Spermajaotuskava

Spermajaotus jõudluskontrollis olevale maakarjale 2018-2019 on saadaval Keavas, Kunstlikus Seemendusjaamas (tel 4873166) ja lisaks Pärnumaa loomadele Toris (tel.5047650). Mittejõudluskontrolli tegevad maatõu omanikud saavad konsulteerida EK Seltsi tegevjuhi, tõuraamatu pidaja Käde Kalamehega (tel 5020858) nende maatõu loomadele  sobiliku sperma valikul.