EK Selts on tunnustatud eesti maakarja Tõuraamatupidaja            

Tõuraamatu pidamise korra aluseks on Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 2016/1012 ptk IV artiklid 15…20 ja lisa II ning 2017/717.

Eesti maatõugu veiste tõuraamatusse kandmise tingimused

 • Lehmade tõuraamatusse kandmise aluseks on põlvnemine.
 • Põlvnemise tõestamise aluseks on algarvestusdokumendid:
  • laudaleht, sünni- e. noorkarjaleht
  •  seemendusregister või -tunnistus,
  • käestpaarituse või vabapaarituse register
 • Lehmade ja lehmikute tõuraamat jaguneb põhiosaks ja lisaosaks:
  •  Põhiosad on A ja B osa
  • lisaosad R1 ja R2
 • Tõuraamatu tõutunnuseks on EK, geneetiliselt uuritud veiste märge IG

Tõuraamatu põhiosa A

 • Kantakse registreeritud emasloom EK Seltsi tõuraamatu pidaja poolt, kelle vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste  tõuraamatu põhiosasse
 • põlvnemine on tõestatud vähemalt kolme põlvkonna eellaste ulatuses samast tõust
 • värvus peab olema valkjas- või helepunane ning nad on nudid
 • ei ole lubatud EPK ja EHF verelisus
 • ei ole lubatud alates 2012 a sünnist AP, DZ ja RH verelisus (igat eraldi) mitte rohkem kui 18,8%
 • on EK Seltsi tõuraamatu pidaja poolt hinnatud ja vastav tõustandarditele

Tõuraamatu põhiosa B

 • Kantakse registreeritud emasloom sünnijärgselt, kelle
 • vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõu veiste tõuraamatu põhiosadesse ja lisadesse
 • põlvnemine on dokumentaalselt tõestatud vähemalt kahe põlvkonna ulatuses samast tõust
 • on maakarjale omane välimik ja nudisus, kuid lubatud on ka kõrvalekalded, arvestades varasemat maakarja aretuse ajalugu
 • ei ole lubatud EPH ja EHF veresus
 • ei ole lubatud alates 2012 a sünnist AP, DZ ja RH (igal eraldi) verelisus mitte rohkem kui 18,8%

Tõuraamatu lisaosa R1

 • Kantakse emasloom sünnijärgselt, kui
 • Võõrtõugude veresus on kuni 25% tingimusel, et  isa ja emaisa on maatõu lubatud tõuraamatu pullid
 • Vähemalt kahe põlvkonna eellased on dokumenteeritud
 • Ei vasta tõuraamatu A ja B osa nõuetele

 

Tõuraamatu R2 osa (register)

 • Kantakse emasloomad sünnijärgselt, kui
 • Ta on registreeritud eesti maatõugu kuuluvana
 • Põlvnemine on dokumenteerimata, siis on nõudeks valkjas- või helepunane värvus ja nudisus
 • Isa on maatõu, lääne-soome, rootsi punane nudi pull, teiste võõrtõugude veresus on ≤50%
 • Maatõugu veis, kelle ema ja ema-ema on kantud tõuraamatu R1 lisaossa ja kelle isa ja mõlemad vanaisad on tõuraamatu põhiosa pullid ning kes vastab verelisuselt tõuraamatu põhiosasse kandmise tingimustele, loetakse puhtatõuliseks ja kantakse tõuraamatu põhiossa.

Pullide tõuraamat

 • Aretusisasloomadele, nende eellaste jõudlusele ja geneetilisele väärtusele on kehtestatud EK Seltsi poolt nõuded tõu aretusprogrammiga 
 • Pull kantakse maatõu tõuraamatusse, kui:
  • Tema vanemad ja vanavanemad on kantud maatõugu veiste tõuraamatu põhiosasse ja ta vastab maatõu  aretus- ja säilitusprogrammi nõudele
  • Talle on tehtud põlvnemisandmete geneetiline ekspertiis
  • Vähemalt 1-aastane pull on üle vaadatud EK Seltsi vähemalt 2-liikmelise komisjoni poolt
  • Pullile antakse tõuraamatu number vastavalt tõuraamatusse registreerimise järjekorrale
  • Tõuraamatu registrit peab EK Selts elektrooniliselt EPJ andmebaasis
  • Eestis Tõuraamatusse kantud maatõu pullidele antakse viiekohaline seemenduskood, mis moodustub tõuraamatunumbrist, millele eelneb eesti maatõu tunnusnumber EK 30…
  • Imoprditud pullidele antakse tõuraamatunumber või sperma kasutamisel antakse seemenduskood, mis moodustub tunnusnumbrist ning päritolumaal antud tõuraamatunumbri kolmest viimasest numbrist. Fikseeritakse ka importmaa ja tõuraamatu originaalnumber

 

Veresuse määramine

Kõikidel maatõu Tõuraamatusse kantavatel maatõugu veistel määratakse nende verelisus.

Eesti maatõu ja lääne-soome tõu suhtes veresust ei arvestata kui loom on sündinud enne 20.veebruari 2016.aastal.

Nende esinemisel antakse tõumärk EK.

 

Veresuse tähised, mida arvestatakse EK tõumärgi andmisel:

SK            lääne-soome

SKB         rootsi punane nudi

DŽ           džörsi

AP           šviitsi (ameerika pruun)

RH           punasekirju Holstein

EPK         eesti punane

EHF         eesti holstein

gallery/tõutunnistus
gallery/k1

 Esimene kanne TR-sse sisestati 20.augustil 1914.aastal

gallery/k2