Maaleht, 27.03.2005
 60. A.Lember. Veterinaaramet puhastab eesti maakarja soome mõjust. – Meie Maa. 14.04.2005, lk.6
 61. K.Kalamees. Eesti maakarjast. – Tõuloomakasvatus, 2005, 2, 8, 6…9
 62. J.Pütsepp. Palju õnne, Õõda – Maaülikool, 05.05.2005
 63. S.Selder. Pensionär Õõda – 23 aastat lehmaks olemist. – Eesti Päevaleht,14.05.2005
 64. S. Paluoja. Prantslasi huvitab eesti maakari. – Pärnu Postimees,27.05.2005
 65. S. Paluoja. Kaubarul kõrgub eesti esimene lehmade vaatamise torn. – Pärnu Postimees, 04.06.2005
 66. A.Ammas. Nudipead annavad rammusat piima vaatetorni valvsa silma all. – Eesti Päevaleht, 06.06.2005
 67. S.Paluoja. Nudipäise karja kasvatajad teevad maailmatasemel tööd. – Pärnu Postimees, 04.08.2005
 68. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad C.R.Jakobsoni talumuuseumis. – Tõuloomakasvatus, 2005,3,8, 9…12
 69. Tõuloomakasvatus Eestis. 2005. Koost.O.Saveli, K.Kalamees. Eesti maakarja aretus. 32…37
 70. Infovoldik. Eesti maakari. Koost. Nigula LKA, MTÜ Sookoll. Tekstid: A.Roosalu, K.Kübar, K.Kalamees, Murel Merivee, A.Lotman
 71. K.Kalamees. Vaata oma ninaotsast kaugemale. – Tõuloomakasvatus,2005, 4, 8, 10…12
 72. M.Ansu. Tartus suri eile Eesti vanim lehm. – Postimees, 30.12.2005.
 73. K.Kalamees. Eesti maakarja pullid ja spermavaru. – Tõuloomakasvatus,2006, 1, 9, 5…7
 74. K.Kalamees. Eesti maakarja veis pole ainult lemmikloom. Intervjuu tõufarmide omanikega. – Tõuloomakasvatus 2006, 2, 9, 6…10
 75. K.Kalamees. Maakarja kasvatajad Lätis. – Tõuloomakasvatus, 2006, 3, 9, 26…27
 76. K.Kalamees. Eesti maakarja 2006. aasta tõufarmid. – Tõuloomakasvatus,2006, 4, 9, 7…9
 77. S.Paluoja. Eesti maakarja kaitseb ikoon. – Pärnu Postimees. 17.01.2007
 78. K.Kalamees, K.Lepik, M.Kallaste. Eesti maakarja aretust edendanud isikud. – Tõuloomakasvatus, 2007, 1, 10, 10…13
 79. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate aastakoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2007, 2, 10, 10…14
 80. K.Kalamees. Eesti maakarja arengulugu. Tõumonograafia. Tartu, 2007, 328 lk.
 81. O.Saveli. Ilmus eesti maakarja monograafia. – Tõuloomakasvatus, 2007, 2, 10, 28…31
 82. S.Paluoja. Käde Kalamees koostas maakarja monograafia. – Pärnu Postimees, 29.05.2007
 83. S.Kanošina. Maakarja kasvatajad uudistasid Koordi talus. – Pärnu Postimees, 07.08.2007
 84. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad. – Tõuloomakasvatus, 2007, 3, 10, 14…15
 85. Põllumajandusministeeriumi väljaanne. Ohustatud tõud. Eesti maatõugu veis. Tallinn, 2007, 4…9
 86.  K.Kalamees. Veisekasvatajad käisid Prantsusmaal. – Tõuloomakasvatus, 2007, 4, 10, 10…11
 87. V.Rauniste. Mõnda eesti maakarjast. – Meie Maa, 21.02. 2008
 88. V.Rauniste. Liia Sooäär on eesti maatõugu veise säilimise eest võitleja. – Meie Maa, 21.02.2008
 89. K.Kalamees. Eesti maakarja lipust. – Tõuloomakasvatus, 2008,1,11, 4…5
 90. S.Paluoja. Maakarja kasvatajate selts kohtub Ares. – Pärnu Postimees. 23.04.2008
 91. S.Paluoja. Maakarja Selts tähistas lipu 80. aastapäeva. – Pärnu Postimees. 03.05.2008
 92. S.Paluoja: Intervjuu: Nudipea trotsib väljasuremist. – Pärnu Postimees. 15.05.2008
 93. K.Kalamees. Eesti maakarjakasvatajate aastakoosolek. – Tõuloomakasvatus, 2008,2,11, 7…11
 94. K.Kalamees. Viss 2008. – Kõo vallaleht, nr.63, september 2008, lk.6
 95. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. – Tõuloomakasvatus, 2008, 4, 11, 10
 96. S.Paluoja. Massiaru laudas lüpsab lehmi robot. – Pärnu Postimees. 09.12.2008
 97. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2009. aastal. – Tõuloomakasvatus, 2009,1,12, 4…7
 98. S.Paluoja. Maakarja kasvatajad tulevad Päriverre. – Pärnu Postimees, 22.04.2009
 99. I.Jõudu. Piima valgulise koostise ja geneetilise polümorfismi mõju piima laapumisomadustele. Väitekiri. Tartu 2008, 114
 100. A.Veidenberg, K.Kalamees. Intervjuud eesti maakarja kasvatajatega. – Tõuloomakasvatus, 2009,2,12, 6…8
 101. K.Kalamees. 20 aastat taasasutatud Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi. – Tõuloomakasvatus, 2009,3,12, 8…12
 102. Eesti maakari. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevus aastatel 1989-2009 eesti maatõu säilitaja ja arendajana. Koostanud Käde Kalamees, 2009, 44lk
 103. A.Veidenberg. 20 aastat EK Seltsi taasasutamisest.-Tõuloomakasvatus, 2009,4,12,4…5
 104. Eesti maakarja pidupäev. – Meie Maa, 14.10.2009
 105. S.Paluoja. Nudipäise eest seisab selts.- Pärnu Postimees, 15.10.2009
 106. S.Paluoja. Isepäine Eesti maakari püsib entusiastide õlul.- Pärnu Postimees, 16.10.2009
 107. K.Kalamees. Lillik purustas rekordi. –Pärnu Postimees, 24.10.2009
 108. S.Lättemäe. Maakarja piimast saaks erilisi roogi.- Maaleht nr.46(1153), 12.11.2009
 109. Jüri E.Kukk. Andressaarel lüpsab maakari. – Sakala, 17.12.2009
 110. Eesti põllumajandus XX sajandil, III köide. O.Saveli. 1.3. Veiste aretusühingud. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, 713…714, Saku 2009
 111. K.Kalamees. Eesti maatõu tõufarmid 2010.aastal. – Tõuloomakasvatus, 2010, 1,13, 6…9
 112. Eesti maakarja kasvatajate selts tähistab 90.aastapäeva. – Pärnu Postimees, 14.04.2010
 113. Maakarja veiseid juba üle 700. Maaleht, 22.04.2010
 114. M. Tsupsman. Palu talu Simovartid. – Teataja, Nissi valla ajaleht, 2/2010, lk.8
 115. K.Kalamees. Eesti maakarja aretus annab häid tulemusi. – Maamajandus, juuni, 2010, 38…40
 116. L.Sammler. Saaremaal Upa külas oli värvikas vissivõistlus. – Maaleht nr.24, 17. juuni 2010, 18…9
 117. R.Raudvere. Põrsas tegi Ülenurmel hobusele ära. – Maaleht nr.36, 09.sept.2010, 15
 118. K.Kalamees. Tõuloomanäitustest. – Tõuloomakasvatus, 2010, 2,13,
 119. K. ja M. Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad Võru- ja Põlvamaal. – Tõuloomakasvatus, 2010, 3,13, 27…28
 120. K.Päike. Andressaare talu perenaine: Maakarja lehmad igasse tallu. – Maaleht nr.44, 04.november 2010, 30
 121. A.Sarjas. Töö teeb õnnelikuks ja paneb lehmadele laulma. – Maaleht nr.51, 23.12.2010, 19
 122. 125 aastat tõuraamatute pidamist Eestis. Koostaja O.Saveli. K.Kalamees. Eesti maakarja tõuraamat. Tartu 2010, 35…39
 123. K.Kalamees., O.Saveli. Eesti maatõugu lehmade kehamõõtmete dünaamika. – Tõuloomakasvatus, 2010, 4, 13, 5…6
 124. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2011.aastal. – Tõuloomakasvatus, 2011, 1,14, 8…10
 125. S.Paluoja. Maakari täitis Valter Udami unistuse.- Pärnu Postimees, 17.02.2011
 126. S.Lättemäe. Parim maakari on Saaremaal Mereranna Põllumajandusühistus – Maaleht, 05.05. 2011
 127. K.Kalamees. Eesti maakarja pullid ja spermavarud. – Tõuloomakasvatus, 2011,2,14, 6…9
 128. S.Lättemäe. Käde Kalamees: Hoidkem oma kohalikku maakarja! – Maamajandus, juuni 2011, 33…35
 129. T.Kann. Kurgjal ülistati Eesti hobust ja maakarja. – Pärnu Postimees, 16.08.2011
 130. M.Proos. Kaunis viss Pipi korjab tiitleid.  – Sakala, 18.08.2011 
 131. M.Pitk. Urmas Lehtsalu maakarjast ei loobu. – Maaleht, 15.09.2011
 132. K.Kalamees. Sugulusaretusest maakarja populatsioonis jõudluskontrolli andmetel. – Tõuloomakasvatus, 2011, 3,14, 31…32
 133. M.Jõemaa, K.Kalamees, K.Sepp. Eesti maakarja ja eesti hobuse päev C.R.Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal. – Tõuloomakasvatus, 2011, 3,14, 28…29
 134. K.Saastamoinen. Eesti maakari soomlase pilgu läbi. – Tõuloomakasvatus, 2011, 4,14, 10
 135. Ü.Kalm. Meierei asendab holsteini maatõuga. Kommentaar. Käde Kalamees. Maaleht, 19.01.2012
 136. Ü.Kalm. Maakari annab head juustupiima. Maamajandus, jaanuar, 2012
 137. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2012.aastal. – Tõuloomakasvatus, 2012, 1/15, 11…13
 138. V.Rauniste. “Saarte Viss 2012″ ilusaimad lehmad pärjatud. Meie Maa, 07.06.2012
 139. V.Rauniste. Visside paraadil on, mida vaadata. Meie Maa, 14.06.2012
 140. K.Kalamees. Loomade käitumisest. – Tõuloomakasvatus, 2012, 2/15, 8
 141. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi stipendium. – Tõuloomakasvatus, 2012, 2/15, 9
 142. S. Lättemäe. Maakari tõstab talu väärtust. Maaleht, 07.06.2012, 34 
 143. A.Sarjas. Üks lüpsilehmaga küla Eestimaal jälle juures. Maaleht.ee, 25.06.2012
 144. V.Leivak. Maal on nii palju tööd, et ei jõua ära teha! Postimees, Arter, 28.07.2012, 8…9
 145. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad. – Tõuloomakasvatus, 2012, 3/15, 12…13
 146. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2013.aastaks. -Tõuloomakasvatus, 2012, 4/15, 5…7
 147. Jüri Simovart hoiab maatõugu lehmi.  – Aasta põllumees 2012, 01.11.2012, 20
 148. S.Paluoja. Maakarja rekordlehm Lillik kasvab Massiaru külas. Pärnu Postimees, 07.12.2012, 2
 149. L.Sammler. Maakarja magnetilehm lüpsis üle 11 tonni piima. Maamajandus nr.6, 13,dets.2012, 2
 150.  Koost.O.Saveli. Ohustatud tõugude säilitamise aretuslikud abinõud. K. Kalamees. Eesti maatõugu veis 2012. 2012. lk.6…28
 151. V.Rauniste. Saaremaa piimatoodang mullu üle 7200 kilo lehma kohta. Meie Maa, 27.02.2013
 152. K.Kalamees. Eesti maatõug rekordite kursil.-Tõuloomakasvatus, 2013, 1/16, 12…13
 153. Maakarja seltsi hõbekarikas rändab Saaremaale. Pärnu Postimees, 16.04.2013, lk.4S.Paluoja. Vana nudi eest seisjad pidasid Ares aru. Pärnu Postimees, 30.04.2013, lk. 2…3
 154. Maakarja rändkarikas jäi päriseks Saaremaale Mereranna ühistusse. Maaleht, 02.05.2013, lk 24
 155. K.Kalamees. Ohustatud tõuga tuleb teha sihikindlat aretustööd. -Tõuloomakasvatus, 2013, 2/16, 10…12
 156. Ü.Russsak. Eestimaa parim lehm ootab järglast. Harju Elu, 28.06.2013
 157. A.Mõtus. Üle 10000 kg lüpsab kolm maatõugu lehma. Maaleht, 19.08.2013
 158. K.Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad.-Tõuloomakasvatus, 2013, 3/16, 12…13
 159. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. Poster. – Tõuloomakasvatus, 2013/4
 160. Koost. O.Saveli. Kakskümmend aastat ühistegelist tõuaretuse organisatsiooni Eestis. K.Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. Paar OÜ. 2013, lk.12-15
 161. K.Kalamees. Ülevaade eesti maakarja kasvatajate aastakoosolekust.-Tõuloomakasvatus, 2014, 2/17, 7…11
 162. K.Kalamees. Teenekate eesti maatõu kasvatajate peres on lein.-Tõuloomakasvatus, 2014, 2/17, 11…12
 163. A.Mõtus. Eesti maatõugu vasika ostmiseks peab järjekorras ootama. -Maaleht, 24.04.2014
 164. S.Paluoja. Kurgja nudipead tegid jüripäeval õuetiiru. – Pärnu Postimees, 25.04.2014
 165. S.Paluoja. Maakarja hõbekarikat hoiab Massiaru.-Pärnu Postimees, 02.05.2014
 166. L.Sammler. Piimapäeval sai kõhu täis- Maaleht, 12.06.2014
 167. S.Lättemäe. Massiarus kosuvad maatõugu rekordlehmad. -Maaleht, 26.06.2014
 168. “Saarte Vissil” uued liidrid.-Maaleht, 26.06.2014
 169. K.Tramm. Kui Kurgja rahvas kuldsel aal… – Maaleht nr.31, 31.07.2014
 170. Aasta põllumeheks pürib Piret Alfhtan. -Pärnu Postimees, 16.07.2014
 171. S.Paluoja. Laudaesisele toodi imetleda päris oma eesti tõugu loomad. -Pärnu Postimees, 22.07.2014
 172. S.Paluoja. Maakarja margil ilutseb rekordlehm Ürdi. -Pärnu Postimees, 22.07.2014
 173. M.Jõemaa. Ohustatud tõugude päev Kurgjal pälvis suure publikumenu.-Tõuloomakasvatus, 2014, 3/17, 12…13
 174. K.Saarna. Inbreeding eesti maatõugu veistel. Magistritöö 2014, 45 lk.
 175. K.Kalamees. Inbriiding eesti maatõugu veistel.-Tõuloomakasvatus, 2014, 3/17, 25…26
 176. Maakarja rekordi tegi Pipi.-Maaleht nr.40, 02.10.2014
 177. K.Kalamees. Pipi geneetilised eeldused maatõu rekordlehmaks kujunemiseks.- Tõuloomakasvatus, 2014, 4/17, 10…12
 178. Maatõug lüpsis mullu rekordkoguse piima. – Maaleht, 05.märts, 2015
 179. K.Traks. Kaks Antsu Karukämbla kuningriigist. – Maaelu, 10.märts 2015
 180. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2015.aastal. – Tõuloomakasvatus, 2015, 1/18, 7…9
 181. K.Kalamees. 95 aastat Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi. – Tõuloomakasvatus, 2015, 2/18, 5…7
 182. S.Paluoja. Maakarja Seltsi hõbekarika omanik selgub peagi. – Pärnu Postimees, 25.04.2015
 183. S.Lättemäe. Maakarja ränd-hõbekarika sai taas oma valdusse Liia Sooäär. – Maaleht, 30.04.2015
 184. L.Sammler. Saarte vissil võidutsesid pull Kismeti tütred. – Maamajandus, 18.06.2015, nr.6(36)
 185. K.Kalamees. Eesti maatõu tõuraamatu pullide karjades ja spermavaru Kehtna seemendusjaamas. – Tõuloomakasvatus, 2015, 4/18, 4…6
 186. S.Lättemäe. Liia Sooäär hoiab põlist maatõugu. -Maaleht, 08.10.2015
 187. S.Lättemäe. Kellest saab aasta põllumees 2015? – Maaleht, 05.11.2015
 188. K.Kalamees, H.Viinalass. DNA test geneetilises ekspertiisis. – Tõuloomakasvatus, 2015, 4/18,  24…25
 189. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2016. aastal. – Tõuloomakasvatus, 2016, 1/19,  5…8
 190. S.Paluoja. Maakarja hõbekarikas vahetab omanikku. 29.04,2016,- Pärnu Postimees
 191. S.Lättemäe. Talupidaja visati piimaringist välja koos maakarjaga. -Maamajandus, 02.06.2016, nr. 22 (1495)
 192. K.Kalamees. Hästi peetud maakari annab palju piima. -Maamajandus, 16.06.2016, nr. 6 (46)
 193. A.Lember. Riido talus ei ole kohta holsteinile. – Saarte Hääl, 09.07.2016
 194. M.Jõemaa. Kurgjal toimus ohustatud tõugude päev. – Tõuloomakasvatus, 2016, 3/19, 13
 195. S.Lättemäe. Kellest saab aasta põllumees 2016. – Maamajandus, 13.10.2016, nr.41 (1514)
 196. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2016/2017 aastal. – Tõuloomakasvatus, 2016, 4/19, 5…8
 197. V.Rauniste. Anne Kiider: iga inimene vastutab oma tervise eest ise (intervjuu)- Meie Maa, 11.02.2017
 198. K.Kalamees. Eesti maatõug 2016.aastal. – Tõuloomakasvatus, 2017,1/20, 7…9
 199. S.Paluoja. Väikese nudipea kasvatajad usuvad oma eesti maatõusse. -Pärnu Postimees/Maaelu nr.18(100), 04.05.2017, lk.12
 200. K.Kalamees. EK Seltsi aastakoosolek Päriveres 27.04.2017.-Tõuloomakasvatus, 2017,2/20, 10…11
 201. K.Kalamees. Maatõu vissikonkurss Ülenurmel. – Tõuloomakasvatus,      2017,3/20, 8…9
 202. S.Annuk. Ülenurmel kenitlesid Eesti kauneimad tõuloomad.- Postimees, 04.09.2017, lk 6.
 203. L.Sammler. Tuleb toetada keskkonnahoidlikku tootmist. – Maamajandus, nr.8 (60) 21.09.2017,  lk. 4
 204. T.Efert. Sepa mahetalus on peamine lehmade õnn. – Maaelu, 02.nov.2017. lk 8
 205. K.Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2017-2018. aastal.-Tõuloomakasvatus,        2017,4/20, 10…11
 206. K.Kalamees. Eesti maatõugu aretuspullid ja spermavaru. -Tõuloomakasvatus, 2018,1/21, 9…11
 207. Maakarja kasvatajate hõbekarikas rändab edasi. – Pärnu Postimees, uudised, lk.5, 20.aprill 2018, nr.76
 208. K.Kalamees. EK Seltsi aastakoosolek Päriveres 20.04.2018. – Tõuloomakasvatus, 2018, 2/21, 6…8

Inglisekeelsed ja soomekeelsed maakarja-alased publikatsioonid

World Watch List for domestic animal diversity, 2-nd edition. 1995. /Estonian native cattle/. Ed. By Beate D. Scherf. – Rome , September, p.193.
 1. Õkva, T., Värv, S., Orasson., Viinalass, H. 1995. Blood groups and polymorphism in the Estonian Native cattle. – Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 5/6, p.40
 2. Viinalass, H., Värv, S., Orasson, A., Õkva, T. 1996. Genetic variation of Estonian Native Cattle populations. – XXV th International Conference on Animal Genetics 21-25 July 1996, tours-France, 42 p
 3. Viinalass, H., Värv, S., Orasson, A., Õkva, T. 1996. Genetic variation of Estonian Native Cattle populations. – Animal Genetics, 27, 2, 26 p.
 4. Viinalass, H., Värv, S., Orasson, A., Õkva, T. 1996. Genetic variation of Estonian Native Cattle. – Proceedings of the 2 nd Baltic Animal Breeding Conference. Kaunas, 11. April 1996, p.51-53
 5. Viinalass, H., Värv, S., Orasson, A. 1997. Genetic monitoring of Estonian Native Cattle. – Proceedings of the International Conference on Conservation of the genetic resources of Indigenous Domestic Animal Breeds. 26. June 1997, Baisogala, p. 24-28
 6. Värv, S., Viinalass, H. 1997. Trends of inbreeding and grading on Estonian Native Cattle Breed. – Proceedings of the 3 rd Baltic Animal Breeding Conference, Riga 3-4 April 1997, p.37-39
 7. Värv, S., Viinalass, H. 1998. Genetic parameters of Estonian Native Cattle breed. – Book of Abstracts of 49 th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Warsaw, Poland , 24-27 August 1998, Wagenigen Pers, 41 p.
 8. Värv, S., Viinalass, H. 1998a. Inbreeding and allele frequencis on Estonian Native Cattle. – EMPÜ Loomakasvatusinstituudi teadustöid,69,42-51
 9. World Watch List for domestic animal diversity, 3-rd edition. 2000. / Estonian native cattle/. Ed. By Beate D. Scherf. Rome , October, p.205.
 10. Kalamees, K., Saveli, O., Kaart, T. About Breeding Result of Estonian Native Cattle in 1997…1999.-Proceedings of the VI Baltic Animal Breeding Conference. Jelgava, 2000
 11. Kalamees, K., Saveli, O., Kaart,T. Effect of changes in feed ration on milk productivity of Estonian native cows. VII Baltic Animal Breeding Conference. Tartu , 2001, 49…54
 12. Kalamees, K., Saveli, O., Kaart,T. Effect of changes in feed ration onmilk productivity of Estonian Native cows.- Proceedings of the 9th Baltic Animal Breeding Conference. Sigulda, 29…30 May, 2003
 13. Animal Breeding in Estonia . 2004.Compiled by. Prof. O.Saveli. K.Kalamees. Breeding of Estonian Native cows. 25…29
 14. Roosalu, A., Kübar, K., Kalamees, K., Merivee, M., Lotman, A. Estonian Native cattle. Leaflet, 2005.
 15. Kübarsepp, I., Henno, M., Buchberger, J., Biechl, Ch. , Kalamees, K.2005. Milk protein genotypes and milk production of Estonian Native breed. − Proceedings of the 11th Baltic Animal Breeding and Genetics Conference, 13-14th May, Palanga, Lithuania , p. 47-50.
 16. Jõudu, I., Henno, M., Värv, S., Kaart, T., Kärt, O., Kalamees, K.2007. Milk protein genotypes and milk coagulation properties of Estonian Native cattle. – Agricultural and Food Science, Vol.16, p.222-231
 17. Jõudu, I. Effect of milk protein composition and genetic polymorphism on milk rennet coagulation properties. A Thesis, Tartu, 2008, 114
 18. Estonian Animal Breeding Association. Compiled by O.Saveli. Estonian native cattle breeders’ Society. K.Kalamees. Leaflet, 2010
 19. K.Saastamoinen. Vieraita läheltä ja kaukaa. – Eläin Geenivarat, 24.05.2011, 5
 20. S.Värv. Marker-based genetic characterization of the Estonian dairy cattle breeds. The Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Animal Sciences, Tartu,2012, p.146
 21. K.Saastamoinen. Virossa Pahkla-Camphillin kyla antaa turvallisen asuinympäristön kehitysvammaisille. – Eläin Geenivarat, 14.05.2012, 5