Eesti maakarja tõukarjad

 

 • Maakarja tõukarjade (tõufarmide) hindamise eesmärgiks on selgitada välja tõu paremik, omada ülevaadet majapidamiste karjaaretusest ning võrdlusandmete alusel suunata vastava tõu aretust.
 • Hindamise tulemusena tunnustatakse EK tõukari vastavasse klassi ja nimetatakse tõuraamatukarjaks
 • Tõukarja hinnatakse vähemalt kord kolme aasta jooksul
 • Hindamise viib läbi EK Seltsi poolt moodustatud komisjon
 • Komisjoni juhib EK Seltsi tegevjuht või tõuraamatupidaja, liikmeteks on EK Seltsi juhatuse liikmed ning võimalusel ka karja asukohajärgse maakonna veterinaarkeskuse veterinaararst.
 • Hindamine toimub karjaomaniku juuresolekul
 • Komisjoni töös on õigus osaleda VTA esindajal
 • Hindamisele kuulub A-grupi nakkushaigustevaba tõukari, kus on hindamise ajal:
  • vähemalt 4 eesti maatõugu kuuluvat lehma
  • ja vähemalt 50% neist on antud tõu suhtes puhtatõulised (veresus vähemalt 90%
 • Komisjoni otsuse alusel omistatakse tõukarjale tõuraamatukarja eliit-, I, II või III klassi nimetus, mille kinnitab EK Seltsi juhatus
 • Kui tõukarja omanik või tema poolt volitatud isik on rikkunud jõudluskontrolli arvestuse, tõuaretuse või veterinaaria eeskirju, tühistatakse tõukarja tunnustamise otsus
 • Tõukarja tunnustamine annab omanikule õiguse müüa loomi tõuloomadena

Hindamise  kriteeriumid

 

Hindamine toimub vastavalt Eesti maatõu säilitusprogrammis määratud põhimõtetele ja EK Seltsi poolt kinnitatud juhendile

 

 • Tõuraamatukarjas peab lehmade üldarvust olema tõuraamatusse kantud lehmi vähemalt:
  • 60%, sellest A osas ≥ 30%                 -                 eliitklass    ≥ 100 punkti
  • 60%, sellest A osas ≥ 20%                 -                 I klass         ≥ 80 punkti
  • 50%, sellest A osas ≥ 20%                 -                 II klass        ≥ 70 punkti
  • 50%, sellest A osas 0                          -                III klass        ≥ 50 punkti