Uudised

2019
Lugupeetud Eestimaa Talupidajate Keskliidu liikmed, EK Seltsi liikmed, maatõu kasvatajad

Aastal 2021 algab Euroopa Liidu uus finantsperiood, kus läbi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) toetatakse jätkusuutliku põllumajandust ning maapiirkondade arengut. Euroopa Liidu tasandil on seatud järgmiseks finantsperioodiks selged eesmärgid, läbi mille soovitakse sihipäraselt toetada põllumajandustootjaid.

Eestimaa Talupidajate Keskliit on oluliseks sotsiaalpartneriks Maaeluministeeriumile, kus on alanud esimesed ettevalmistused MAK 2021-2027 koostamiseks. Et meie liikmete huvid saaksid uute meetmete disainimisel ja eesmärkide seadmisel paremini esindatud on Talupidajate Keskliidul oluline omada ajakohast infot oma liikmete kohta.

Selleks palume jagada oma liikmetega küsimustikku, mille alusel loome Taluliidu liikme profiili, kaardistame huvid ja alustame läbirääkimisi uue ja parema MAK-i koostamiseks.

Küsimustiku leiab lingilt: https://www.surveymonkey.com/r/Taluliit2019

Küsimustik koosneb 6 osast ning sisaldab küsimusi väiketöötlejatele ja metsamajandajatele.

 Küsimustik on pikk ja põhjalik ning täitmine võib võtta aega kuni 35 minutit. Selleks, et motiveerida liikmeid aktiivselt küsimustikku täitma, loosime välja kõikide vastanute vahel uue Apple IPadi.

 Lisaks soovime motiveerida ka organisatsiooni juhte oma liikmeid küsimustikule vastama. Kahte organisatsiooni juhti, kelle liikmetest kõige suurem protsent on vastanud küsimustikule premeeritakse 500 euroga.

Palume jagada infot oma liikmetega!

Küsimustikule ootame vastuseid hiljemalt 27. septemberiks 2019.a

 Küsimustele vastan meeleldi.
Lugupidamisega  Kerli Ats
Eestimaa Talupidajate Keskliit
Tegevjuht
Tel +372 5647 5660
E-post: kerli@taluliit.ee
www.taluliit.ee
www.talutoit.ee

 2019.a Maatõu Vissi tiitli sai teist aastat järjest Eerika Farm OÜ lehm Ketra
Viss 2019 Ketra
Kahe holsteini ja ühe maatõu lehmade lüpsivõistlusel sai 2. min. lüpsil esikoha maatõugu lehm Nupi, keda lüpsis  Viktoria Gošovski. Vastavalt 1liiter, 1liiter ja maatõul üle 3 liitri.DSC_0578 DSC_0587  

28.korda toimuv “Tartu Sügisnäitus ja Tõuloom 2019″ on sel aastal Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel 7. septembril algusega kell 11.00.
Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi esindab 4 majapidmise maatõugu veised. Maatõugu näitus-konkurss algab areenil kell 12.10.
Esindatud on Harjumaalt Muuluka Farm OÜ ( perek. Gošovskid) 4 lehmaga, Tartumaalt Eerika Katsefarmist tuleb 2 lehma, Jõgevamaalt Sadala Piim OÜ-st lehm ja mullikas ning Viljandimaalt Andressaare talust lehm ja vasikas. Tõugu tutvustab EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees ja konkursi viib läbi ETLL-i president Dr. Olev Saveli.
Maatõu esindust sponsoreerivad meie kaks pikaaegset sponsorit: Anu Ait oü ja AS Dimedium. Olete oodatud toredale ja igale maitsele midagi pakkuvale näitusele. Tulge ja Te ei kahetse.

Dimediumi logo

Tõuloom 2019 digiplakat

TÕULOOM2019_3mmvaru

Harjumaal, Jaanika külas (Soomill OÜ) on müüa väga hea põlvnemisega maatõugu pullike EE 20705725, snd. 10.08.2019. Ema Õõla toodang 1.lakt – 7761kg piima – 4,14%rasva – 3,22%valku – R+V 571 kg. Kõrgeim päevalüps 1.laktatsioonil oli 33,6 kg, Pulliku isa: Näknapu EK 337, emaisa: Otitölpo EK 303 Kontakt, Jaan Simovart, tel.5097760

EK Selts otsib kahte töötajat: Tõuraamatupidaja, tegevjuhti ja osalise koormusega tõuraamatupidaja assistenti.

Oled oodatud kandideerima, kui
– Sul on magistri kraad või sellega võrdsustatud haridus, soovitavalt loomakasvatuses
– Omad praktilist töökogemust veisekasvatuses
– Valdad C1 tasemel eesti keelt ja võõrkeeltest B1 tasemel inglise keelt
– Sul on avalikkuses esinemise oskused ja kogemused
– Oskad kirjutada projekte, aruandeid, lepinguid ja suhelda meediaga. Oled dokumentide vormistamisel korrektne ja täpne
– Oled hea suhtleja ja kiire õppimisvõimega
– Sul on B kategooria autojuhi load
– Sul on hea arvuti kasutamise oskus
Konkursil osalemiseks palun saata hiljemalt 20. augustiks e-postile ekselts@gmail.com

– motivatsiooni kiri, nägemus võimalikust tulevasest tööst
– CV
– Kõrgemat haridust tõendava dokumendi koopia
– Palgasoov
Väljavalitud kandidaatidega võetakse ühendust. Konkurss toimub 27. augustil.


Müüa Harjumaal, Saue vallas, hea põlvnemisega pullvasikas EE 20705602, snd. 15.06.2019.
Isa: Näknapu EK 30337, EI: Ullaknapi EK 30322, ema: Ömmi EE 16441897, snd.05.02.2016, 1. laktatsiooni kontrollüpsi tulemus 25 kg piima päevas.
Hoitakse karjas 8 juulini. Kontakt Simovart Jaan tel.5097760

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub reedel 28.juunil EK Seltsi kontoris algusega kell 11.30, endises Sauga Vallamajas.
Päevakord:
1. EK Seltsi tegevuse aruanne maksuametile. Digiallkirjastamine
2. EK Seltsi tööjõu palkamine. Konkursi korraldamine
3. Maakari näitustel. Sponsorid
4. Rahade kasutamise taotlus PRIA-le
5. Kohalalgatatud küsimused.


Müüa
väga hea maatõugu lehma pullvasikas EE 0021198854, snd. 09.06.2019.
Ema:Pähkel 11422204, snd. 28.11.2010. On lüpsnud 1…6 laktatsiooniga keskmiselt 7765 – 4,21% – 327 – 3,33% -258 – 585. Kõrgeim päevalüps 41,6 kg, praegu lüpsab 30 kg.
Isa: Napoks EK 30275, Emaisa: Otitöll EK 30263
Müüb Karukämmal OÜ, tel. 51904574. Pullikut hoitakse 1. juulini. Kiirustage!
Pulli ema Pähkel, foto ( tehtud 23.10.2013)Pähkel

25.korda toimuv “Saarte Viss 2019″, saarte kaunimate lehmade näitus-konkurss on kolmapäeval, 12.juunil kell 11.00 Upal, Kuressaare Ametikooli juures. Eesti maatõugu esitlevad kolm majapidamist, kokku 9 maatõugu lehmaga. Tõugu kommenteerib EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees ja kaunima maatõugu lehma valib kohtunik, ETLL-i president Dr.Olev Saveli.
Olete oodatud osalema.

EK Seltsi üldkoosolek toimub 29.mail k.a algusega kell 11.00
Pärnumaal, Are Huvikeskuses, Päriveres.
Päevakord
11.00.  Registreerimine
11.20.  Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst
2018.a juhatuse töö aruanne                        Lorette Kald
2018.a eelarve rahade kasutus                    Ille Kukk
Revisjonikomisjoni aruanne ja
majandusaasta aruande kinnitamine        Lemmi maasik
12.00. Ülevaade tõuaretustööst 2018.a   Käde Kalamees
Liikmeskond (liikmemaksud)
Lõunapaus kohvilauaga
13.30. EK Seltsi tööjõud
Külaliste sõnavõtud
14.00. Rändhõbekarika üleandmine      Lorette Kald
Tõufarmide autasustamine

Lugupidamisega EK Seltsi juhatus

18.aprillil toimus EK Seltsi juhatuse koosolek Saugas, EK Seltsi kontoris. Päevakorras arutati järgmisi teemasid:
1. EK Seltsi tööjõu palkamine.
2. Leping AS Põllumajandusloomade Jõudluskontrolliga.
3. Pullikasvatusest ja aretuspullidest.
4. EK Seltsi üldkoosoleku korralduset, päevakorra arutelu.
5. Uute EK Seltsi liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine.
6. 2019.a eelarve arutelu.
7. Kohalalgatatud küsimused.
Fotod: EK Seltsi juhatuse liikmetest ja laiendatud juhatuse koosolekust
IMG_20190418_140810 – koopia    IMG_20190418_141045 – koopia

IMG_20190418_140953 – koopia

Maaeluministeerium tänas teenetemärgiga 36 põllumajanduse ja maaelu edendajat!
20. veebruaril k.a.Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel andis Maaeluminister Tarmo Tamm üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki. Hõbedase teenetemärgi pälvis Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja, kes on juhtinud edukalt maatõu aretus- ja säilitustööd alates 1995-st aastast .
MEM-is, 20.02.2019, Käde
Foto autor: Angelika Lebedev, 20.02.2019

Teavitus: EK Selts on saatnud üle vabariigi 157-le maatõu tõuraamatu lehma omanikule teavituse, mille  tagasisidet ootame hiljemalt 15.jaan., et EK Selts saaks taotleda PRIA-st aretustoetust maatõu Tõuraamatu pidamiseks. Vastavasisuline Maaeluministeeriumi maaeluministri määrus jõustus 20.12.2016. Ootame kõikidelt maatõu tõuraamatu lehmade omanikelt, kelle karjas oli 01.12 2018 seisuga maatõugu tõuraamatu lehmi,  tagasisidet. Sõltuvalt positiivsest tagasisidest  saab EK Selts taotleda aretustoetust, mille suuruse määrab tagasiside andnud loomaomanike tõuraamatu lehmade arv. Seega, kes tagasisidet ei anna, nende jaoks suurenevad teenuste tasud  edaspidi tunduvalt. EK Selts saab suunata edukat maatõualast aretustööd  ainult koostöös maatõu loomade omanikega, seetõttu ootab EK Selts ka mõistvat suhtumist. Kuna maatõugu peetakse enamasti 1-2 looma kaupa, siis on oluline iga maatõu loomaomaniku tagasiside. Küsimuste puhul võtta kontakti tel 5020858
IMG_20170122_174555

2018

EK Seltsi auliikme Dr. Olev Saveli 80. sünnipäev koos Mihkel Kalamees, Ilse Gošovski ja Viktoria Gošovski -ga, 6,dets.

EK Seltsi auliikme Dr. Olev Saveli 80. sünnipäev koos Mihkel Kalamees, Ilse Gošovski ja Viktoria Gošovski -ga, 6,dets.


Müüa 
Saaremaal, Luulupes eesti Maatõugu Tõuraamatupull 17363556 EK 30351, snd. 12.06.2015. Pulliema on Eerika Farm oü Helli EK 140995574A, kauni välimikuga helebeez lehm, 2 lakt. – 5403 – 5,32 – 3,6 – 482. Pulli emaema on EK Viss 2009 tiitli omanik Heidi. Isa: Virvakum EK 289, emaisa: Ullilaar EK 256. Kontakt Lemmi Kallas tel. 53928560.
Virvaulli EK 351 – koopiaMüüdud


Müüa 
Saaremaalt, Liia Sooääre, Saare maakari OÜ. karjast pullvasikas EE 20568238, snd. 14.11.2018, isa: Napoks-Jernak EK 359, ei: Näkuvirtul EK 291, ema: Ünna EK 12085897, Saarte Viss 2017 tiitli omanik.


Müüa odavalt 
( 450 euri)Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Jõepera külas Tõuraamatu B-osa 2. laktatsioonil lüpsev ja jõudluskontrollis olev lehm Maia EK 16333284, snd. 26.02.2015. Isa: Napuaku EK 30326, emaisa: Numjer EK 30276 . Lehm on tiinestatud džörsi tõugu pulli spermaga Husky 50194 ja oletatav poegimine on aprilli algus 2019. Kontakt Ülle Tislar tel. 5545663. MÜÜDUD

Müüa Harjumaal, Kernu vallas kaks tiinet Tõuraamatu mullikat.
1.EE19459011, snd. 16.04.17, isa: Oksfri-Tömm EK 30324, ei: Napu EK 30240. Ema Irmi toodang 4 lakt. – 7233 – 4,41 – 3,58. Tiine, oletatav poegimine 24.06.2019
2. EE 1945902, snd. 22.04.17, isa: Oksfri-Tömm EK 30324, ei: Illilaar EK 30265. Ema Minni 5 lakt. – 5980 – 4,46 – 3,17. Tiine, oletatav poegimine 23.04.2019
Kontakt. Ellen Rennik tel. 5109216. MÜÜDUD

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 31. oktoobril algusega kell 10.30 EK Seltsi kontoris, Sauga Vallamajas, Selja tee 1a.

Müüa hea põlvnemisega pullik, hiljem sobilik Tõuraamatusse kandmiseks EE 21094231, snd. 10.06.2018, Isa: Ullak-Napi EK 322, emaisa: Oksa EK 255. Asub Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vald, Eugen Sikov, tel: 53944335, foto 11.10.2018

DSC_0541  MÜÜDUD 28.10.2018

Müüa hea põlvnemisega täiskasvanud, geneetiliselt uuritud Tõuraamatu pull EE 18377477 EK 30361, snd. 23.04.2016. Isa: Ullinapoks EK 341, emaisa: Virvakum EK 289, asukoht Viljandimaal, Kõo sjk. Merja Magnus, tel. 5237553. Foto allpool, tehtud 10.aug.2018Ullinapovir EK 361

TÕULOOM 2018_jpg

Tartu Sügisnäitus&Tõuloomal on väljas 4 majapidamise maatõugu lehmad: Muuluka Farm OÜ (perek. Gošovskid) 4 lehmaga, Merja Magnus 2 lehmaga, Eerika Farm OÜ 2 lehmaga ja Sadala Piim OÜ 2 lehmaga. Tõugu tutvustab EK Seltsi juhatuse esimees Lorette Kald ja kaunima maatõugu lehma “VISS 2018″ valib Tanel-Taavi Bulitko ETKÜ-st. Maatõu konkursse algab 12. 50

Müüa Saaremaalt söödanappuse tõttu 8 maatõugu mullikat . Ei ole ohustatud tõu toetuse alused, kuna emad on Tõuraamatu lisa osa R1 loomad. Võtta kontakti Väli Taivi tel. 53401078

Müüa Pärnumaalt aretuseks hea põlvnemisega täiskasvanud tõuraamatu pull Ullioti-Näk EK 30363, snd. 11.03.2016. Geneetiliselt uuritud. Isa: Ullioti EK 30330, emaisa: Näk-Näp EK 30304, ema: Lipsi EK 12839339A. 3 lakt – 5283 – 4,86 – 3,35 – 434. Võtta ühendust Niine  Meelis, tel. 5047128. Pulli hoitakse septembri teise nädalani, siis läheb lihakombinaati.
DSC_1769 – koopia Müüdud
Müüa 
aretuseks väga hea põlvnemisega maatõugu pullik , snd. 11.06.2018. Isa: Ullioti EK 330, ema: Uba  EK 14169625B lüpsab 4. laktatsioonil. 3 lakt –  6906 – 5,01 – 346 – 3,53 – 244 – 590. Emaisa: Numjer EK 276. Kontakt Jaan Simovart, Harjumaal, tel. 5097760.
Foto emast: Uba 14169625DSC_1649

Tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 9.juuli kuni 5 august. Kiiretoimeliste vajaduste puhul võtta ühendust EK Seltsi juhatuse esinaise Lorette Kaldiga, tel. 5281792

Müüa 
aretuseks väga hea põlvnemisega maatõugu pullik EE 21094231, snd. 10.06.2018. Isa: Ullaknapi EK 322, ema: Lahe EE 5761340 lüpsab 11. laktatsioonil. Kõrgeim päevalüps 32 kg, 8 lakt – 282 päeva – 6165 – 4,86 – 300 – 3,26 – 201 – 501. Emaisa: Oksa EK 225. Emaema Laul on osalenud Ülenurme põllumajandusnäitustel 10 korda, aastatel 2001-2011 ja oli “Viss 2005″ tiitli omanik. Võtta kontakti Maia Kolga, Tartumaa, tel. 55690945. Fotol on pullike 1-nädalane.
Kolga Maia pullvasikas, 2018 MÜÜDUD


EK Seltsi juhatuse koosolek 
toimub 28.juunil k.a. algusega kell 11.30 EK Seltsi kontoris, Saugas.
Päevakord:
1. EK Seltsi aretustegevuse aruanne VTA-le
2. EK Seltsi tegevuse aruanne Maksuametile, digiallkirjastamine
3. Maakari näitustel. Sponsorid.
4. Uue juhatuse liikmete registreerimine B-kaartile
5. PRIA-le aretustegevuse arve esitamine.
6. Kohalalgatatud küsimused.

24. korda toimunud Saarte Vissi konkurss 
on selleks korraks peetud.  Eesti maatõu Vissi tiitli sai Mereranna PÜ. lehm Tipsu-kari EK 164604925B,  sünd.14.09.2014, kes lüpsab praegu 1. laktatsioonil. Reservvissi tiitli sai Saare Maakari oü lehm Kellu-o EK 17696975B, snd. 22.01.2016. Kolmanda koha samuti Saare Maakari oü lehm legendaarne Kelli EK 6759544A. snd. 08.12.2005. Kelli on Kellu-o ema. 12,5 aastane Kelli EK 6759544 on juba 10  korda näitusel, kusjuures vissi tiitel on aastatel 2010 ja 2012.  Esitlusringis oli neli TÜ.Mereranna Pü. lehma, kellest kolmel oli eelmise aasta näituse kogemus. Esitlusringis oli  veel kaks Anne Kiideri lehma.  Vissi valis Eesti Maaülikoolist  kohtunik prof. Haldja Viinalass. DSC_0270DSC_0319Rohkem fotosid näete Pildigalerii alt.

Saarte Viss 2018 toimub kolmapäeval, 20.juunil kell 11.00 Upal, Kuressaare Ametikooli juures. Eesti maatõugu esitlevad kolm majapidamist, kokku 10 maatõugu lehmaga. Tõugu kommenteerib EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees ja kaunima maatõugu lehma valib kohtunik Maaülikooli prof. Haldja Viinalass.
Olete oodatud osalema.

Rohkem fotosid Üldkoosolekust saate vaadata Pildigalerii alt.
DSC_0057 – koopia – koopia


EK Seltsi üldkoosolek toimub 20.aprillil k.a Pärnumaal, Are Huvikeskuses, Päriveres.
Päevakord
11.00.  Registreerimine
11.20.  EK Seltsi lipu 90. aastapäev – Käde Kalamees
11.30.  Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst – Lorette Kald
2017.a juhatuse töö aruanne
2017.a eelarve rahade kasutus – Ille Kukk
Revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
12.00. Ülevaade tõuaretustööst 2017.a – Käde Kalamees
2108.a tööplaan
liikmeskond (liikmemaksud)
Lõunapaus kohvilauaga
13.30. EK Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine – Lorette Kald
Külaliste sõnavõtud
14.30. Rändhõbekarika üleandmine –  Lorette Kald
Tõufarmide autasustamine

Lugupidamisega EK Seltsi juhatus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5.aprillil toimus Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel “Visioonikonverents”. “Maaeluministeeriumi ootused Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid.” Osales ca 50 inimest üle vabariigi. Ettekannetele järgnes 5 töötuba. Käde Kalamees osales “Loomakasvatuse” töötoas, mida juhatasid Marko Gorban (SA Eesti Maaelumuuseumid nõukogu esimees) ja Tanel-Taavi Bulitko ETKÜ-st.

IMG_20180405_122320 IMG_20180405_122622 – koopia IMG_20180405_143055_BURST002

29. märtsil toimus Saku Suurhallis ETKÜ 25. aastapäeva juubelipidu. EK Selts tänas pikaaegse koostöö eest Ühistut tänukirja ja EK meenetega. Rohkem kajastust meeleolukast peost saate vaadata kodulehelt www.etky.ee. Paremal foto- EK Seltsi  Ülenurme näituste  sponsoriga Dimedium AS-ist Arne Tuhkur.

ETKÜ 25, Käde,Saveli ETKÜ 25 juubel, Käde ETKÜ, 25, Käde,1
EK Seltsi Juhatuse koosolek toimub neljapäeval 15.märtsil algusega kell 12.00 EK Seltsi kontoris, Saugas.

Päevakord:
1. 2018.a tööplaani kinnitamine
2. 2018.a eelarve arutelu
3. Pullikasvatusest ja aretuspullidest
4. EK Seltsi üldkoosoleku korraldusest, päevakorra arutelu
5. Uute EK Seltsi liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine
6. Kohalalgatatud küsimused

Head mahetootjad ja mahetootmise huvilised!
Palume Teid osalema konverentsil „Maheturg 2018”.
Konverents toimub reedel, 16. märtsil 2018 algusega kell 10.30 Türi Kultuurikeskuses.
Konverentsil osalemiseks on vajalik registreerimine kuni 13. märtsini vormil: https://goo.gl/forms/AjrrcysN2En3YRAw2

Konverents „Maheturg 2018: tooraine tootjast mahetoodete edukaks eksportijaks” 16.märtsil 2018 Türi Kultuurikeskuses

Mahtoidu tootmine on Eestis kiiresti arenev tegevusala. Konverentsi eesmärgiks on analüüsida sektori arenguid ning valikuid tulevikuks. Konverentsil analüüsitakse Eesti olukorda rahvusvahelises kontekstis ning otsitakse võimalusi, kuidas suudaksime üha enam liikuda mahetooraine tootjast mahetoodete väärindajaks ja mahetoodete eksportijaks. Konverentsil on olulisel kohal ettevõtjate praktilised kogemused. Osalejatele antakse ülevaade turusuundumustest mahetootmise erinevates sektorites: teravili, veiseliha, marjad ning puu- ja köögivili, piimatooted.

Konverents on ühtlasi ajendatud Eesti mahemajanduse tervikprogrammist 2018–2021, milles seatakse põllumajanduse ja toidu valdkonnas eesmärgiks, et ekspordi suurenemise eelduseks olev mahetootmine laieneb Eestis ja on konkurentsivõimeline, mahetoodangut väärindavate ettevõtete arv ning väärindatud mahetoodangu maht suureneb ja tarbijad hindavad mahetooteid kõrgelt. Sihtriikides suureneb Eesti mahetoodete tuntus ja usaldusväärsus. Mahetootmise stabiilsuse tagamiseks on mahetoodangu ja -toidu kättesaadavus ja tarbimine suurenenud ka koduturul. Eesmärgiks on selle näitajaga jõuda ELi keskmisele tasemele. Soovitakse, et eksporditud ja teistesse riikidesse turustatud mahetoodangu ekspordikäive on 2021. aastaks suurenenud 50 miljoni euroni (2015. aasta ekspordikäive oli 15,6 miljonit eurot).

Päevakava
09.45 Osalejate registreerimine ja tervituskohv
10.30 Konverentsi avamine
10.40 Sigmar Suu (Maaeluministeerium): Mahemajanduse tervikprogramm ja ekspordi arendamine
11.10 Bioland esindaja: Biolandi erastandardi nõuded ja sertifitseerimine mahetoodete turustamiseks Saksamaale
11.40 Hardo Vahemäe (Wiru Vili): Maheviljaturu väljavaated. Biolandi nõuded Eesti praktikas
12.00 Sven Ivanov (Estonian Spirit): Mahetoodete arendamine alkoholitööstuses
12.20 Anu Hellenurme (Anu Ait): Mahesööda tootmise võimalused ja kitsaskohad Eestis
12.40 Küsimused ja arutelu
12.50 Lõuna
13.30 Veiko Paalma (Positsioon OÜ): Eesti toidu turundamisest eksportturgudel
13.50 Katrin Noorkõiv (Liivimaa Lihaveis): Maheveiseliha väärtusahela arendamine ja ekspordipotentsiaal
14.20 Ülo Kivine (Saaremaa Piimatööstus): Mahepiima tootmisest ja mahejuustu ekspordivõimalused
14.40 Siim Kabrits (Chaga): Mahemarjade ja -puuvilja tootearendus ja turustus
15.00 Kohvipaus
15.20 Merit Mikk (Talu Toidab): Mahetooted Rimi Talu Toidab müügialal
15.40 Tiia Karu (Prisma): Mahetoodete jaeturg Eestis Prisma näitel
16.00 Küsimused ja arutelu ning konverentsi kokkuvõte (kavandatud lõpp kl 16.30)
Konverentsi kodulehekülg ja kõige aktuaalsem info: http://epkk.ee/uudised2/kutse-konverentsile-maheturg-2018-tooraine-tootjast-mahetoodete-edukaks-eksportijaks/

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee

Konverentsil osalemine on tasuta. Palume infot huviliste seas levitada!
Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liit.


Saaremaal, Torgu vallas on müüa hea põlvnemisega pullvasikas, snd. 05.08.2018, isa: Otinummi EK 334, emaisa: Ullakum EK 297, emaema: Ülane EE5357666 oli pika elueaga Saarte Vissi tiitli 2009 saanud kauni välimikuga Tõuraamatu A osa lehm. On lüpsnud 4 lakt – 6934 – 4,39 – 3,61 – 555, Püsis karjas 11 laktatsiooni, 11 lakt. keskmine piimatoodang – 5608 – 4,41 – 3,55. allpool foto. Kontakt Maret Jalak tel 56357351

Ülane 5357666

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kutsub Sind osa võtma konverentsist “Terve loom ja tervislik toit 2018″,mis toimub 7. ja 8. märtsil 2018 Tartus, Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a).

Esimesel konverentsipäeval käsitletakse toiduteadusega seotud teemasid ning teisel päeval veterinaaria ja loomakasvatusega seotud teemasid.
Konverentsi programm on leitav aadressil http://terveloomjatervisliktoit.ee/programm/  programm täieneb jooksvalt.
Konverentsi lõuna- ja kohvipauside ajal on võimalus tutvuda stendiettekannetega. Konverentsil osalemine on tasuta. Kõik osalejad saavad ka konverentsi kogumiku.

Esimese päeva õhtul, 7. märtsil, on võimalus osaleda konverentsi ühisel koosviibimisel ja õhtusöögil Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu), millel osalemiseks
tuleb ennast kirja panna üritusele registreerudes. Õhtusöögi hind inimese kohta on 25 €.

Konverentsile saab registreeruda kodulehel oleva vormi kaudu http://terveloomjatervisliktoit.ee/registreerimine-2018/

Registreerimise tähtaeg on 26.02.2018.

Konverentsil osalemise tingimused:

Konverentsi sihtgruppi kuuluvad ja osalema on oodatud põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud (sh valdkonna vastu põhjendatud
huvi omavad eraisikud), maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena.

Juhime tähelepanu, et registreerimisvormi täitmine on eelregistreerimiseks ning ei taga osalemist konverentsil. Registreerimiste andmed vaadatakse üle
konverentsi sekretariaadi poolt. Eeltoodud sihtgruppi kuuluvate registreerujate osalemine kinnitatakse sekretariaadi poolt täiendava e-kirjaga hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul alates registreerimisest.

Sekretariaadil on õigus sihtgruppi mittekuuluvate isikute registreeringud tagasi lükata. Sellesisuline teade saadetakse samuti e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul alates registreerimisest. Juhul, kui valisite registreerumisel ka õhtusöögi, palume automaatselt väljastatud arvet mitte tasuda enne kui teie osalemine on kinnitatud.

Osalemistingimuste ja arveldamisega seotud küsimustes palume vajadusel ühendust võtta konverentsi sekretariaadiga:
e-post: angela@publicon.ee
tel: 740 4095

Eesti maakarja andmete analüüsil on selgunud, et 01.12.2017 seisuga  kuulub üle vabariigi 200-le maatõu omanikule 1465 emaslooma, kuid tõuraamatusse (A ja B ossa) kuuluvad 1155 emaslooma (juurdekasv eelmise aastaga võrreldes +22)  ja 26 tõuraamatu pulli. Ohustatud tõu toetust saavad A ja B osa lehmad, kes kuuluvad 166 loomaomanikule, kokku  653 lehma ja üle 6-kuused B-osa lehmikud ja TR. pullid. Toetust ei saa R1 osa veised ja R2 osa veised. R2 osa veistel on ainult 50% eesti maatõule omast põlvnemist ja seega on nad ristandid. Alljärgnev tabel näitab veiste jaotust arvuliselt erinevatesse TR. osadesse  sõltuvalt sellest, kas tehakse jõudluskontrolli (JKK) või ei tehta: Lehmad tõuraamatu osades

A Neist JKK-s B Neist JKK-s R1 Neist JKK-s R2 JKK-s
209 194 444 223 39 38 67

Lehmikud tõuraamatu osades

B Neist JKK-s RI Neist JKK-s R2 JKK-s
507 378 42 40 79

Teavitus: EK Selts on saatnud üle vabariigi 166-le maatõu tõuraamatu lehma omanikule teavituse, mille  tagasisidet ootame hiljemalt 31.jaan., et EK Selts saaks taotleda PRIA-st aretustoetust maatõu Tõuraamatu pidamiseks. Vastavasisuline Maaeluministeeriumi maaeluministri määrus jõustus 20.12.2016. Ootame kõikidelt maatõu tõuraamatu lehmade omanikelt, kelle karjas oli 01.12 2017 seisuga maatõugu tõuraamatu lehmi,  tagasisidet. Sõltuvalt positiivsest tagasisidest  saab EK Selts taotleda aretustoetust, mille suuruse määrab tagasiside andnud loomaomanike tõuraamatu lehmade arv. Seega, kes tagasisidet ei anna, nende jaoks suurenevad teenuste tasud  edaspidi tunduvalt. EK Selts saab suunata edukat maatõualast aretustööd  ainult koostöös maatõu loomade omanikega, seetõttu ootab EK Selts ka mõistvat suhtumist. Kuna maatõugu peetakse enamasti 1-2 looma kaupa, siis on oluline iga maatõu loomaomaniku tagasiside. Küsimuste puhul võtta kontakti tel 5020858
IMG_20170122_174555


Müüa 
Saaremaal, Luulupes eesti Maatõugu Tõuraamatupull 17363556 EK 30351, snd. 12.06.2015. Pulliema on Eerika Farm oü Helli EK 140995574A, kauni välimikuga helebeez lehm, 2 lakt. – 5403 – 5,32 – 3,6 – 482. Pulli emaema on EK Viss 2009 tiitli omanik Heidi. Isa: Virvakum EK 289, emaisa: Ullilaar EK 256. Kontakt Lemmi Kallas tel. 53928560.
Virvaulli EK 351 – koopia


Müüa 
Saaremaalt, Liia Sooääre, Saare maakari OÜ. karjast pullvasikas EE 20568238, snd. 14.11.2018, isa: Napoks-Jernak EK 359, ei: Näkuvirtul EK 291, ema: Ünna EK 12085897, Saarte Viss 2017 tiitli omanik.


Müüa odavalt 
( 450 euri)Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Jõepera külas Tõuraamatu B-osa 2. laktatsioonil lüpsev ja jõudluskontrollis olev lehm Maia EK 16333284, snd. 26.02.2015. Isa: Napuaku EK 30326, emaisa: Numjer EK 30276 . Lehm on tiinestatud džörsi tõugu pulli spermaga Husky 50194 ja oletatav poegimine on aprilli algus 2019. Kontakt Ülle Tislar tel. 5545663. MÜÜDUD

Müüa Harjumaal, Kernu vallas kaks tiinet Tõuraamatu mullikat.
1.EE19459011, snd. 16.04.17, isa: Oksfri-Tömm EK 30324, ei: Napu EK 30240. Ema Irmi toodang 4 lakt. – 7233 – 4,41 – 3,58. Tiine, oletatav poegimine 24.06.2019
2. EE 1945902, snd. 22.04.17, isa: Oksfri-Tömm EK 30324, ei: Illilaar EK 30265. Ema Minni 5 lakt. – 5980 – 4,46 – 3,17. Tiine, oletatav poegimine 23.04.2019
Kontakt. Ellen Rennik tel. 5109216. MÜÜDUD

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 31. oktoobril algusega kell 10.30 EK Seltsi kontoris, Sauga Vallamajas, Selja tee 1a.

Müüa hea põlvnemisega pullik, hiljem sobilik Tõuraamatusse kandmiseks EE 21094231, snd. 10.06.2018, Isa: Ullak-Napi EK 322, emaisa: Oksa EK 255. Asub Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vald, Eugen Sikov, tel: 53944335, foto 11.10.2018

DSC_0541  MÜÜDUD 28.10.2018

Müüa hea põlvnemisega täiskasvanud, geneetiliselt uuritud Tõuraamatu pull EE 18377477 EK 30361, snd. 23.04.2016. Isa: Ullinapoks EK 341, emaisa: Virvakum EK 289, asukoht Viljandimaal, Kõo sjk. Merja Magnus, tel. 5237553. Foto allpool, tehtud 10.aug.2018Ullinapovir EK 361

TÕULOOM 2018_jpg

Tartu Sügisnäitus&Tõuloomal on väljas 4 majapidamise maatõugu lehmad: Muuluka Farm OÜ (perek. Gošovskid) 4 lehmaga, Merja Magnus 2 lehmaga, Eerika Farm OÜ 2 lehmaga ja Sadala Piim OÜ 2 lehmaga. Tõugu tutvustab EK Seltsi juhatuse esimees Lorette Kald ja kaunima maatõugu lehma “VISS 2018″ valib Tanel-Taavi Bulitko ETKÜ-st. Maatõu konkursse algab 12. 50

Müüa Saaremaalt söödanappuse tõttu 8 maatõugu mullikat . Ei ole ohustatud tõu toetuse alused, kuna emad on Tõuraamatu lisa osa R1 loomad. Võtta kontakti Väli Taivi tel. 53401078

Müüa Pärnumaalt aretuseks hea põlvnemisega täiskasvanud tõuraamatu pull Ullioti-Näk EK 30363, snd. 11.03.2016. Geneetiliselt uuritud. Isa: Ullioti EK 30330, emaisa: Näk-Näp EK 30304, ema: Lipsi EK 12839339A. 3 lakt – 5283 – 4,86 – 3,35 – 434. Võtta ühendust Niine  Meelis, tel. 5047128. Pulli hoitakse septembri teise nädalani, siis läheb lihakombinaati.
DSC_1769 – koopia
Müüa 
aretuseks väga hea põlvnemisega maatõugu pullik , snd. 11.06.2018. Isa: Ullioti EK 330, ema: Uba  EK 14169625B lüpsab 4. laktatsioonil. 3 lakt –  6906 – 5,01 – 346 – 3,53 – 244 – 590. Emaisa: Numjer EK 276. Kontakt Jaan Simovart, Harjumaal, tel. 5097760.
Foto emast: Uba 14169625DSC_1649

Tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 9.juuli kuni 5 august. Kiiretoimeliste vajaduste puhul võtta ühendust EK Seltsi juhatuse esinaise Lorette Kaldiga, tel. 5281792

Müüa 
aretuseks väga hea põlvnemisega maatõugu pullik EE 21094231, snd. 10.06.2018. Isa: Ullaknapi EK 322, ema: Lahe EE 5761340 lüpsab 11. laktatsioonil. Kõrgeim päevalüps 32 kg, 8 lakt – 282 päeva – 6165 – 4,86 – 300 – 3,26 – 201 – 501. Emaisa: Oksa EK 225. Emaema Laul on osalenud Ülenurme põllumajandusnäitustel 10 korda, aastatel 2001-2011 ja oli “Viss 2005″ tiitli omanik. Võtta kontakti Maia Kolga, Tartumaa, tel. 55690945. Fotol on pullike 1-nädalane.
Kolga Maia pullvasikas, 2018 MÜÜDUD


EK Seltsi juhatuse koosolek 
toimub 28.juunil k.a. algusega kell 11.30 EK Seltsi kontoris, Saugas.
Päevakord:
1. EK Seltsi aretustegevuse aruanne VTA-le
2. EK Seltsi tegevuse aruanne Maksuametile, digiallkirjastamine
3. Maakari näitustel. Sponsorid.
4. Uue juhatuse liikmete registreerimine B-kaartile
5. PRIA-le aretustegevuse arve esitamine.
6. Kohalalgatatud küsimused.

24. korda toimunud Saarte Vissi konkurss 
on selleks korraks peetud.  Eesti maatõu Vissi tiitli sai Mereranna PÜ. lehm Tipsu-kari EK 164604925B,  sünd.14.09.2014, kes lüpsab praegu 1. laktatsioonil. Reservvissi tiitli sai Saare Maakari oü lehm Kellu-o EK 17696975B, snd. 22.01.2016. Kolmanda koha samuti Saare Maakari oü lehm legendaarne Kelli EK 6759544A. snd. 08.12.2005. Kelli on Kellu-o ema. 12,5 aastane Kelli EK 6759544 on juba 10  korda näitusel, kusjuures vissi tiitel on aastatel 2010 ja 2012.  Esitlusringis oli neli TÜ.Mereranna Pü. lehma, kellest kolmel oli eelmise aasta näituse kogemus. Esitlusringis oli  veel kaks Anne Kiideri lehma.  Vissi valis Eesti Maaülikoolist  kohtunik prof. Haldja Viinalass. DSC_0270DSC_0319Rohkem fotosid näete Pildigalerii alt.

Saarte Viss 2018 toimub kolmapäeval, 20.juunil kell 11.00 Upal, Kuressaare Ametikooli juures. Eesti maatõugu esitlevad kolm majapidamist, kokku 10 maatõugu lehmaga. Tõugu kommenteerib EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees ja kaunima maatõugu lehma valib kohtunik Maaülikooli prof. Haldja Viinalass.
Olete oodatud osalema.

Rohkem fotosid Üldkoosolekust saate vaadata Pildigalerii alt.
DSC_0057 – koopia – koopia


EK Seltsi üldkoosolek toimub 20.aprillil k.a Pärnumaal, Are Huvikeskuses, Päriveres.
Päevakord
11.00.  Registreerimine
11.20.  EK Seltsi lipu 90. aastapäev – Käde Kalamees
11.30.  Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst – Lorette Kald
2017.a juhatuse töö aruanne
2017.a eelarve rahade kasutus – Ille Kukk
Revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
12.00. Ülevaade tõuaretustööst 2017.a – Käde Kalamees
2108.a tööplaan
liikmeskond (liikmemaksud)
Lõunapaus kohvilauaga
13.30. EK Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine – Lorette Kald
Külaliste sõnavõtud
14.30. Rändhõbekarika üleandmine –  Lorette Kald
Tõufarmide autasustamine

Lugupidamisega EK Seltsi juhatus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5.aprillil toimus Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel “Visioonikonverents”. “Maaeluministeeriumi ootused Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid.” Osales ca 50 inimest üle vabariigi. Ettekannetele järgnes 5 töötuba. Käde Kalamees osales “Loomakasvatuse” töötoas, mida juhatasid Marko Gorban (SA Eesti Maaelumuuseumid nõukogu esimees) ja Tanel-Taavi Bulitko ETKÜ-st.

IMG_20180405_122320 IMG_20180405_122622 – koopia IMG_20180405_143055_BURST002

29. märtsil toimus Saku Suurhallis ETKÜ 25. aastapäeva juubelipidu. EK Selts tänas pikaaegse koostöö eest Ühistut tänukirja ja EK meenetega. Rohkem kajastust meeleolukast peost saate vaadata kodulehelt www.etky.ee. Paremal foto- EK Seltsi  Ülenurme näituste  sponsoriga Dimedium AS-ist Arne Tuhkur.

ETKÜ 25, Käde,Saveli ETKÜ 25 juubel, Käde ETKÜ, 25, Käde,1
EK Seltsi Juhatuse koosolek toimub neljapäeval 15.märtsil algusega kell 12.00 EK Seltsi kontoris, Saugas.

Päevakord:
1. 2018.a tööplaani kinnitamine
2. 2018.a eelarve arutelu
3. Pullikasvatusest ja aretuspullidest
4. EK Seltsi üldkoosoleku korraldusest, päevakorra arutelu
5. Uute EK Seltsi liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine
6. Kohalalgatatud küsimused

Head mahetootjad ja mahetootmise huvilised!
Palume Teid osalema konverentsil „Maheturg 2018”.
Konverents toimub reedel, 16. märtsil 2018 algusega kell 10.30 Türi Kultuurikeskuses.
Konverentsil osalemiseks on vajalik registreerimine kuni 13. märtsini vormil: https://goo.gl/forms/AjrrcysN2En3YRAw2

Konverents „Maheturg 2018: tooraine tootjast mahetoodete edukaks eksportijaks” 16.märtsil 2018 Türi Kultuurikeskuses

Mahtoidu tootmine on Eestis kiiresti arenev tegevusala. Konverentsi eesmärgiks on analüüsida sektori arenguid ning valikuid tulevikuks. Konverentsil analüüsitakse Eesti olukorda rahvusvahelises kontekstis ning otsitakse võimalusi, kuidas suudaksime üha enam liikuda mahetooraine tootjast mahetoodete väärindajaks ja mahetoodete eksportijaks. Konverentsil on olulisel kohal ettevõtjate praktilised kogemused. Osalejatele antakse ülevaade turusuundumustest mahetootmise erinevates sektorites: teravili, veiseliha, marjad ning puu- ja köögivili, piimatooted.

Konverents on ühtlasi ajendatud Eesti mahemajanduse tervikprogrammist 2018–2021, milles seatakse põllumajanduse ja toidu valdkonnas eesmärgiks, et ekspordi suurenemise eelduseks olev mahetootmine laieneb Eestis ja on konkurentsivõimeline, mahetoodangut väärindavate ettevõtete arv ning väärindatud mahetoodangu maht suureneb ja tarbijad hindavad mahetooteid kõrgelt. Sihtriikides suureneb Eesti mahetoodete tuntus ja usaldusväärsus. Mahetootmise stabiilsuse tagamiseks on mahetoodangu ja -toidu kättesaadavus ja tarbimine suurenenud ka koduturul. Eesmärgiks on selle näitajaga jõuda ELi keskmisele tasemele. Soovitakse, et eksporditud ja teistesse riikidesse turustatud mahetoodangu ekspordikäive on 2021. aastaks suurenenud 50 miljoni euroni (2015. aasta ekspordikäive oli 15,6 miljonit eurot).

Päevakava
09.45 Osalejate registreerimine ja tervituskohv
10.30 Konverentsi avamine
10.40 Sigmar Suu (Maaeluministeerium): Mahemajanduse tervikprogramm ja ekspordi arendamine
11.10 Bioland esindaja: Biolandi erastandardi nõuded ja sertifitseerimine mahetoodete turustamiseks Saksamaale
11.40 Hardo Vahemäe (Wiru Vili): Maheviljaturu väljavaated. Biolandi nõuded Eesti praktikas
12.00 Sven Ivanov (Estonian Spirit): Mahetoodete arendamine alkoholitööstuses
12.20 Anu Hellenurme (Anu Ait): Mahesööda tootmise võimalused ja kitsaskohad Eestis
12.40 Küsimused ja arutelu
12.50 Lõuna
13.30 Veiko Paalma (Positsioon OÜ): Eesti toidu turundamisest eksportturgudel
13.50 Katrin Noorkõiv (Liivimaa Lihaveis): Maheveiseliha väärtusahela arendamine ja ekspordipotentsiaal
14.20 Ülo Kivine (Saaremaa Piimatööstus): Mahepiima tootmisest ja mahejuustu ekspordivõimalused
14.40 Siim Kabrits (Chaga): Mahemarjade ja -puuvilja tootearendus ja turustus
15.00 Kohvipaus
15.20 Merit Mikk (Talu Toidab): Mahetooted Rimi Talu Toidab müügialal
15.40 Tiia Karu (Prisma): Mahetoodete jaeturg Eestis Prisma näitel
16.00 Küsimused ja arutelu ning konverentsi kokkuvõte (kavandatud lõpp kl 16.30)
Konverentsi kodulehekülg ja kõige aktuaalsem info: http://epkk.ee/uudised2/kutse-konverentsile-maheturg-2018-tooraine-tootjast-mahetoodete-edukaks-eksportijaks/

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee

Konverentsil osalemine on tasuta. Palume infot huviliste seas levitada!
Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liit.


Saaremaal, Torgu vallas on müüa hea põlvnemisega pullvasikas, snd. 05.08.2018, isa: Otinummi EK 334, emaisa: Ullakum EK 297, emaema: Ülane EE5357666 oli pika elueaga Saarte Vissi tiitli 2009 saanud kauni välimikuga Tõuraamatu A osa lehm. On lüpsnud 4 lakt – 6934 – 4,39 – 3,61 – 555, Püsis karjas 11 laktatsiooni, 11 lakt. keskmine piimatoodang – 5608 – 4,41 – 3,55. allpool foto. Kontakt Maret Jalak tel 56357351

Ülane 5357666

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kutsub Sind osa võtma konverentsist “Terve loom ja tervislik toit 2018″,mis toimub 7. ja 8. märtsil 2018 Tartus, Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a).

Esimesel konverentsipäeval käsitletakse toiduteadusega seotud teemasid ning teisel päeval veterinaaria ja loomakasvatusega seotud teemasid.
Konverentsi programm on leitav aadressil http://terveloomjatervisliktoit.ee/programm/  programm täieneb jooksvalt.
Konverentsi lõuna- ja kohvipauside ajal on võimalus tutvuda stendiettekannetega. Konverentsil osalemine on tasuta. Kõik osalejad saavad ka konverentsi kogumiku.

Esimese päeva õhtul, 7. märtsil, on võimalus osaleda konverentsi ühisel koosviibimisel ja õhtusöögil Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu), millel osalemiseks
tuleb ennast kirja panna üritusele registreerudes. Õhtusöögi hind inimese kohta on 25 €.

Konverentsile saab registreeruda kodulehel oleva vormi kaudu http://terveloomjatervisliktoit.ee/registreerimine-2018/

Registreerimise tähtaeg on 26.02.2018.

Konverentsil osalemise tingimused:

Konverentsi sihtgruppi kuuluvad ja osalema on oodatud põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud (sh valdkonna vastu põhjendatud
huvi omavad eraisikud), maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena.

Juhime tähelepanu, et registreerimisvormi täitmine on eelregistreerimiseks ning ei taga osalemist konverentsil. Registreerimiste andmed vaadatakse üle
konverentsi sekretariaadi poolt. Eeltoodud sihtgruppi kuuluvate registreerujate osalemine kinnitatakse sekretariaadi poolt täiendava e-kirjaga hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul alates registreerimisest.

Sekretariaadil on õigus sihtgruppi mittekuuluvate isikute registreeringud tagasi lükata. Sellesisuline teade saadetakse samuti e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul alates registreerimisest. Juhul, kui valisite registreerumisel ka õhtusöögi, palume automaatselt väljastatud arvet mitte tasuda enne kui teie osalemine on kinnitatud.

Osalemistingimuste ja arveldamisega seotud küsimustes palume vajadusel ühendust võtta konverentsi sekretariaadiga:
e-post: angela@publicon.ee
tel: 740 4095

Eesti maakarja andmete analüüsil on selgunud, et 01.12.2017 seisuga  kuulub üle vabariigi 200-le maatõu omanikule 1465 emaslooma, kuid tõuraamatusse (A ja B ossa) kuuluvad 1155 emaslooma (juurdekasv eelmise aastaga võrreldes +22)  ja 26 tõuraamatu pulli. Ohustatud tõu toetust saavad A ja B osa lehmad, kes kuuluvad 166 loomaomanikule, kokku  653 lehma ja üle 6-kuused B-osa lehmikud ja TR. pullid. Toetust ei saa R1 osa veised ja R2 osa veised. R2 osa veistel on ainult 50% eesti maatõule omast põlvnemist ja seega on nad ristandid. Alljärgnev tabel näitab veiste jaotust arvuliselt erinevatesse TR. osadesse  sõltuvalt sellest, kas tehakse jõudluskontrolli (JKK) või ei tehta: Lehmad tõuraamatu osades

A Neist JKK-s B Neist JKK-s R1 Neist JKK-s R2 JKK-s
209 194 444 223 39 38 67

Lehmikud tõuraamatu osades

B Neist JKK-s RI Neist JKK-s R2 JKK-s
507 378 42 40 79

Teavitus: EK Selts on saatnud üle vabariigi 166-le maatõu tõuraamatu lehma omanikule teavituse, mille  tagasisidet ootame hiljemalt 31.jaan., et EK Selts saaks taotleda PRIA-st aretustoetust maatõu Tõuraamatu pidamiseks. Vastavasisuline Maaeluministeeriumi maaeluministri määrus jõustus 20.12.2016. Ootame kõikidelt maatõu tõuraamatu lehmade omanikelt, kelle karjas oli 01.12 2017 seisuga maatõugu tõuraamatu lehmi,  tagasisidet. Sõltuvalt positiivsest tagasisidest  saab EK Selts taotleda aretustoetust, mille suuruse määrab tagasiside andnud loomaomanike tõuraamatu lehmade arv. Seega, kes tagasisidet ei anna, nende jaoks suurenevad teenuste tasud  edaspidi tunduvalt. EK Selts saab suunata edukat maatõualast aretustööd  ainult koostöös maatõu loomade omanikega, seetõttu ootab EK Selts ka mõistvat suhtumist. Kuna maatõugu peetakse enamasti 1-2 looma kaupa, siis on oluline iga maatõu loomaomaniku tagasiside. Küsimuste puhul võtta kontakti tel 5020858
IMG_20170122_174555


EK Seltsi auliikme Dr. Olev Saveli 80. sünnipäev koos Mihkel Kalamees, Ilse Gošovski ja Viktoria Gošovski -ga, 6,dets.

EK Seltsi auliikme Dr. Olev Saveli 80. sünnipäev koos Mihkel Kalamees, Ilse Gošovski ja Viktoria Gošovski -ga, 6,dets.


Müüa
Saaremaal, Luulupes eesti Maatõugu Tõuraamatupull 17363556 EK 30351, snd. 12.06.2015. Pulliema on Eerika Farm oü Helli EK 140995574A, kauni välimikuga helebeez lehm, 2 lakt. – 5403 – 5,32 – 3,6 – 482. Pulli emaema on EK Viss 2009 tiitli omanik Heidi. Isa: Virvakum EK 289, emaisa: Ullilaar EK 256. Kontakt Lemmi Kallas tel. 53928560.
Virvaulli EK 351 – koopia


Müüa 
Saaremaalt, Liia Sooääre, Saare maakari OÜ. karjast pullvasikas EE 20568238, snd. 14.11.2018, isa: Napoks-Jernak EK 359, ei: Näkuvirtul EK 291, ema: Ünna EK 12085897, Saarte Viss 2017 tiitli omanik.


Müüa odavalt
( 450 euri)Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Jõepera külas Tõuraamatu B-osa 2. laktatsioonil lüpsev ja jõudluskontrollis olev lehm Maia EK 16333284, snd. 26.02.2015. Isa: Napuaku EK 30326, emaisa: Numjer EK 30276 . Lehm on tiinestatud džörsi tõugu pulli spermaga Husky 50194 ja oletatav poegimine on aprilli algus 2019. Kontakt Ülle Tislar tel. 5545663. MÜÜDUD

Müüa Harjumaal, Kernu vallas kaks tiinet Tõuraamatu mullikat.
1.EE19459011, snd. 16.04.17, isa: Oksfri-Tömm EK 30324, ei: Napu EK 30240. Ema Irmi toodang 4 lakt. – 7233 – 4,41 – 3,58. Tiine, oletatav poegimine 24.06.2019
2. EE 1945902, snd. 22.04.17, isa: Oksfri-Tömm EK 30324, ei: Illilaar EK 30265. Ema Minni 5 lakt. – 5980 – 4,46 – 3,17. Tiine, oletatav poegimine 23.04.2019
Kontakt. Ellen Rennik tel. 5109216. MÜÜDUD

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 31. oktoobril algusega kell 10.30 EK Seltsi kontoris, Sauga Vallamajas, Selja tee 1a.

Müüa hea põlvnemisega pullik, hiljem sobilik Tõuraamatusse kandmiseks EE 21094231, snd. 10.06.2018, Isa: Ullak-Napi EK 322, emaisa: Oksa EK 255. Asub Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vald, Eugen Sikov, tel: 53944335, foto 11.10.2018

DSC_0541  MÜÜDUD 28.10.2018

Müüa hea põlvnemisega täiskasvanud, geneetiliselt uuritud Tõuraamatu pull EE 18377477 EK 30361, snd. 23.04.2016. Isa: Ullinapoks EK 341, emaisa: Virvakum EK 289, asukoht Viljandimaal, Kõo sjk. Merja Magnus, tel. 5237553. Foto allpool, tehtud 10.aug.2018Ullinapovir EK 361

TÕULOOM 2018_jpg

Tartu Sügisnäitus&Tõuloomal on väljas 4 majapidamise maatõugu lehmad: Muuluka Farm OÜ (perek. Gošovskid) 4 lehmaga, Merja Magnus 2 lehmaga, Eerika Farm OÜ 2 lehmaga ja Sadala Piim OÜ 2 lehmaga. Tõugu tutvustab EK Seltsi juhatuse esimees Lorette Kald ja kaunima maatõugu lehma “VISS 2018″ valib Tanel-Taavi Bulitko ETKÜ-st. Maatõu konkursse algab 12. 50

Müüa Saaremaalt söödanappuse tõttu 8 maatõugu mullikat . Ei ole ohustatud tõu toetuse alused, kuna emad on Tõuraamatu lisa osa R1 loomad. Võtta kontakti Väli Taivi tel. 53401078

Müüa Pärnumaalt aretuseks hea põlvnemisega täiskasvanud tõuraamatu pull Ullioti-Näk EK 30363, snd. 11.03.2016. Geneetiliselt uuritud. Isa: Ullioti EK 30330, emaisa: Näk-Näp EK 30304, ema: Lipsi EK 12839339A. 3 lakt – 5283 – 4,86 – 3,35 – 434. Võtta ühendust Niine  Meelis, tel. 5047128. Pulli hoitakse septembri teise nädalani, siis läheb lihakombinaati.
DSC_1769 – koopia
Müüa 
aretuseks väga hea põlvnemisega maatõugu pullik , snd. 11.06.2018. Isa: Ullioti EK 330, ema: Uba  EK 14169625B lüpsab 4. laktatsioonil. 3 lakt –  6906 – 5,01 – 346 – 3,53 – 244 – 590. Emaisa: Numjer EK 276. Kontakt Jaan Simovart, Harjumaal, tel. 5097760.
Foto emast: Uba 14169625DSC_1649

Tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 9.juuli kuni 5 august. Kiiretoimeliste vajaduste puhul võtta ühendust EK Seltsi juhatuse esinaise Lorette Kaldiga, tel. 5281792

Müüa
aretuseks väga hea põlvnemisega maatõugu pullik EE 21094231, snd. 10.06.2018. Isa: Ullaknapi EK 322, ema: Lahe EE 5761340 lüpsab 11. laktatsioonil. Kõrgeim päevalüps 32 kg, 8 lakt – 282 päeva – 6165 – 4,86 – 300 – 3,26 – 201 – 501. Emaisa: Oksa EK 225. Emaema Laul on osalenud Ülenurme põllumajandusnäitustel 10 korda, aastatel 2001-2011 ja oli “Viss 2005″ tiitli omanik. Võtta kontakti Maia Kolga, Tartumaa, tel. 55690945. Fotol on pullike 1-nädalane.
Kolga Maia pullvasikas, 2018 MÜÜDUD


EK Seltsi juhatuse koosolek
toimub 28.juunil k.a. algusega kell 11.30 EK Seltsi kontoris, Saugas.
Päevakord:
1. EK Seltsi aretustegevuse aruanne VTA-le
2. EK Seltsi tegevuse aruanne Maksuametile, digiallkirjastamine
3. Maakari näitustel. Sponsorid.
4. Uue juhatuse liikmete registreerimine B-kaartile
5. PRIA-le aretustegevuse arve esitamine.
6. Kohalalgatatud küsimused.

24. korda toimunud Saarte Vissi konkurss
on selleks korraks peetud.  Eesti maatõu Vissi tiitli sai Mereranna PÜ. lehm Tipsu-kari EK 164604925B,  sünd.14.09.2014, kes lüpsab praegu 1. laktatsioonil. Reservvissi tiitli sai Saare Maakari oü lehm Kellu-o EK 17696975B, snd. 22.01.2016. Kolmanda koha samuti Saare Maakari oü lehm legendaarne Kelli EK 6759544A. snd. 08.12.2005. Kelli on Kellu-o ema. 12,5 aastane Kelli EK 6759544 on juba 10  korda näitusel, kusjuures vissi tiitel on aastatel 2010 ja 2012.  Esitlusringis oli neli TÜ.Mereranna Pü. lehma, kellest kolmel oli eelmise aasta näituse kogemus. Esitlusringis oli  veel kaks Anne Kiideri lehma.  Vissi valis Eesti Maaülikoolist  kohtunik prof. Haldja Viinalass. DSC_0270DSC_0319Rohkem fotosid näete Pildigalerii alt.

 

Saarte Viss 2018 toimub kolmapäeval, 20.juunil kell 11.00 Upal, Kuressaare Ametikooli juures. Eesti maatõugu esitlevad kolm majapidamist, kokku 10 maatõugu lehmaga. Tõugu kommenteerib EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees ja kaunima maatõugu lehma valib kohtunik Maaülikooli prof. Haldja Viinalass.
Olete oodatud osalema.

Rohkem fotosid Üldkoosolekust saate vaadata Pildigalerii alt.
DSC_0057 – koopia – koopia


EK Seltsi üldkoosolek toimub 20.aprillil k.a Pärnumaal, Are Huvikeskuses, Päriveres.
Päevakord
11.00.  Registreerimine
11.20.  EK Seltsi lipu 90. aastapäev – Käde Kalamees
11.30.  Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst – Lorette Kald
2017.a juhatuse töö aruanne
2017.a eelarve rahade kasutus – Ille Kukk
Revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
12.00. Ülevaade tõuaretustööst 2017.a – Käde Kalamees
2108.a tööplaan
liikmeskond (liikmemaksud)
Lõunapaus kohvilauaga
13.30. EK Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine – Lorette Kald
Külaliste sõnavõtud
14.30. Rändhõbekarika üleandmine –  Lorette Kald
Tõufarmide autasustamine

Lugupidamisega EK Seltsi juhatus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5.aprillil toimus Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel “Visioonikonverents”. “Maaeluministeeriumi ootused Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid.” Osales ca 50 inimest üle vabariigi. Ettekannetele järgnes 5 töötuba. Käde Kalamees osales “Loomakasvatuse” töötoas, mida juhatasid Marko Gorban (SA Eesti Maaelumuuseumid nõukogu esimees) ja Tanel-Taavi Bulitko ETKÜ-st.

IMG_20180405_122320 IMG_20180405_122622 – koopia IMG_20180405_143055_BURST002

29. märtsil toimus Saku Suurhallis ETKÜ 25. aastapäeva juubelipidu. EK Selts tänas pikaaegse koostöö eest Ühistut tänukirja ja EK meenetega. Rohkem kajastust meeleolukast peost saate vaadata kodulehelt www.etky.ee. Paremal foto- EK Seltsi  Ülenurme näituste  sponsoriga Dimedium AS-ist Arne Tuhkur.

ETKÜ 25, Käde,Saveli ETKÜ 25 juubel, Käde ETKÜ, 25, Käde,1
EK Seltsi Juhatuse koosolek toimub neljapäeval 15.märtsil algusega kell 12.00 EK Seltsi kontoris, Saugas.

Päevakord:
1. 2018.a tööplaani kinnitamine
2. 2018.a eelarve arutelu
3. Pullikasvatusest ja aretuspullidest
4. EK Seltsi üldkoosoleku korraldusest, päevakorra arutelu
5. Uute EK Seltsi liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine
6. Kohalalgatatud küsimused

 

Head mahetootjad ja mahetootmise huvilised!
Palume Teid osalema konverentsil „Maheturg 2018”.
Konverents toimub reedel, 16. märtsil 2018 algusega kell 10.30 Türi Kultuurikeskuses.
Konverentsil osalemiseks on vajalik registreerimine kuni 13. märtsini vormil: https://goo.gl/forms/AjrrcysN2En3YRAw2

Konverents „Maheturg 2018: tooraine tootjast mahetoodete edukaks eksportijaks” 16.märtsil 2018 Türi Kultuurikeskuses

Mahtoidu tootmine on Eestis kiiresti arenev tegevusala. Konverentsi eesmärgiks on analüüsida sektori arenguid ning valikuid tulevikuks. Konverentsil analüüsitakse Eesti olukorda rahvusvahelises kontekstis ning otsitakse võimalusi, kuidas suudaksime üha enam liikuda mahetooraine tootjast mahetoodete väärindajaks ja mahetoodete eksportijaks. Konverentsil on olulisel kohal ettevõtjate praktilised kogemused. Osalejatele antakse ülevaade turusuundumustest mahetootmise erinevates sektorites: teravili, veiseliha, marjad ning puu- ja köögivili, piimatooted.

Konverents on ühtlasi ajendatud Eesti mahemajanduse tervikprogrammist 2018–2021, milles seatakse põllumajanduse ja toidu valdkonnas eesmärgiks, et ekspordi suurenemise eelduseks olev mahetootmine laieneb Eestis ja on konkurentsivõimeline, mahetoodangut väärindavate ettevõtete arv ning väärindatud mahetoodangu maht suureneb ja tarbijad hindavad mahetooteid kõrgelt. Sihtriikides suureneb Eesti mahetoodete tuntus ja usaldusväärsus. Mahetootmise stabiilsuse tagamiseks on mahetoodangu ja -toidu kättesaadavus ja tarbimine suurenenud ka koduturul. Eesmärgiks on selle näitajaga jõuda ELi keskmisele tasemele. Soovitakse, et eksporditud ja teistesse riikidesse turustatud mahetoodangu ekspordikäive on 2021. aastaks suurenenud 50 miljoni euroni (2015. aasta ekspordikäive oli 15,6 miljonit eurot).

Päevakava
09.45 Osalejate registreerimine ja tervituskohv
10.30 Konverentsi avamine
10.40 Sigmar Suu (Maaeluministeerium): Mahemajanduse tervikprogramm ja ekspordi arendamine
11.10 Bioland esindaja: Biolandi erastandardi nõuded ja sertifitseerimine mahetoodete turustamiseks Saksamaale
11.40 Hardo Vahemäe (Wiru Vili): Maheviljaturu väljavaated. Biolandi nõuded Eesti praktikas
12.00 Sven Ivanov (Estonian Spirit): Mahetoodete arendamine alkoholitööstuses
12.20 Anu Hellenurme (Anu Ait): Mahesööda tootmise võimalused ja kitsaskohad Eestis
12.40 Küsimused ja arutelu
12.50 Lõuna
13.30 Veiko Paalma (Positsioon OÜ): Eesti toidu turundamisest eksportturgudel
13.50 Katrin Noorkõiv (Liivimaa Lihaveis): Maheveiseliha väärtusahela arendamine ja ekspordipotentsiaal
14.20 Ülo Kivine (Saaremaa Piimatööstus): Mahepiima tootmisest ja mahejuustu ekspordivõimalused
14.40 Siim Kabrits (Chaga): Mahemarjade ja -puuvilja tootearendus ja turustus
15.00 Kohvipaus
15.20 Merit Mikk (Talu Toidab): Mahetooted Rimi Talu Toidab müügialal
15.40 Tiia Karu (Prisma): Mahetoodete jaeturg Eestis Prisma näitel
16.00 Küsimused ja arutelu ning konverentsi kokkuvõte (kavandatud lõpp kl 16.30)
Konverentsi kodulehekülg ja kõige aktuaalsem info: http://epkk.ee/uudised2/kutse-konverentsile-maheturg-2018-tooraine-tootjast-mahetoodete-edukaks-eksportijaks/

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee

Konverentsil osalemine on tasuta. Palume infot huviliste seas levitada!
Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liit.


Saaremaal, Torgu vallas on müüa hea põlvnemisega pullvasikas, snd. 05.08.2018, isa: Otinummi EK 334, emaisa: Ullakum EK 297, emaema: Ülane EE5357666 oli pika elueaga Saarte Vissi tiitli 2009 saanud kauni välimikuga Tõuraamatu A osa lehm. On lüpsnud 4 lakt – 6934 – 4,39 – 3,61 – 555, Püsis karjas 11 laktatsiooni, 11 lakt. keskmine piimatoodang – 5608 – 4,41 – 3,55. allpool foto. Kontakt Maret Jalak tel 56357351

Ülane 5357666

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kutsub Sind osa võtma konverentsist “Terve loom ja tervislik toit 2018″,mis toimub 7. ja 8. märtsil 2018 Tartus, Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a).

Esimesel konverentsipäeval käsitletakse toiduteadusega seotud teemasid ning teisel päeval veterinaaria ja loomakasvatusega seotud teemasid.
Konverentsi programm on leitav aadressil http://terveloomjatervisliktoit.ee/programm/  programm täieneb jooksvalt.
Konverentsi lõuna- ja kohvipauside ajal on võimalus tutvuda stendiettekannetega. Konverentsil osalemine on tasuta. Kõik osalejad saavad ka konverentsi kogumiku.

Esimese päeva õhtul, 7. märtsil, on võimalus osaleda konverentsi ühisel koosviibimisel ja õhtusöögil Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu), millel osalemiseks
tuleb ennast kirja panna üritusele registreerudes. Õhtusöögi hind inimese kohta on 25 €.

Konverentsile saab registreeruda kodulehel oleva vormi kaudu http://terveloomjatervisliktoit.ee/registreerimine-2018/

Registreerimise tähtaeg on 26.02.2018.

Konverentsil osalemise tingimused:

Konverentsi sihtgruppi kuuluvad ja osalema on oodatud põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud (sh valdkonna vastu põhjendatud
huvi omavad eraisikud), maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena.

Juhime tähelepanu, et registreerimisvormi täitmine on eelregistreerimiseks ning ei taga osalemist konverentsil. Registreerimiste andmed vaadatakse üle
konverentsi sekretariaadi poolt. Eeltoodud sihtgruppi kuuluvate registreerujate osalemine kinnitatakse sekretariaadi poolt täiendava e-kirjaga hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul alates registreerimisest.

Sekretariaadil on õigus sihtgruppi mittekuuluvate isikute registreeringud tagasi lükata. Sellesisuline teade saadetakse samuti e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul alates registreerimisest. Juhul, kui valisite registreerumisel ka õhtusöögi, palume automaatselt väljastatud arvet mitte tasuda enne kui teie osalemine on kinnitatud.

Osalemistingimuste ja arveldamisega seotud küsimustes palume vajadusel ühendust võtta konverentsi sekretariaadiga:
e-post: angela@publicon.ee
tel: 740 4095


Eesti maakarja andmete analüüsil on selgunud, et 01.12.2017 seisuga  kuulub üle vabariigi 200-le maatõu omanikule 1465 emaslooma, kuid tõuraamatusse (A ja B ossa) kuuluvad 1155 emaslooma (juurdekasv eelmise aastaga võrreldes +22)  ja 26 tõuraamatu pulli. Ohustatud tõu toetust saavad A ja B osa lehmad, kes kuuluvad 166 loomaomanikule, kokku  653 lehma ja üle 6-kuused B-osa lehmikud ja TR. pullid. Toetust ei saa R1 osa veised ja R2 osa veised. R2 osa veistel on ainult 50% eesti maatõule omast põlvnemist ja seega on nad ristandid. Alljärgnev tabel näitab veiste jaotust arvuliselt erinevatesse TR. osadesse  sõltuvalt sellest, kas tehakse jõudluskontrolli (JKK) või ei tehta: Lehmad tõuraamatu osades

A Neist JKK-s B Neist JKK-s R1 Neist JKK-s R2 JKK-s
209 194 444 223 39 38 67

Lehmikud tõuraamatu osades

B Neist JKK-s RI Neist JKK-s R2 JKK-s
507 378 42 40 79

 

Teavitus: EK Selts on saatnud üle vabariigi 166-le maatõu tõuraamatu lehma omanikule teavituse, mille  tagasisidet ootame hiljemalt 31.jaan., et EK Selts saaks taotleda PRIA-st aretustoetust maatõu Tõuraamatu pidamiseks. Vastavasisuline Maaeluministeeriumi maaeluministri määrus jõustus 20.12.2016. Ootame kõikidelt maatõu tõuraamatu lehmade omanikelt, kelle karjas oli 01.12 2017 seisuga maatõugu tõuraamatu lehmi,  tagasisidet. Sõltuvalt positiivsest tagasisidest  saab EK Selts taotleda aretustoetust, mille suuruse määrab tagasiside andnud loomaomanike tõuraamatu lehmade arv. Seega, kes tagasisidet ei anna, nende jaoks suurenevad teenuste tasud  edaspidi tunduvalt. EK Selts saab suunata edukat maatõualast aretustööd  ainult koostöös maatõu loomade omanikega, seetõttu ootab EK Selts ka mõistvat suhtumist. Kuna maatõugu peetakse enamasti 1-2 looma kaupa, siis on oluline iga maatõu loomaomaniku tagasiside. Küsimuste puhul võtta kontakti tel 5020858
IMG_20170122_174555

Head EK Seltsi liikmed!
Piimandusühistu E-Piim kutsub tutvuma oma tulevase piimatööstuse projektiga. Oodatud on kõik ühistulise piimatööstuse huvilised.

Projekti tutvustatakse kolmapäeval 10. jaanuaril 2018 kell 11.00 -14.00 Põltsamaa meiereis.
Projektitutvustusele saad registreerida järgneval lingil – https://goo.gl/forms/Ue5iOjCDVm6Lzlci1
Registreeri ennast osalejaks hiljemalt 5. jaanuaril 2018!
Lugupidamisega Kerli Ats
Juhatuse liige
Eestimaa Talupidajate Keskliit
Tel +372 5647 5660
E-post: kerli@taluliit.ee
www.taluliit.ee
www.talutoit.ee

        2017.aasta

IMG_20170707_215731 – koopia
… soovib k
õikidele maatõu aretajatele EK Seltsi juhatus ja tegevjuht.

IMG_20171215_144728
EK Selts sai täna (15.dets) meeldiva üllatuspaki (ülal fotol) Eesti Talupidajate Keskliidult. Tänud ja head koostöö jätku.

Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu (ETLL)aastakoosolek toimus 8.detsembril Eesti Põllumajandusmuuseumis koos külalistega Eesti Maaülikoolist, PRIA-st, EPJ-st,Eesti Maaeluministeeriumist, VTA-st ja ajakiri “Tõuloomakasvatus” toimetuse kollegiumi liikmetega.
Ajakirja väljaandmisest täitus 20 aastat ja ETLL-i 25 aastat.  Kõik need aastad on ETLL-i
president Dr.Olev Saveli. Tänukirjad pälvisid ajakirja toimetuse kolleegiumi liikmed ja enim artikleid kirjutanutele anti kommipakid (Fotod: Alo Tänavots)
FQ4A4816  FQ4A4849

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. detsembril k.a. algusega kell 11.30 Sauga Vallamajas EK Seltsi kontoris.
Päevakord:
1. 2017 a. tõufarmide hindamisest, tõufarmide kinnitamine.
Rändhõbekarika saaja valimine 2017.a tõuaretustöö tulemuste ees.
2. Eesti maakarja tõuraamatu pullid seisuga 01.12.2017
3. Uute EK Seltsi liikmete liikmeks soovijate avalduste läbivaatamine, kinnitamine
4. PRIA-le EK Seltsi rahade kasutuse dokumentidest ( raamatupidaja)
5. 2018.a tähtsündmused: EK Seltsi lipp – 90 aastapäev, meened
6. Jooksvad küsimused.

Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös MTÜ Ehtne Talutoit on valmis saanud üleskutse Eesti Vabariigile kingituse tegemiseks. Kutsume teid kõiki seda üleskutset jagama oma kodulehel ning ka oma sotsiaalmeedia kanalites.
Lugupidamisega  Kerli Ats
Juhatuse liige
Eestimaa Talupidajate Keskliit
Tel. +372 5647 5660
E-post: kerli@taluliit.ee
www.taluliit.ee
talutoit2

EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja liikmesorganisatsioonide juhtide koolitusel 27.11-28.11.2017

EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 30. oktoober kuni 12.november. Vajadusel võtta kontakti EK Seltsi  juhatuse esinaise Lorette Kald’iga tel: 5171786.

Müüa Järvamaal, Kareda vallas 
hea põlvnemisega eesti maatõugu pull, keda on võimalik hiljem võtta Tõuraamatusse. Pull EE 17462054, snd. 11.04.2016, isa: Otinummi EK 334, emaisa: Virvak EK 262. Pulli ema on antud mahetootmiskarja 17 lehma hulgas parim piimatoodangult. Kontakt Toivo Seire tel. 56639100. Foto pullist tehtud 18.10.2017, siis oli pulli elusmass 462 kg.
DSC_2158 – koopia Uus elukoht olemas


Müüa Harjumaal,
Keila vallas, Ilse Gošovski Aedevahe talus 4-ndal lüpsil olev hea põlvnemisega lehm Relli 12938834A, snd. 30.03.2011. Päeva kõrgeim toodang on olnud 30,2 kg. isa: Virvakum EK 289, emaisa: Qepe EK 229. On lüpsnud 1.lakt – 5917 – 4,07 – 3,2 – 430. Kontakt Ilse Gošovski 53323703. Foto 11.10.2017DSC_2062

Müüa Viljandimaalt, Suure-Jaani vallast kaks tiinet tõuraamatu lehma. Lehm Laila EK  10795484A, snd. 01.04.2009, isa: Ullilaar EK 256, emaisa: Nummi EK 248, poegib novembris. Toodang: 2 lakt – 5203 – 4,84 – 3,43 – 430.

Lehm Kallas EK 12956470B,(punase-valgekirju) snd. 08.02.2012, isa: Numjer EK 276, emaisa: Ullilaar EK 256. Toodang: 2lakt – 4143 – 5,49 – 3,54 – 374.
Kontakt:Marika Sootla tel: 5159278.

Müüa väga hea põlvnemisega maatõugu pullike Saaremaal, Liia Sooääre Uustla ökotalust. Pullike EE18634105 on sündinud 15.08.2017, isa:Otivirvak EK331, emaisa: Näppara EK 224. Ema Ülane EE5357666 oli pika elueaga Saarte Vissi tiitli saanud kauni välimikuga Tõuraamatu A osa lehm. On lüpsnud 4 lakt – 6934 – 4,39 – 3,61 – 555, Püsis karjas 11 laktatsiooni, 11 lakt. keskmine piimatoodang – 5608 – 4,41 – 3,55. Pullikest hoitakse karjas selle nädala lõpuni. Kontakt Liia Sooäär 5215459. Foto pulli emast:Ülane 5357666

Ülenurme näituse fotod on pildigaleriis.
Maatõu Vissi konkursil osalesid Aedevahe talu lehmad Murel ja Nupi, Merja Magnuse lehmad Roosi ja Neidi, Eerika farm OÜ lehmad Kalli ja Ketra ning Sadala Piim OÜ lehmad Riinu ja Roonja. Lemmiklooma esitlusel olid lehmik Reeli Aedevahe talust ja Kalli Eerika Farm oü-st. Lüpsivõistluse võitis Tiia Hallik lehma Kallit lüpstes ja teise koha sai Viktoria Gošovski Aedevahe talust Nupit lüpstes. Täname sponsoreid Anu Ait oü, Dimedium AS ja Rotaks-R OÜ.
Maatõu Vissi tiitli sai Merja Magnuse Neidi ja reservvissi tiitli Eerika Farm oü lehm Ketra.

Tartu Sügisnäitus&Tõuloom 2017 toimub 26. korda Ülenurmel 2.septembril algusega kell 10.  Maatõugu tutvustab EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees. Maatõu konkursi viib läbi ETKÜ juhatuse esimees Tanel Taavi Bulitko. Konkurss algab kell 12.40Meelepärast on igaühele: Täpsem info : www.epm.ee

Touloom poster 2017

EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees osaleb EAAP-l (68th Annual meeting of the European Federation of animal science) 28.august kuni 31.august Tallinnas.

EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 24. juuli kuni 4.august. Kiiretoimeliste küsimuste puhul pöörduda EK Seltsi juhatuse esinaise Lorette Kaldi poole, tel. 5171786

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub neljapäeval 29. juunil 2017.a algusega kell 11.30 EK Seltsi kontoris, Sauga Vallamajas.
Päevakord:
1. EK Seltsi aretustegevuse aruanne VTA-le
2. EK Seltsi tegevuse aruanne Maksuametile, digiallkirjastamine
3. Maakari näitustel. Sponsorid.
4. EK Seltsi ja Eesti Põllumajandusloomade JKK AS vaheline leping
5. Kohalalgatatud küsimused

Müüa hea põlvnemisega pullvasikas EE 19586816, snd. 15.04.2017, asukohaks C.R.Jakobsoni Talumuuseum, Vändra vald, Pärnumaal. Pulli isa: Ullaknapi EK 322 ja emaisa: Otitöll EK 263. Kontakt Monika Jõemaa 5245054, monika.joemaa@kurgja.ee

23. korda toimunud Saarte Vissi konkursi saab nüüd kirjutada ajaloo annaalidesse. Eesti maatõu Vissi tiitli sai Liia Sooääre Ünna 12085897A,  sünd.05.05.2011, kes lüpsab praegu 4. laktatsioonil. Ünna on osalenud Saarte Vissil juba 2015 ja 2016.a ( kolmas koht) Reservvissi tiitli sai TÜ.Mereranna PÜ lehm Näu-kari, lüpsab 1 laktatsioonil.  Kolmandaks tuli samuti Saare Maakari oü lehm Alla 10385548A snd. 15.03.2010 ja lüpsab 6 laktatsioonil. Esitlusringis oli neli TÜ.Mereranna Pü. 1. laktatsiooni lehma,  kaks Anne Kiideri lehma ja  neli Saare Maakari oü lehma. Kõik 5 vanemat maatõu lehma on osalenud varasematel aastatel Saarte Vissi konkursil, kõige legendaarsem neist  12.aastane Kelli EK 6759544 juba 9  korda, kusjuures vissi tiitel aastatel 2010 ja 2012. Vissi valis Soomest kohtunik Kalle Saastamoinen. Rohkem fotosid näete Pildigalerii alt.

DSC_1460DSC_1352

Saarte Viss 2016 toimub teisipäeval, 6.juunil kell 11.00 Upal, Kuressaare Ametikooli juures. Eesti maatõugu esitlevad kolm majapidamist, kokku 10 maatõugu lehmaga. Tõugu kommenteerib EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees ja kaunima maatõugu lehma valib Soomest kohale tulnud kohtunik Kalle Saastamoinen. Olete oodatud osalema.

Käde Kalamees on 31.mai Leedus, Baisogalas, Balti aretuskonverentsil.

Müüa
Pärnumaal, Suigus kaks maatõugu tõuraamatu lehmikut. Kontakt Helve Matsalu tel. 5340 3885.

EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 8. mai kuni 29.mai. Kiiretoimeliste küsimuste puhul pöörduda EK Seltsi juhatuse esinaise Lorette Kald´i poole tel: 5171786

EK Seltsi üldkoosolek toimub 27.aprillil
k.a Pärnumaal, Ares, Pärivere klubis
Päevakord
11.00 Registreerimine
11.30. Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst – Lorette Kald
2016.a juhatuse töö aruanne
2016.a eelarve rahade kasutus – Ille Kukk
Revisjonikomisjoni aruanne ja majadnusaasta aruande kinnitamine Monika Jõemaa
12.00.Ülevaade tõuaretustööst 2016.a – Käde Kalamees
2107.a tööplaan
Liikmeskond (liikmemaksud), juhatuse liikmete kompensatsioon
Lõunapaus kohvilauaga

KOOLITUS
Päevakord
13.00 Koolitus eesti maatõu Tõuraamatu- ja Aretusregistri pidamisest – Käde Kalamees
13.30 Koolitus geneetilistest uuringutest tõuraamatu pidamiseks – Haldja Viinalass
13.50 Aretustoetuse nõuded maatõu omanikele ja analüüs toetuse saajatest – Ahto Tera
14.10 Külalise sõnavõtud
14.30 Rändhõbekarika üleandmine
Tõufarmide autasustamine – Lorette Kald
Kutsed on saadetud EK Seltsi liikmetele ja külalistele. Oodatud on maatõu huvilised.
Lugupidamisega EK Seltsi juhatus

Müüa
hea põlvnemisega jõudluskontrollis olevad tõuraamatu B osa tiined mullikad:
1. EE 13648435, isa: Okpoi EK 258. emaisa: Quatro EK 201
2. EE 13648602, isa. Näk-Näp EK 304, emaisa Oksfri EK 255
3. EE 16541115, isa: Näk-Näp EK 304, emaisa: Quatro EK 201
4. EE 16541177, isa: Näk-Näp EK 304, emaisa: Jerti EK 198
5. EE 14156342, isa: Numjer EK 276, emaisa: Ullilaar EK 256
6. EE 15663894, isa: Virvakum EK 289, emaisa: Nuhvik EK 252
Kontakt Viljandimaal, Viiratsi, Linda Kookmaa, tel 5284167
Võimalus taotleda ohustatud tõu toetust.

Lugupeetud EK Seltsi ja ETKL-i liikmed.

ETKL sõlmis  2004.aastal  koostöölepingud  kütusefirmadega Olerex ja Alexela AS, et saada oma liikmetele kütuste ostmisel  hinnasoodustust.

Mõlema firmaga on lepingud seni kehtivad ja toimisid, kuid vajasid mõningast värskendust. ETKLi ja Olerexi esindajate vahel toimunud läbirääkimiste tulemusena  lisandusid hiljuti  boonuste nimekirja  mitmed uued teenused ja toodete pakkumised, suurenes soodustus kütuste ostmisel. Uus lepingu lisa on kahepoolselt allkirjastatud ja koostööleping on pikendatud kuni  2022.aasta lõpuni.

Liikmesoodustused võrreldes hinnakirjaga on järgmised:

autobensiinid 95 ja autobensiin 98 tanklas          3,3 senti liitrilt (sisaldab käibemaksu) tankla jaehinnast

diislikütus tanklas                                                           3,3 senti liitrilt (sisaldab käibemaksu) tankla jaehinnast

eriotstarbeline diislikütus tanklas                            3,3 senti liitrilt (sisaldab käibemaksu) tankla jaehinnast

autogaas tanklas                                                             3,3 senti liitrilt (sisaldab käibemaksu) tankla jaehinnast

autobensiin, diislikütus, autogaas                            2,4 senti liitrilt (sisaldab käibemaksu)

automaattanklas

autopesula teenus                                                                        20%

haagised                                                                                            10%

kohvijoogid                                                                                      18%

toitlustus (v.a komplektid)                                                           5%

 

Soodustus kehtib ETKLi liikmekaardiga ja ETKLi virtuaalperes registreeritud ID-kaardiga.

Soodustused ja allahindlused ei rakendu erikampaaniate kestel. Erikampaaniatest ja erikampaania tingimustest teavitab Olerex kliente oma kodulehel www.olerex.ee või tanklates.

Alexela koostöölepingusse lisandunud boonustest informeerin teid täiendavalt, hetkel leping allkirjastamisel.

Lugupidamisega

Aili Berk

aili@taluliit.ee


Müüa
Harjumaal, Kuusalu vallas, OÜ Karukämmal hea põlvnemisega pullvasikas, snd.26.03.2017. Pulliku isa: Ullaknapi EK 322, emaisa: Napoks EK 275, ema Amanda toodang 2 lakt. – 6674kg – 4,8% – 3,56%, kõrgeim päevatoodang 34,6 kg. Hoitakse selle nädala lõpuni. Kontakt Ants Aaman 5130530

Müüa Saaremaal ” Saarte Viss 2010, 2012,” maatõu tiitli saanud Kelli EK 6759544A pullvasikas EE 18634006, snd. 15.03.2017.
Pulliku isa: Otivirvak EK 30331, emaisa: Jerti EK 30198.
Kelli kõrgeim toodang oli 8 laktat.:5933 – 4,31 – 3,54 – 466, kõrgeim päevalüps 36,0 kg
Kontakt Liia Sooäär , tel. 5215459

Teade:  Valminud on eesti maatõu spermasoovituskava 2017-2018 jõudluskontrollis olevale maatõule. Nimekirjad on Keava Kunstlikus Seemendusjaamas, Saaremaal ja Pärnumaal Toris. Palun järgida nii loomaomanikel kui seemendustehnikutel soovitusi sugulusaretuse vältimiseks. Mittejõudluses olevate maatõugu veiste omanikud peaksid konsulteerima EK Seltsi tegevjuhi, tõuraamatupidaja Käde Kalamehega tel 5020858.

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab algusega 10.00 tasuta infopäevad MAK meede 6.3 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus“ tutvustamiseks. Toetust, 15 000 EURi, saavad taotleda need, kelle põllumajanduslik müügitulu oli 2015. aasal vähemalt 1200 EURi ja 2016. aastal 4000-14 000 EURi. Lektorid on maaeluministeeriumi ja PRIA töötajad.

 1. märts Kuressaare Ametikool, ruum K3
 2. märts Väike-Maarja kultuurimaja
 3. märts Võru Kultuurimaja Kannel väike saal

Päevakava vt www.pikk.ee sündmuste kalendrist, samas ka registreerimisvorm. Registreerida saab ka merry@kodu.ee ja 736 6955.

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub kolmapäeval 08.märtsil k.a algusega kell 11.00 EK Seltsi kontoris, Sauga Vallamajas.
Päevakord:
1. Ülevaade aretustoetuse kasutuse nõuetest EK seltsile, teenuste hinnad.
2. 2017 a eelarve arutelu
3. 2017 a. tööplaani kinnitamine
4. Pullikasvatusest ja aretuspullidest
5. EK Seltsi üldkoosoleku korraldusest, päevakorra arutelu
6. Uute EK Seltsi liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine
7. Kohalalgatatud küsimused

Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut korraldab 1-2.märts Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) konverentsi ” Terve loom ja tervislik toit 2017″ Konverentsi kohta saate infot http://terveloomjatervsiliktoit.ee/programm/. Osavõtt on tasuta, kuid  tuleb registreeruda hiljemalt 23. veebruar http://terveloomajatervisliktoit.ee/registreerumisvorm/., tel 7404003, Evelin Espenberg

Müüa Saare maakari oü-st helebeez pullvasikas EE 18633962, snd. 02.02.2017, isa: Otivirvak EK 331, emaisa: Näkuvirtul EK 291, ema Inna EE12922901 on lüpsnud 4 lakt. – 5598 kg piima, 3,82% rasva, 3,27% valku, kõrgeim päevatoodang oli 15.06.2015  – 38,8 kg.
Kontakt Liia Sooäär 5215459, Saaremaa. Hoitakse karjas 8.märtsini.

President Kersti Kaljulaid külastas 3. veebruaril Raplamaa visiidil olles ka Pahkla Camphilli küla Farmi oü-d, kus aretatakse eesti maatõugu. 2015.a tulemuste eest kuulub EK Seltsi rändhõbekarikas Pahkla Camphilli külale, kus loomakasvatusjuhina töötab Reet Loorits. Reet Loorits osales EK Seltsi poolt esitatuna ka Aasta Põllumees 2016 nominendina.Edu ja õnne Pahkla Camphilli küla Farmi oü-le maatõu aretusel.

Allpool on presidendi külastusest fotod

.Pahklas, 03.02.2017 Pahklas, Reet, 03.02.2017 President Pahklas, 03.02.2017

Reet Loorits presidendi kõrval.

Eesti maakarja andmete analüüsil on selgunud, et 01.12.2016 seisuga  kuulub maatõu alla 1458 emaslooma, kuid tõuraamatusse (A ja B ossa) kuulub 1133 emaslooma (juurdekasv eelmise aastaga võrreldes +72)  ja 28 tõuraamatu pulli. Ohustatud tõu toetust saavad A ja B osa lehmad (654) ja üle 6-kuused B-osa lehmikud ja TR. pullid. Toetust ei saa R1 osa veised ja R2 osa veised. R2 osa veistel on ainult 50% eesti maatõule omast põlvnemist ja seega on nad ristandid. Alljärgnev tabel näitab veiste jaotust arvuliselt erinevatesse TR. osadesse  sõltuvalt sellest, kas tehakse jõudluskontrolli (JKK) või ei tehta: Lehmad tõuraamatu osades

A Neist JKK-s B Neist JKK-s R1 Neist JKK-s R2 JKK-s
198 168 456 218 31 27 53

Lehmikud tõuraamatu osades

B Neist JKK-s RI Neist JKK-s R2 JKK-s
479 351 49 46 97

Teavitus: EK Selts on saatnud üle vabariigi 188-le maatõu tõuraamatu lehma omanikule teavituse, mille  tagasisidet ootame hiljemalt 31.jaan., et EK Selts saaks taotleda PRIA-st aretustoetust maatõu Tõuraamatu pidamiseks. Vastavasisuline Maaeluministeeriumi maaeluministri määrus jõustus 20.12.2016. Ootame kõikidelt maatõu tõuraamatu lehmade omanikelt, kelle karjas oli 01.12 2016 seisuga maatõugu tõuraamatu lehmi,  tagasisidet. Sõltuvalt positiivsest tagasisidest  saab EK Selts taotleda aretustoetust, mille suuruse määrab tagasiside andnud loomaomanike tõuraamatu lehmade arv. Seega, kes tagasisidet ei anna, nende jaoks suurenevad teenuste tasud  edaspidi tunduvalt. EK Selts saab suunata edukat maatõualast aretustööd  ainult koostöös maatõu loomade omanikega, seetõttu ootab EK Selts ka mõistvat suhtumist. Kuna maatõugu peetakse enamasti 1-2 looma kaupa, siis on oluline iga maatõu loomaomaniku tagasiside. Küsimuste puhul võtta kontakti tel 5020858

188 kirja sai laiali saadetud üle Vabariigi. Ootame tagasisidet.
IMG_20170122_174555

 

2016
dsc_1164
Müüa
hea põlvnemisega maatõugu pullike Karukämmal OÜ-st Harjumaal, Kuusalu vallas, kontakt Ants Aamann 5130530, pullvasikas on sünd. 01.12.2016, isa. Näk-Näp EK 304, emaisa: Virvak EK 262, ema Pung 13741907, 2 lakt – piima 5738kg, rasva 4,43%, valku 3,24%, emaema Pung lüpsis 7.laktatsioonil 9877 kg piima. Pullikest hoitakse ca 2 nädalat.

30. novembril
toimub Eestimaa Talupidajate Keskliidu KONGRESS ” Üks mõisnik üle maa” Türi Kultuurikeskuses (Hariduse tn.1) algusega kell 10.00.  EK Seltsi liikmed kuuluvad ETKL-i ja võivad osaleda kongressil. Osalemine on tasuta, kuid tuleb ennast registreerida.  Päevakord ja registreerimine on ETKL kodulehel www.etkl.ee

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub kolmapäeval 23. novembril k.a. algusega kell 12.00 C.R.Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal.
Päevakord:
1. 2016.a tõufarmide hindamisest, tõufarmide kinnitamine.
2. Aretusühingute edaspidise rahastamise kulude struktuuri tutvustus.
3. MAK 2007-2013 järelhindamise fookusgrupi tööst.
4. 2016. a eelarve kasutuse arutelu.
5. Uute EK Seltsi liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine.
6. ETKÜ-ga liitumisest.
7. Jooksvad küsimused

EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 26. september kuni 9. oktoober k.a. Kiiretoimeliste küsimuste puhul pöörduda EK seltsi juhatuse esinaise Lorette Kald poole, tel. 517 1786

Tallinna TV näitab pühapäeval 25.sept. kell 19.05 filmi” Eesti kaunimad tõuloomad Ülenurmel 2011″


DSC_1222

Tõuloom 2016 raames toimunud maatõu konkursil sai VISS’i tiitli  Soome kohtunike, maailmamainega geneetikateadlase prof. Juha Kantaneni ja tõlgi Kalle Saastamoinen’i hindamisel Eerika Farm oü lehm Kalli. Seda juba kolmandat korda. 2013,2015 ja 2016 on Kalli pärjatud maatõu Vissi tiitliga. 5. korda poeginud Kallil on kohtunike sõnul endiselt kena ja mahukas udar ja ühtlane, kompaktne ja piimatüübile omane kehaehitus.
Eerika Farm oü-st oli esitlusringis kaks lehma. Kallit esitles Tiia Hallik ja Hellit Katri Pentjärv. Tiia Hallik osales ka lüpsivõistlusel Kalliga.
Reservvissi tiitli sai Ilse Gišovski Nupi. Kohtunike sõnutsi samuti noor, kena, kompaktne ja ilusa udaraga väheldast kasvu lehm.
Esitlusringis olid Andressaare talust Merja Magnus eelmise aasta Reservvissi Roosiga ja 12. aastane Kevin Lohu Lavliga. Loodimäe oü-st esitles Ullit ( näituse vanimat, peagi 10 aastast lehma), Anne Loot. Näitusele toodi ka Ulli mullikas Ufi-Fri, kes jäi seekord veel lauta rahvale vaatamiseks.  Aedevahe talust esitles 2014.a Vissitiitli saanud Murel’it Ilse Gošovski ja tema tütar Viktooria esitles selle aasta reservvissi tiitli saanud Nupsit.
Hea sõna ja söödaämbritega tänasid maatõu esinejaid sponsorid Anu Ait OÜ ja AS Dimedium. Tänud kõigile maatõu esitlejatele ilusa vaatepildi eest ja kiitus tublidele sponsoritele.

Tõuloom 2016 toimub 25. korda Ülenurmel 3.septembril. Maatõugu tutvustab EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees. Maatõu konkursi viib läbi Soome geneetika teadlane Juha Kantanen. Konkurss algab kell 12.40
Meelepärast on igaühele: Täpsem info: www.epm.ee
Untitled-1

Müüa hea põlvnemisega maatõu tõuraamatu pull Raplamaalt, Mõraste külast: Tömminap EK 30327, snd. 03.04.2013, isa: Tömmi EK 30223, emaisa: Napero EK 30226. Ema Pisik toodang: 3lakt – 6514 -4,44 -3,16 – 495. Omanik H.Uustalu, tel: 56465873. Foto alljärgnev:
Tömminape EK 327

Pull on müügis lihakombinaadi hinnaga kuni 26. september. Siis läheb lihakombinaati.

Samast talust on soov müüa oktoobris 4 tiinet maatõu mullikat.

EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 1.august kuni 7.august k.a. Kiiretoimeliste küsimuste puhul pöörduda EK seltsi juhatuse esinaise Lorette Kald poole, tel. 517 1786

22. korda toimunud Saarte Vissi konkursi saab nüüd kirjutada ajaloo annaalidesse. Eesti maatõu Vissi tiitli sai Anne Kiideri Putukas, sünd.23.09.2011, kes lüpsab praegu 3 laktatsioonil. Reservvissi tiitli sai Saare Maakari oü-st lehm Kelli, snd. 08.12.2005, lüpsab 9 laktatsioonil ja on nüüdseks juba 8 näitusel osalenud ja saanud Vissi tiitlid 2010 ja 2012. Kolmandaks tuli samuti Saare Maakari oü lehm Ünna, snd. 05.05.2011 ja lüpsab 3 laktatsioonil. Esitlusringis oli neli Mereranna poü. lehma, kaks Anne Kiideri lehma ja  kolm Saare Maakari oü lehma.

Saarte Viss 2016DSC_1256
Saarte Viss 2016
toimub neljapäeval, 9.juunil kell 11.00 Upal, Kuressaare Ametikooli juures. Eesti maatõugu esitlevad kolm majapidamist, kokku 9 maatõugu lehmaga. Tõugu kommenteerib EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees ja kaunima maatõugu lehma valib ETLL-i president  Dr. Olev Saveli. Olete oodatud osalema.

Karukämmal OÜ,  Harjumaalt soovib müüa kolm maatõugu looma: lehm Pöial-Liisi EE 13884888, snd. 11.03.2013 (isa: Numjer EK 276), lehm Mirte EE 14362903, snd. 12.11.2012 (isa: Nuhvik EK 252) , lehmik 16441521, snd. 02.03.2015 (isa: Näkmoks EK 323) Kontakt Ants Aaman tel 5130530.

EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 5.mai kuni 26.mai.k.a. Kiiretoimeliste küsimuste puhul pöörduda EK seltsi juhatuse esinaise Lorette Kald poole, tel. 517 1786

EK Seltsi üldkoosolek toimub 29.aprillil algusega kell 11.00 Ares, Pärivere klubis, Pärnumaal
Päevakord:
11.00 Registreerimine
12.20. Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst
2015.a juhatuse töö aruanne
            2015.a eelarve rahade kasutus
Revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
13.00 Ülevaade tõuaretustööst 2015.a
13.30 Lõunapaus tordi ja kohviga
14.00 ETKÜ-ga koostööst
14.20 2016.a tööplaan
Liikmeskond (liikmemaksud)
Juhatuse liikmete kompensatsioon
14.40 Ohustatud maatõu toetustest, PRIA
Külaliste sõnavõtud
Rändhõbekarika üleandmine
Tõufarmide autasustamine
Ootame osalema maakarja huvilisi
EK Seltsi juhatus

Pindala ja loomatoetuste infopäevad tootjatele
Infopäevad toimuvad kõikides maakondades, lektoriteks on konslulendid. Infopäevad algavad kell 10.00 ja kestavad 6 tundi
Infopäevade teemadeks on:

*Otsetoetuste (ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus, noore põllumajandustootja toetus), nõuetele vastavuse ja MAK pindala- ja loomatoetuste (põllumajanduslik keskkonnatoetus: keskkonnasõbralik majandamise toetus, piirkondlik mullakaitsetoetus, keskkonnasõbraliku aianduse toetus, kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus, ohustatud tõugu looma kasvatamise toetus ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetus; mahepõllumajanduse toetused; loomade heaolu toetus; Natura 2000 toetus põllumajandusmaale) nõuded

*Pindalatoetuste taotluste esitamise ja põldude joonistamise 2016. aasta muudatused  e-PRIAs *Administratiivsete ja kohapealsete kontrollide läbiviimine.

Pindalapõhiste toetuste infopäevade toimumise ajad,  kohad ja lektorid:

Kuu-päev Maakond Koht Lektor(id)
13.04. Harju Harju taluliit, Üksnurme tee 8, Saku Arvo Aller, Ene Milvaste
13.04. Hiiu Hiiu MV saal Leigri väljak 5, Kärdla Jekaterina Näälik, Tiina Kattel
14.04. Ida-Viru Ida-Viru taluliit, Rakvere 27, Jõhvi Arvo Aller, Heiki Unt
14.04. Põlva Pesa hotell, Uus 5, Põlva Ulvi Ajalik, Toomas Tõrra
14.04. Pärnu Pärnu Nooruse maja, Roheline 1, Pärnu Olavy Sülla, Hillar Lilleste
14.04. Tartu Tartumaa Põllumeeste Liit Jalaka 48, Tartu Indrek Keres, Merry Aart
15.04. Järva Paide Kultuurikeskuse kammersaal, Pärnu 18, Paide Ene Milvaste, Heiki Unt
15.04. Rapla Rapla MV suur saal, Tallinna mnt 14, Rapla Olavy Sülla, Hillar Lilleste
15.04. Saare Kuressaare Ametikool ruum K 4, Vallima 5a, Kuressaare Jekaterina Näälik, Mai Vaher
15.04. Valga Sangaste seltsimaja, Sangaste alevik, Valgamaa Indrek Keres, Merry Aart
18.04. Jõgeva Jõgeva Kultuurikeskuse suur saal, Aia 6, Jõgeva Liia Lust, Epp Säga
19.04. Võru Navi seltsimaja, Navi küla, Võrumaa Indrek Keres, Merry Aart
19.04. Lääne Fra Mare Thalasso Spa, Ranna tee 2, Haapsalu Olavy Sülla, Hillar Lilleste
18.04. L-Viru Hotell Wesenbergh, Tallinna mnt 25, Rakvere Arvo Aller, Ene Milvaste
26.04. Viljandi Põllumajandusameti saal Vabaduse plats 4, III k Olavy Sülla, Hillar Lilleste

Info ja registreerimine www.pikk.ee /sündmuste kalender; merry@kodu.ee või 736 6955


Müüa
eesti maatõugu tõuraamatu lehmik Lauli EK 16299726B, snd. 25.04.2015, isa: Nuhvik EK 252, emaisa: Oksa EK 225, ema. Lahe EK 5761340B, 8-lakt. – 6165 -4,86 -3,26 emaema: Laul EK 1566511A (osalenud Ülenurme näitusel 2001-2011, EK Viss 2005) Kontakt. M.Kolga, tel. 55690945

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub kolmapäeval 09.märtsil Sauga Vallamajas  algusega kell 11.00.
Päevakord:
1. 2016 a. tööplaani arutelu ja kinnitamine
2. 2016.a eelarve arutelu
3. Pullikasvatusest ja aretuspullidest.
4. EK Seltsi üldkoosoleku korraldusest, päevakorra arutelu.
5. Uute EK Seltsi liikmeks astumise avalduste kinnitamine
6. Kohalalgatatud küsimused.

EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees sai pikaajalise eesti maatõu alase eduka aretutöö  eest 23. veebruaril Vabariigi presidendilt Valgetähe viienda klassi ordeni. Teenetemärkide üleandmise tseremoonia “Eesti tänab 2016″ toimus Vene teatris. Üle anti  99 teenetemärki. Tseremooniast oli ülekanne 24. veebruaril ETV-s ja 25. veebruaril ETV2. Intervjuus ETV-le tänas Kalamees kõiki tublisid ( 240 majapidamist üle Eesti) maatõuaretajaid tänu kellega koostööle, on saavutatud häid tulemusi.

Eesti maakarja andmete analüüsil on selgunud, et 01.12.2015 seisuga  kuulub maatõu alla 1291 emaslooma, kuid tõuraamatusse (A ja B ossa) kuulub 1061 emaslooma ja 23 tõuraamatu pulli. Ohustatud tõu toetust saavad A ja B osa lehmad (613) ja üle 6-kuused B-osa lehmikud ja TR. pullid. Toetust ei saa R1 osa veised ja R2 osa veised. R2 osa veistel on ainult 50% eesti maatõule omast põlvnemist ja seega on nad ristandid. Alljärgnev tabel näitab veiste jaotust arvuliselt erinevatesse TR. osadesse  sõltuvalt sellest, kas tehakse jõudluskontrolli (JKK) või ei tehta: Lehmad tõuraamatu osades

A Neist JKK-s B Neist JKK-s R1 Neist JKK-s R2 JKK-s
187 175 426 214 43 37 60

Lehmikud tõuraamatu osades

B Neist JKK-s RI Neist JKK-s R2 JKK-s
448 328 37 34 90

Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut korraldab 2-3.märts Eesti Maaülikoolis konverentsi ” Terve looma ja tervislik toit 2016″ Konverentsi kohta saate infot http://terveloomjatervsiliktoit.ee Osavõtt on tasuta, kuid  tuleb registreeruda hiljemalt 23. märts

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab tasuta kuue akadeemilise tunni pikkuse infopäeva „Loomade heaolu ja tervishoid“. Algus 10.00, registreerimine ja hommikukohv alates 9.30, pakume ka lõunat. 26.jaanuaril Lääne-Virumaal Sõmeru vallavalitsuses Kooli 1 27.jaanuaril Ida-Viru Taluliidus Rakvere 27 Jõhvis 26.veebruar Jõgeva Kultuurikeskuse suures saalis

 1. veebruaril Paide Kultuurikeskuse kammersaalis
 2. veebruaril Pärnu Nooruse majas Roheline 1
 3. veebruaril Rapla Kultuurikeskuses Tallinna mnt 17a
 4. veebruaril Hiiu maavalitsuse saalis Leigri väljak 5
 5. veebruaril Kuressaare Ametikoolis Vallima 5a, ruum K4

Infopäevadel osalemist arvestatakse loomade heaolu toetuse koolitustena. Osalejad kantakse PRIA registrisse. Info ja registreerimine: www.pikk.ee, sündmuste kalender, samas ka registreerimisvorm, mille palume täita. Registreerida saab ka ttl@kodu.ee ja äärmisel juhul tel 736 6955 (palume kasutada internetis registreerimist või meili, sest korraldame samal ajal ka teisi infopäevi ja sekretäril ei jää siis telefonikõnede vastuvõtmise kõrval aega nende organiseerimiseks). Registreerimine on kindlasti vajalik toidu tellimiseks. Kaks päeva enne koolituse toimumist pannakse sündmuste kalendrisse ülesse ka infopäeva ettekande slaidid, millega saate tutvuda. Registreerides peate teadma oma isikukoodi ja FIEd ning äriühingud ka äriregistri koodi.

Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) hakkab maksma toetusi koostöös Rimi-ga väiksematele piimakarjakasvatajatele, kelle karjas on alla 40 lehma. Selleks tuleb täita ankeet ja saata hiljemalt 14. jaanuariks taotlus aadressile Teaduse 1, 75501 Saku või elektrooniliselt allkirjastatuna aadressile kaul@taluliit.ee. Taotluse vormi saab laadida ETKL-i kodulehelt www.taluliit.ee

2015
2015-06-12-12-39-02 (2)
EK Seltsi juhatuse koosolek toimub neljapäeval 10.detsembril 2015.a algusega kell 12.00 C.R.Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal.
Päevakord:
1. 2015.a tõufarmide hindamisest, tõufarmide kinnitamine
2. T.Seire pullikasvatuse lepingu arutelu.
3.  Aretusühingute edaspidise rahastamise kulude struktuuri tutvustus
4. Uute EK seltsi liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine
5. T. Bulitko – ETKÜ tegemistest
6. H.Viinalass – Geneetilistest uuringutest
7. Jooksvad küsimused

Infopäev „Loomade heaolu ja tervishoid“ Infopäevad on suunatud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemisega tegelevatele isikutele. Infopäevadel võivad osaleda ka konsulendid 30.11.2015 Hotell Centrum, Viljandi linn 02.12.2015 Võrumaa Toidukeskuse õppeklass, Võru linn, Koidula 5 04.12.2015 Harju Taluliit, Saku, Üksnurme tee 8 05.12.2015 Tartumaa PL õppeklass, Tartu, Jalaks 48 08.12.2015 Pesa Hotell, Põlva linn, Uus 5 09.12.2015 Päeva Villa, Haapsalu linn, Lai 7 10.12.2015 Sangaste Rukkimaja, Sangaste alevik, Valgamaa Infopäev algab 9.30 ja kestab 6 akadeemilist tundi Infopäeva teemad: veiste sh vasikate, hobuste, lammaste, kitsede, sigade, munakanade heaolu ja tervishoid. Kitsede ja lammaste heaolu ja tervishoiu teema raames käsitletakse juhiseid parasiitide kindlakstegemiseks, tõrjeks ja neist hoidumiseks, soovitusi sööda rikastamiseks ravimtaimede ja muude kultuuridega, soovitusi kiskjate rünnaku korral rakendatavate kaitsemeetmete kohta. Sigade heaolu ja tervishoiu teema raames käsitletakse bioohutusmeetmete rakendamist sügavallapanulautades.
Infopäevadel osalemist arvestatakse loomade heaolu toetuse koolitustena järgnevatel taotlemise aastatel. Infopäeval tuletatakse meelde nõuetele vastavuse nõudeid. Infopäeva lektorid on Aivar Vuks, TÜ katseloomade labori veterinaar ja Merry Aart, konsulent Info ja registreerimine: www.pikk.ee, ttl@kodu.ee või 7 366 955

Müüa aretuseks väga hea põlvnemisega kaks maatõugu pullvasikat, helebeezid: 1. EE 17783927, snd. 27.10.2015, isa: Näk-Näp EK 304, ei: Otitöll EK 263, asub Massiaru OÜ-s Pärnumaal, kontakt: 56454328 DSC_1390 2. EE 14027192, snd. 28.10.2015, isa: Otivirvak EK 331, ei: Ullakum EK 297, asub Saaremaal, kontakt: 5215459

Selle aasta aasta-põllumehe tiitlile kandideerib kauaaegne maakarja kasvataja Liia Sooäär. Saate tema tegemistest lugeda Maalehe digilehest ja samas ka hääletada Rahvapõllumees tiitli andmiseks. http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/aasta-pollumees.   Hääleta, kes väärib Rahvapõllumees 2015 tiitlit.  Hääletada saab 8.nov. õhtuni. Hääleta meie põlistõu maatõu väärtustamiseks Liia Sooääre poolt.

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 16.10.2015 algusega kell 11.00 Sauga Vallamajas.
Päevakord:
1. 2015 a tõufarmi kandidaatide külastamine
2. Geneetilistest uuringutest, muudatustest
3. T. Seirega sõlmitud spermavarumise lepingu täitmisest
4. Tanel Bultiko – ETKÜ tutvustus
5. ETKÜ-ga spermavarumise lepingu arutelu.
6.Kohalalgatatud küsimused

Müüa maatõu Tõuraamatu vasikas EE 17828680, sünd. 11.09.2015, isa: Oksfri EK 255, emaisa: Ullilaar EK 256. Asukoht Tartumaa. Rõngu vald, Kontakt tel. 5038996

Säästva Renoveerimie infokekus, Keskkonnaamet ja Eesti Vabaõhumuuseum korraldab Ökomässu “Elavad külamaastikud “18-20-septembril Tallinnas Patarei merekindluses. Kogu kolmepäevase Ökomassu kava on http://ecomess.eu/kava2015 19.09.2015 toimuvad loomaloengud kell 11.30-16.00 , toimumiskoht: Suur kasematt. 11.30-12.00  Karin Remmelgas. Küülikute ja kanade pidamine 12.00-12.30  Mart Vabar. Kui hakkaks mesinikuks? Linnas? 12.30-13.00  Marge Salumäe. Kitsepidamine 13.00-13.30  Helle Kärdi ja Piret Voort.  Eesti karjakoerad ja eesti hagijad 13.30-14.00  Käde Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevustest maatõu    säilitamisel ja aretamisel 14.00-14.30   Siiri Nõva.  Hobuse kodu – väiketalllid 14.30-15.00    Imbi Jäetma (MTÜ Maadjas, Sae talu). Eesti maatõugu lammaste ja kanade pidamine 15.00-15.30    Kalmer Visnapuu (MTÜ Eesti Lihaveiste Kasvatajate Selts). Maastikuhooldus veiste abil 15.30-16.00    Krista Sepp (Eesti hobusekasvatajate Selts). Eesti ohustatud hobusetõud ja hobusekasvatus Kõik huvilised on oodatud kuulama.

Heitlikes ilmaoludes möödus selle aasta “Tartu sügisnäitus&Tõuloom 2015″. Maatõu esindus saabus areenile 12.40 koos päikese ja ilusa ilmaga. Sel aastal tõid rohkearvulise publiku ette oma kaunid maatõu lehmad Ilse Gošovski Mureliga( Viss 2014) ja Viktoria Gošovski Virsikuga, Harjumaalt Aedevahe talust, Viljandimaalt oli Merja Magnus Roosiga  ja tema 11.a poeg Kevin Lohu Lipsiga, Tartumaalt Eerika Farm oü-st esitles maatõu 2013.a Vissi tiitli saanud Kallit Tiia Hallik ja Tartumaalt Loodimäe Oü-st toodi rahva ette Anne Loodi esitluses Ulli ( näituse vanim lehm) ja Heidi Loodi esiltusel Ulli tütar Uka-Muka. Laudas oli vaatamiseks veel kahe kuune pullike Oksvir. 5-liikmelisest  EK Seltsi juhatusest olid kohal 4. Juhatuse esinaine Lorette Kald autasustas maatõu esiltejaid. Maatõu konkursi viis läbi Saaremaalt Mereranna POÜ-st Urmas Lehtsalu, kes valis reservvissiks Merja Magnuse Roosi ja Vissiks Eerika Farm oü lehma Kalli. Saaremaalt oli kohal juhatuse liige Liia Sooäär, kes sai möödunud aasta tulemuste eest karika kui parim maatõu aretaja. Visside ringis oli väljas kaks maatõu lehma: Ilse Gošolvski Murel (2014 Viss) ja Eerika Farm Oü-st Kalli ( nüüdseks kahekordne viss, 2013 ja 2015) Lüpsivõistluse, mis toimus kolme holsteini tõu lehma, ühe punase lehma ja maatõu lehma vahel, võitis Eerika Farmi oü-st Tiia Hallik punasekirju lehmaga, Anne Loot sai maatõugu lehma Uka-Muka lüpstes tubli 2.koha. Lemmiklooma esitlusel tuli areenile Heidi Loot 2 kuuse maatõu pullikuga Oksvir. See oli  areenil toimuv viimane üritus, mida segas juba tugev vihm. EK Seltsi juhatuse nimel tänan tublit maatõu esindust ja soovin jätkuvat edu maatõu aretusel. Tänan meie sponsoreid Anu Aita ja Veskimeister OÜ-d. Maatõu Viss 2015 on “Eerika Farm Oü” lehm Kalli DSC_0732

Laupäeval 05.septembril k.a toimub järjekordne “Tartu sügisnäitus&Tõuloom 2015″ Tartumaal Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis algusega kell 10.00. Eesti maatõu esindus tuleb areenile kell 12.35 ja väljas on 4 majapidamist kokku 8 maatõugu veisega. Maatõugu tutvustab EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees ja konkursi viib läbi Saaremaalt Mereranna POÜ-st Urmas Lehtsalu. Päevakorra lähem info on Eesti Põllumajandusmuuseumi kodulehel www.epm.ee

Müüa Ülenurme näitusel osalenud maatõugu pullik OKSVIR EE 17828703 (all fotol), isa:Oksfri EK 255(embrüosiirdamisest saadud) , ei: Virvakum EK 289. Sünd. 02.07.2015 Kontakt Anne Loot 5038996 DSC_0740

EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja on korralisel puhkusel alates 06.07 kuni 09.08. k.a. Edasilükkamatute toimingute puhul võtta ühendust EK Seltsi juhatuse esimehe Lorette Kaldiga tel. 5171786.

Keskkonnaameti korraldatud seminari “Elavad maastikud – taluloomad rahvusparkides” maakarja-alast ettekannet saate vaadata, kuulata järgmisel kodulehel: http://vidooly.com/video/vWYAmt8HY80

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 30.juunil algusega kell 12.00 C.R.Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal. Päevakord: 1. Uue juhatuse digiallkirjastamine äriregistris. 2. Majandusaasta aruande kinnitamine ja digiallkirjastamine. 3. EK Seltsi aretustegevuse aruanne VTA-le. 4. Maatõu Vissi konkurss Ülenurmel 05.09.2015. Sponsorid. 5. Kohalalgatatud küsimused

12. juunil toimunud maakarja ” Saarte Vissi 2015″ tiitli  sai Anne Kiideri 4 laktatsioonil lüpsev lehm Maasu. Reservvissi tiitel kuulub Saare Maakari oü. 10 laktatsioonil ja 2009 ning 2014.a vissi tiitlit omavale Ülasele. Kolmas koht kuulub teisel laktatsionil lüpsvale Ünnale (samuti Saare maakari oü). Kaunimate lehmade ringis jalutas 4 noort lehma ( 1 ja 2 laktatsioon) ja 5 vanemat lehma. Esitlusringides olid TÜ.Mereranna PÜ. neli lehma, Jaan Kiideri kaks lehma ja Saare maakari oü. kolm lehma. Muljetavaldav oli see, et ringis oli kolm varasemat ja korduvalt Vissi tiitlit saanud lehma (Kelli, 2010, 2012, Ülane 2009, 2014, Nunnu-kari 2013) ja lisaks selle aasta Viss Maasu. Saarte Vissi konkurss jääb ajaloo annaalidesse  filmi “130 aastat kodumaist tõuaretust ” näol. Film tehakse ETLL-i tellimusel Imre Annuse poolt ja filmi võtted kestavad sügiseni. DSC_1393 Saarte Viss 2015 SH

Saarte Viss 2015 toimub reedel, 12.juunil kell 11.00 Upal, Kuressaare Ametikooli juures. Eesti maatõugu esitlevad kolm majapidamist, kokku 9 maatõugu lehmaga. Tõugu kommenteerib EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees ja kaunima maatõugu lehma valib ETLL-i president  Dr. Olev Saveli. Olete oodatud osalema.

26.mail toimub EK Seltsi juhatuse koosolek C.R.Jakobsoni Talumuuseumis Päevakord: 1. EK Seltsi juhatuse esimehe valimine 2. EK Seltsi liikmete nimekirja korrastus 3. Maakari näitustel: 16-18. 04.2015 – Maamess Tartus 08-10.o5.2015 – Luige laat, Tallinn 12.06.2015 – Saarte Viss Upal, Saaremaal 05.09.2015 – Tõuloom Ülenurmel, Tartumaal 4. Aretustoetus – abikõlblikud kulud 5. Eelarve 2015 jaotus 6. Spermavarumise leping ja embrüote hoidmise leping ETKÜga 7. Seisukohavõtt Eesti Maaveise Kaitseühingu liikmete staatuse kohta EK Seltsis 8. Kohalalgatatud küsimused.

16. mail kutsub Keskkonnaamet kõiki huvilisi avaseminarile “Elavad maastikud – taluloomad rahvusparkides” Eesti maatõust on ettekanded kell 14.30. Seminar algab kell 10.45 Eesti vabaõhumuuseumis.

8-10.mail on Luige kevadlaat. Esindatud on Ilse Goshovski maatõugu mullikad.

EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 04.mai kuni 25. mai. Kiiretoimeliste küsimuste puhul pöörduda Ants Aamani poole tel. 5130530′

EK Seltsi üldkoosolek toimub 27.aprillil algusega kell 11.00 Ares, Pärivere klubis, Pärnumaal. Päevakord: 11.00  Registreerimine 11.20 Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst 2014.a juhatuse töö aruanne 2014.a eelarve rahade kasutus Revisjoni komisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine 13.00 Ülevaade tõuaretustööst 2014.a 13.30 Lõunapaus tordi ja kohviga, 95.a EK Seltsi 14.00 2015.a tööplaan, liikmeskond (liikmemaksud, juhatuse kompensatsioon) 14.15 Juhatuse ja revisjoni komisjoni valimine 14.30 “Inbreeding eesti maatõugu veistel” magistritöö. Külaliste sõnavõtud. Rändhõbekarika üleandmine. Tõufarmide autasustamine EK Seltsi juhatus

Sellel aastal on kaks eesti maatõugu lehmikut  Ilse Goshovski karjast esindatud Tartus Maamessil 16 – 18 aprillil.

EK seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees pidas loengu 6.aprillil Pärnu Koidula Gümnaasiumis 10.klassi bioloogia kallakuga õpilastele. Loengu teemaks ” Miks on vaja bioloogilist mitmekesisust ja ülevaade eesti maatõu arengust” Loengu lõpus toimus viktoriin loengus käsitletud teemadel. Kiirematele vastajatele anti autasuks maatõu-alased meened.

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub teisipäeval 17.märtsil k.a algusega kell 12.00 C.R.Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal. Päevakord: 1. 2015.a tööplaani kinnitamine 2. 2015.a eelarve arutelu 3. Pullikasvatusest ja aretuspullidest 4. EK Seltsi üldkoosoleku korraldusest, päevakorra arutelu 5. MTÜ Maaveise Kaitse Ühingu kirja arutelu 6. Kohalalgatatud küsimused

Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi liikmetele ja teistele eesti maatõu aretajatele. Viimasel ajal on Eesti Maaveise Kaitse Ühing levitanud, ka EK Seltsi liikmetele, käsikirjalist pullikasvatuse koostöö projekti, kus pole sõnagi koostööst EK Seltsiga. Lisaks on 8-leheküljeline „selgitus“, milles  ebakompetentne keskkonnatoetuse käsitlus ja laimav valeinfo EK Seltsi tegevuse kohta. EK Seltsi töö on olnud pikaajaline ja jätkusuutlik, alates EK Seltsi taasasutamisest 1989 on EK Selts pidanud maatõu tõuraamatut, mis on vajalik ühe ohustatud tõu säilimiseks, aga ka aretustöö tõhustamiseks. Väikesearvulise tõu-maatõu aretustulemused on olnud muljetavaldavad. EK Seltsi hoolikal, teadmistepõhisel pullide valikul on tunduvalt paranenud piimajõudluse geneetiline potentsiaal. Heades söötmis-pidamistingimustes on maatõugu lehm võimeline lüpsma juba 6000-9000 kg piima aastas. Maatõu rekordlehm Pipi lüpsis läinud aastal 4- laktatsioonil  12 700 kg piima. Samas hindab EK Selts kõiki selliseid maatõu pidajaid, kes teevad oma tööd südamega, vastavalt oma võimalustele ja annavad oma panuse maatõu säilitamisele, aretamisele. EK Selts on saanud tunnustuse maatõu tõuraamatu pidamiseks Veterinaaria- ja Toiduametilt, selleks oleme välja töötanud praegu kehtiva „Eesti maatõu aretusprogrammi2013-2023“ ja „Eesti maatõu säilitusprogrammi 2013-2023. Üle Eesti tegeleb maatõu aretusega 222 majapidamist, kellest 215 teeb ka rohkemal või vähemal määral EK Seltsiga koostööd. EK Seltsil on lepinguga aretuspullide kasvatajad, piisav spermavaru 6 liini pullidelt Keava Kunstlikus Seemendusjaamas. Kõikides karjades on kasutusel EK Seltsi soovitatud, geneetiliselt uuritud  tõuraamatu pullid, neid on praegu 20.  Keava Kunstlikust Seemendusjaamast  saab iga soovija tellida maatõu spermat. Jõudluskontroll on  aretustöö alus, kahjuks on paljud loomakasvatajad selle lõpetanud ( 2005. aastal oli jõudluskontrollis 172 majapidamist, kuid nüüd ainult 75). See on tinginud asjaolu, et vähenenud on jõudluskontrollis olevate  tõuraamatu veiste arv, kuna andmeid ei anta korrektselt ei PRIA-sse ega EK Seltsi. Tõugu on võimalik edukalt aretada ainult sel juhul, kui tehakse ka jõudluskontrolli või vähemalt antakse andmeid EK Seltsile kui tunnustatud Eesti Maatõu tõuraamatupidajale. 01.12.2014 seisuga oli maatõu Tõuraamatus 652 ( sh. 379 jõudluskontrollis) lehma,  468 lehmikut (sh. 341 jõudluskontrollis) ja 20 aretuspulli lisaks Keavas olevale spermale. Kõikidele jõudluskontrollis olevatele maatõu omanikele on tehtud spermasoovituskava, et vältida sugulusaretust ja tõhustada tõuaretustööd. Kahjuks kõik seda ei järgi, mille tulemusel sünnivad sugulusaretusest saadud loomad.  Nõuannet antakse kõikidele mittejõudluskontrollis olevatele maatõu kasvatajatele nende soovi korral. EK Seltsil on lepingulised vahekorrad Jõudluskontrolli Keskusega ja PRIA-ga maatõugu loomade andmete kasutamiseks-analüüsimiseks, tõuraamatu pidamiseks.  Samuti sperma varumise, hoiustamise ja väljastamise leping Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga, kelle Kunstlikus Seemendusjaamas hoitakse maakarja spermat ja embrüoid. EK Seltsi tegevjuht on alati valmis tõuaretusliku poole pealt nõustama maatõu kasvatajaid. Infot kajastatakse  EK Seltsi kodulehel www.maakari.ee , ajakirjas „Tõuloomakasvatus“ Maatõule ohustatud tõu toetuste väljavõitlemise au kuulub EK Seltsile. 2013.a detsembris toimunud ohustatud tõugude ümarlaual Põllumajandusministeeriumis suutsime selgitada ja põhjendada maatõule suurema ohustatud tõu toetuse vajaduse. Kahjuks küll ei arvestatud kõikide meie soovidega, kuid siiski 515 Eurone toetus on suur edasiminek. 13.02.2015 kinnitas Euroopa Komisjon Eesti Maaelu arengukava 2014-2020. Kuigi Euroopa Liidu nõue on ohustatud veisetõule ca 200 EU suurune makse, siis Eestile tehti erand ja lubati suurendada maatõu toetust 315 Euroni. Lisa toetust saab jõudluskontrolli tegemise eest 100 Euri, puhtatõulise järglase eest 100 Euri. Seega kokku 515 Euri. Lisaks on veel võimalik saada Tõuraamatu pulli eest 100 Euri Kahjuks tegeleb Eesti Maaveise Kaitse Ühing viimasel ajal  EK Seltsi kohta väärinfo jagamisega ning maaveise kaitse asemel kahjustab tema mainet ja aretustööd. Alljärgnevalt palume tõsistel maatõu aretajatel mõelda sellele, kas EK Selts on Teile abiks olnud maatõu aretamisel, nõustamisel ja nii maatõu pullide kui spermaga kindlustamisel. EK Seltsi juhatuse nimel EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees

Eesti maatõugu kuuluvate veiste andmed seisuga 01.12.2014:
1. Jõudluskontrolli all lehmi: A-osas – 163 B-osas – 181 R1-osas – 35 R2 -osas – 66,  kokku kuulub tõugu 445 jõudluskontrollis olevat lehma
2. Jõudluskontrolli all lehmikuid: B-osa – 307 R1-osa – 34 R2-osa – 70,   kokku kuulub tõugu 411 jõudluskontrolli alust lehmikut
3. Mittejõudluskontrolli all lehmi: A-osa – 16 B-osa – 250 R1-osa – 7, kokku kuulub tõugu 273 mittejõudluses olevat lehma
4. Mittjõudluskontrolli all lehmikuid: B-osa-123 R1-osa-4,  kokku kuulub tõugu 127 mittejõudluskontrolli alust lehmikut
5. Tõuraamatu pulle karjades 20tk.
Seega kuulub eesti maatõu tõuraamatusse TR.A + B + R1 kokku 652 lehma ( sh.jkk-s 379) ja 20 pulli.

Põllumajandusministeeriumi  Hõbedase teenetemärgi sai Ants Aaman – piimakarjakasvataja, Harju Taluliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu asutaja ja endine esimees, tulundusühistu E-Piim nõukogu liige ja Eesti Maakarja Seltsi juhatuse liige. Õnnitleme EK Seltsi liikmete poolt.

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub neljapäeval 15.jaanuaril 2015a. algusega kell 12.00 Kurgjal, C.R.Jakobsoni Talumuuseumis. Päevakord: 1. 2014. a tõufarmide hindamisest, tõufarmide kinnitamine 2. EK Seltsi uute liikmete vastuvõtu kinnitamine. 3. Ülevaade mittejõudluskontrollis olevatest maatõu omanike loomadest. Saadetud eeltäidetud blanketid. 4. EK Seltsi üldkoosoleku korraldamine, päevakorra arutelu. 5. ETLL-i poolt algatatud filmi tegemise “130 aastat kodumaist tõuaretust” maakarja osa stsenaariumi arutelu. 6. Jooksvad küsimused.
2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eesti Talupidajate Keskliiit, Põllumajandusministeerium ja Eesti Maaülikool korraldavad 28. nov algusega kell 10.00 Tartus, Kreutzwaldi 1,  konverentsi” Peretalude tulevikuväljavaated” . Kõik EK Seltsi liikmed kui Eesti Talupidajate Keskliidu liikmed saavad selles osaleda eelregistreerimisega e-postil: aili@taluliit.ee., tel. 604 1783, 5663 6340. Info kodulehel www.etkl.ee

EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 02.10.2014. a C.R.Jakobsoni Talumuuseumis algusega kell 13.00. Päevakord: 1. Tõufarmide hindamise komisjonide moodustamine. 2. Järelkaja näitustest. 3. Ilse Goshovski piimakvoodi arutelu. 4. K.Saarna magistritöö järeldused 5. Jooksvad küsimused.

Eesti maatõu uueks rekordtoodanguks on 4.laktatsiooni lõpetanud Lea Puuri PIPI EK 8299833.  25.09.2013 alanud lakatatsiooni 305 päeva toodang oli 12700 kg piima, milles oli  4.01% rasva ja 3,12 % valku. 1…4 lakatatsiooni keskmiseks tuli 9781 kg piima, milles oli 4,14% rasva ja 3,41% valku. Lisaks väga heale piimatoodangule oli PIPI ka laitmatu välimikuga, osales kolmel korral Ülenurme näitusel ja C.R.Jakobsoni Talumuuseumis (Viljandimaa ja Pärnumaa Viss)  ning oli kahekordne Vissi tiitli omanik (2010,   ja 2012). Kahjuks tuli PIPI prakeerida 28. juulil traumaatilise võrkmiku põletiku tõttu. Pipi poegis neli korda ja andis 3 lehmikjärglast ja ühe pulliku.

oktoobervestA320141

Eesti maatõug on esindatud Oktoobervestil kahe lehmaga Nele Tamme Sepa Mahetalust.

  Tartu sügisnäitus, Tõuloom 2014  toimub   6.septembril k.a Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel algusega kell 10.00. Päevakorda saate näha kodulehel www.epm.ee. Eesti maatõug on esindatud kolme majapidamisega ja seekord on esitlusringis 6 maatõugu veist. Neist 2013 ja 2014 a Vissi tiitliga pärjatud lehmad Kalli ja Murel ja 2014.a Reservvissi tiitli omanik Milla.  Tulge vaatama ja näitust nautima!

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi loomakasvatuse eriala magistrandi Kerly Saarna magistritöö ” Inbriiding eesti maatõugu veistel” kaitsmine toimub 27. augustil k.a algusega kell 9.00 instituudi ruumis A-209, Tartus, Kreutzwaldi 1. Magistritöö juhendajateks on Dr.H.Viinalass ja doktorant K.Rooni. Oponendiks on pm.mag. Tõnu Põlluäär. EK Selts toetab magistritöö tegemist 2000 Euroga.

TEADE!

Käde Kalamehe haigestumise tõttu kiiretes küsimustes pöörduda Ants Aaman poole tel. 5130530

Ohustatud tõugude päev toimub  C.R. Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal 20. juulil 2014.a. algusega kell 11.00. Toimub eesti maatõu konkurss ja esitlusele tuleb Eesti Posti  väljaantud maatõu-alane  postmark ja ümbrik seoses eesti maatõu Tõuraamatu 100. aastapäevaga.

575_Lehmamark_fdc

Kutse seminarile

         Eesti Tõuloomakasvatuse Liit korraldab reedel, 13. juunil 2014, Eesti Põllumajandusmuuseumis (peanäitusemaja II korrusel) seminari teemal „Tõuaretuse organisatsioonilised uuendused praegu ja tulevikus“.             Registreerimine ja hommikukohv kell 10.30. Päevakava Kell 11 1. Riigiasutuste seisukohad tõuaretuse organisatsioonist Balti riikides  Arunas Jurgaitis            Lithuanian animal breeding institutions: current situation Ineta Lavrinovica         Agricultural animal breeders’ organizations in Latvia Toomas Kevvai              Tõuaretus Eestis Katrin Reili                   Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu zootehnika määruse 5/2014 eelnõu 12.30               Kohvipaus 13.00 2. Töö eraõiguslikes aretusühingutes Olev Saveli                  Probleemid organisatsiooni kujunemisel 20 aasta jooksul Aire Pentjärv               Jõudluskontrolli teenus tulevikus Ell Sellis                       Aretustöö korraldamise võimalused multifunktsionaalses                                                          mittetulundusühingus Aldo Vaan                   Eesti Lihaveisekasvatajate Selts (ELKS) ja lihaveiste aretus Maario Laas                Ohustatud hobusetõugude säilitamine Tanel Bulitko               Eesti aretusorganisatsiooni tulevik  3. Arutelu – juhivad Olev Saveli ja Tanel Bulitko Oodatud on kõikide aretusühingute aktiivsed liikmed põllumajandustootjad, nõukogude/juhatuste liikmed, tegevtoimkonnad, samuti koostööpartnerid ja kõik tõuaretuse huvilised. Osalemisest palun teatada aadressil olev.saveli@emu.ee 10. juuniks.

            Märkus: Põllumajandusettevõtete esindajatel (põllumajandustootjad), kes ei ole ETLLile sel aastal esitanud ettevõtte suuruse (PRIA vormil) deklaratsiooni, palun see kaasa võtta allkirjastatult. Vorm on saadaval aretusühingus, ETLLis või PRIA turuarendustoetuse kodulehel. Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu juhatus Aavo Mölder ja Olev Saveli

EK Seltsi üldkoosolek toimub 29.aprillil algusega kell 11.00 Ares, Pärivere klubis, Pärnumaal. Päevakord 11.00  Registreerimine ja hommikukohvi 11.20  Ülevaade EK seltsi juhatuse tööst:           2013.a juhatuse töö aruanne          Monika Jõemaa 2013.a eelarve rahade kasutus       Ille Kukk Revisjoni komisjoni aruanne ja     Lemmi Maasik majandusaasta aruande kinnitamine 13.00 Ülevaade tõuaretustööst 2013.a    Käde Kalamees 13.30 2014.a tööplaan                                 Käde Kalamees Liikmeskond (liikmemaksud) 13.45 Külaliste sõnavõtud 14.20 Rändhõbekarika üleandmine ja    Monika Jõemaa tõufarmide autasustamine

Oodatud on ka mitte seltsi liikmed, maatõu huvilised. EK Seltsi juhatus 22. aprillil toimus EK Seltsi kontoris EK Seltsi revisjoni komisjoni koosolek. EK Seltsi juhatuse koosolek toimub neljapäeval, 03.aprillil algusega kell 11.30 C.R.Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal. Päevakord: 1. 2014 a. tööplaani kinnitamine 2. 2013 a. eelarve arutelu 3. Mittejõudluses olevate maatõugu veiste andmete analüüsi tulemused 4. Uute liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine 5. Pullikasvatusest ja aretuspullidest 6. EK Seltsi üldkoosoleku korraldusest, päevakorra arutelu 7. Ohustatud tõugude päev C.R.Jakobsoni talumuuseumis, eelinfo 8. MTÜ Eesti Maaveise Kaitse Ühingu avalduse (soov astuda kollektiivliikmene EK Seltsi) arutamine 9. Kohalalgatatud küsimused Lp. maatõu tõuraamatu lehmiku, mullika, lehma omanik. Palun teata EK Seltsi oma maatõu veise müügisoovist, kuna praegu on maatõugu veiste ostusoov väga suur! Liia Sooääre maatõu eliitklassi tõufarmist, Saaremaalt, on müüa väga hea põlvnemisega helebeezid maatõu pullikud. Isa: Näkmounum EK 318. Anna oma ostusoovist teada EK Seltsi tel 5020858, kade@hot.ee EK Selts on Eesti Talupidajate Keskliidu (ETKL)liige. Seetõttu on kõikidel EK seltsi liikmetel võimalik osaleda ETKLi üritustel. Kutsume Teid osalema KONGRESSIL ” 25 aastat taluliitu Eestis” 28. märtsil algusega kell 11.oo Paide Kultuurikeskuses, Pärnu 18. Oma osavõtusoovist palume teatada hiljemalt 21.märtsiks e-posti aadressil aili@taluliit.ee või telefonil 6041783 EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 25. veebruar kuni 12.märts 2014.a 01.12.2013 seisuga on eesti maatõu tõuraamatus kokku 596 A ja B osa lehma, 27 R1 osa lehma, neist jõudluskontroll on rakendatud 342  A, B osa lehmale 74 majapidamises. Jõudluskontrolli ei tehta  254 A ja B osa lehmale 146 majapidamises. Seega kasvatatakse eesti maatõugu tõuraamatu lehmi kokku üle vabariigi 220 majapidamises. Neid andmeid saab vaadata kodulehe faili -Maaveis –  kasvatajad , alt, kuid selleks tuleb küsida parooli EK Seltsist. 2013 17.detsembril toimus EK Seltsi juhatuse koosolek, kus päevakorras olid alljärgnevad teemad: 1. 2013. a tõuframide hindamisest, tõufarmide kinnitamine. 2. EK Seltsi kodulehe küsimused. 3. 19. juuli 2014 – C.R.Jakobsoni Talumuuseumis ohustatud tõugude päev. Eesti maatõu konkurss. Eesti Posti väljaantud margi esitlus “100 aastat Eesti maatõu veiste tõuraamatut” esialgne arutelu. 4. Jooksvad küsimused. 5. Koostöö võimalikkusest MTÜ Eesti Maaveise Kaitse Ühinguga. Kutsutud Juhatuse esimees Malle Unt. Kahjuks ei saanud 5. päevakorra punktist edasise koostöö kohta mingit informatsiooni ja kokkuleppeid edaspidiseks, kuna Malle Unt väitis, et temal ei ole pädevust juhatuse nimel rääkida. Eesti maatõu alast infot, uusi trükiseid, fotosid, videoid saate näha Eesti Tõuloomakasvatajate Liidu kodulehel http://www.etll.ee EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 01.10.2013. a C.R.Jakobsoni Talumuuseumis algusega kell 12.00. Päevakord: 1. Tõufarmide hindamise komisjonide moodustamine 2. Järelkaja näitustest 3. Järelkaja suvepäevadest 4. Pullikasvatusest ja aretuspullidest 5. Jooksvad küsimused. 27.septembril toimub Ülenurmes Eesti Põllumajandusmuuseumis seminar “20 aastat ühistegelist tõuaretus organisatsiooni Eestis. Osavõtt kutsetega. 21.septembril toimub Pärnumaal, Tõstamaa vallas, Maria talus 3.oktoobervesti raames tõuloomade näitus. Sealhulgas Sepa mahetalu on väljas kahe maatõugu lehmaga. Kogu üritus algab kell 13.oo ja kestab kella 23-ni. Maatõug on esitlusringis kell 14.45. Tulge vaatama. Balti aretuskonverentsi inglise keelseid ettekandeid saate lugeda http://www.babc2013.eu/index.php?lang=en&id=115 ja esimese päeva fotosid näha http://www.babc2013.eu/index.php?lang=en&id=foto. Teise päeva fotod on EK Seltsi kodulehel, pildigaleriis. EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on Balti aretuskonverentsil Riias 11-12.september. Ajaloo annaanidesse võib kirjutada järjekordse Ülenurmel toimunud Tartu sügisnäitus&Tõuloom 2013. Kaunil päikeselisel päeval esitlesid konkursi areenil eesti maatõugu lehmi 11.korda Rainer Parts, lehm Miilu sai Reservvissi tiitli. Maatõu Viss 2013 kuulub Eerika Farm Oü-le  ja lehmale Kalli, keda esitles Tiia Hallik. Andressaare talust olid Loori (2008.a Viss) 9. aastase Kevin Lohu esitlusel ja Luks Merja Magnuse esitlusel. Loodimäe OÜ-st oli esitlusel Anne Loodi  Ulli ja 12.a Heidi Loodi esitlusel Jute. Anne lüpsis Jutet ka lüpsivõistlusel. Uustulnukatena esitleti Sadala Piim OÜ kahte lehma. Küllike Käos esitles Leandrat ja Kaido Talirand Lissandrat. Farmi loomakasvatusjuht  Marge Parts oli esitlejatele moraalseks toeks. Kaunimad lehmad valis välja Soomest Kalle Saastamoinen. Vissi valikul oli eeliseks Kalli kaunis välimik ( helebeez värvus) ja mahukas udar. Reservissi Miilu kiituseks tuleb öelda rahulikku ringil käimist, pikka eluiga ja veel sellises vanuses (10.a) päris kena välimikku ja udarat. Lemmiklooma esitlusel demonstreeris Rainer Parts reservvissi Miilu 2- kuust maatõu pullikut. Maatõu majapidamisi sponsoreerisid Jõudluskontrolli Keskus, AS Dimela ja Anu Ait OÜ. EK Seltsi juhatus tänab kõiki loomaomanikke, esitlejaid  ja sponsoreid kauni päeva kordamineku eest. Näitus-konkursi pilte võite näha pildigaleriist. Tartu Sügisnäitus, Tõuloom 2013 toimub 7.septembril Ülenurmel, Põllumjandusmuuseumis. Näitus-konkursi Tõuloom 2013 pidulik avamine on kell 11.30. Eesti maatõu esindus on 5 majapidamisest  areenil kella 13 paiku. Maatõu “Viss 2013″ valib Soomest Kalle Saastamoinen. Ülenurme näitusel on maatõug esindatud juba alates 1995. aastast ja maatõu Vissi tiitli omanik valitakse 2003 aastast alates.

Üle 10 000 kg lüpsvate maatõu lehmade arv on nüüdseks kasvanud kolmele. Lea Puuri kaunis maatõugu lehm Pipi, kes on saanud Vissi tiitleid mitmetel näitustel, lõpetas kolmanda laktstiooni suurepärase tulemusega:

10 120 kg piima, milles 4,23% rasva ja 3,62% valku. Kõrgeim päevalüps oli Pipil 42,2 kg.

01.septembril 2012. aastal mõõdetud Pipi turjakõrgus oli 130 cm, kehamass 552 kg.

EK Seltsi bussiekskursioon  Viljandi- ja Tartumaal 13-14 august

 

13.august

Väljasõit Saaremaalt Kuressaare bussijaamast hommikul kell 5.00

Järgmine peatus Pärnus, teatri ees kell 7.30

Järgmine peatus Sauga Vallamaja ees kell 7.45 ( sõiduautod on võimalik jätta Sauga Vallamaja ette parklasse)

Edasine sõit läbi Vändra ( nõudepeatused selguvad registreerinute soovist)

 1. Peatus Suure-Jaanis Ristija-Johannese kiriku juures kell 9.00, vaatame üle muinaseestlase- vabadusvõitleja Sakala vanema Lembitu ausamba, mis taastati 1990.a.  Suure-Jaani kalmistul vaatame üle sinna maetud Eesti kuulsate poegade hauad  (esimene eestlasest maalikunstnik  J.Köler, heliloojad Kapid, helilooja M.Saar, esimene eesti õpetatud agronoom A.Johanson ja 1999.a maetud põllumaj.prof. J. Lepajõe, Olustvere krahvid Fersenid) tutvumine heliloojate Kappide majamuuseumiga,

Edasi suundume  Lõhavere Linnusesse, mis on üheks kõige põhjalikumalt uuritud linnuseks Eestis. Linnus oli 13.saj. orduvastases võitluses eestlaste tugevaim kindlus , siin elas Sakala vanem Lembit.  Lehola-Lembitu linnamäel vaatame muistse vabadusvõitluse omanäolist monumenti.

 

 1. Järgmine peatus on Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.http://olustvere.edu.ee

 Tutvumine kooliga. Tutvumine Olustvere mõisakomplektiga giidi juhendamisel. http://www.olustveremois.ee   Minimeierei töödega tutvumine.

Lõunasöök Olustvere mõisas ( kell 11-15)

 1. Järgmine peatus on Kõos, Merja Magnuse ja Enno Lohu  Andressaare talu maakarjaga tutvumine. Perekond kasvatab eesti maakarja jaoks sobilikud maatõu pullid üles nendelt sperma varumiseks kogu maatõu jaoks.  Toimub tõufarmi hindamine.

 4. Põltsamaa roosiaed. http://www.eestiroos.ee.  Sellega tutvumine. Sinna peame jõudma hiljemalt kella 17-ks, osalustasu 2 Eur-i inimese kohta. Kaasa saab osta roosi-istikuid.

 

 1. Sõit ööbimiskohta, Tartumaal, Ilmatsalu motelli juurde. http://www.ilmatsalumotell.ee

 Telkimine( koht telgis 3 Eur-i) sisaldab telgi kohta, WC ja duši kasutust majas. Kinni on pandud 13 kohta majas (kolm 3-kohalist tuba ja üks neljakohaline tuba, a-14 Euri inimese kohta). Oma soovist majas ööbida teatada hiljemalt 9 augustiks.

Õhtusöök 10 Eur-i sisaldab praetud paneeritud seašnitsel lisanditega, kohupiimakreem riivleiva ja toormoosiga, morss, kannuvesi, kohv, tee küpsised.

( on võimalus grillida oma kaasavõetud vorste motelli terassil grillahjudes).

14. august

Äratus ja hommikusöök ( 3 Eur-i) kell 8.00 Ilmatsalu motellis

Väljasõit kell 8.30 Märja katsefarmi

 1. Tutvumine Märja katsefarmiga Tartumaal, Eerikal.( 1,5-2 tundi). http://eerikaf.emu.ee
 1. Sõit Nõo valda, Aigar Breti Luke farmimeiereiga (hallitusjuustud) tutvuma. Eesti ainuke hallitusjuustude tootja. http://www.breti.ee

Registreeruda hiljemalt 9.augustiks kella 14.00-ks ( 5020858). Osavõtumaks 20 Eur-i sisaldab ööbimist telgis ja  toitlustust. Osavõtumaks 30 Euri sisaldab ööbimist majas ja toitlustust. Bussitranspordi ja ülejäänud kulud katab EK Selts.

Osavõtumaks 20 EUR-i või 30 EUR-i kanda hiljemalt 10.augustiks Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi a/a 10902000901006.   Kaasa veidi raha ja rõõmus meel!

  Pakkuda on kaks väga hea põlvnemisega maatõu 1-aastast pulli. 1.  Pull Nöps EE 14145049, sünd. 07.07.2012. Asub Jõgevamaal, Palamuse vallas. Pulli isa: Napu EK 30240, ema: Miilu EK 4426516B ( osalenud 5. korral Ülenurme näitusel) ei: Oksa EK 30225. 2. Pull Ullauku EE 14027093, sünd. 010.08.2012. Asub Saaremaal, Leisi vallas. Pulli isa: Ullakum EK 297, ema: Üpsi EK 3782095 ( väga heade toodangu näitajatega, pikaealine lehm) , ei: Uku EK 30218 Pullid on geneetiliselt veel uurimata, kui keegi on huvitatud neid aretuspullideks ostma või vahetama lehmikute vastu, siis võtta kontakti EK Seltsi tegevjuhiga tel 5020858. EK Seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees on puhkusel 08.juuli kuni 26. juuli. 2013.a Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurme mõisa- ja talupäeva raames toimub eesti punase ja eesti holsteini tõugu lehmade näitus-konkurss “VISS 2013″ 5. juulil kell 10-16. Üritus on tasuta. Eelteade:  Selle-aastased eesti maakarja kasvatajate suvepäevad toimuvad  13. ja 14. august  Viljandimaal ja Tartumaal.  Reisikava koostamisega tegeletakse, augusti algul on kodulehel lähem teave üleval. 12.juunil toimus järjekordne, arvult 19. Saarte Vissi konkurss. Eesti maatõugu esitlesid TÜ.Mereranna PÜ. loomakasvatajad ( 4 lehma, esitlesid Sille Koppel, Kaira Kabel, Kaie Alt ja Lorette Kald). Liia Sooääre talu 2 lehma ja Anne Kiider 1 lehmaga. Kaunima ” maatõu Viss 2013″ valis Maaülikoolist Dr. Olev Saveli. Konkursi võitjaks tunnistati Mereranna Nunnu-kari EE 9771796, keda esitles EK Seltsi juhatuse liige Lorette Kald. Liia Sooääre Kelli sai 2. koha (esitles Helen Kuleša) ja auväärses eas Ürsi sai kolmanda koha (esitles Liia Sooäär). Ürsi kaunis välimus veel 14 aastasena on väärtus omaette. EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 09.mail 2013.a algusega kell 11.30 Kurgjal, C.R.Jakobsoni Talumuuseumis. Päevakord: 1. EK Seltsi liikmete nimekirja korrastus. 2. Maakari näitustel: 12.06.2013 Saaremaal, 07.09.2013 Ülenurmel, 21.09.2013 Maria talus, Pärnumaal. Autasud, transpordi kulud ja sponsorid. 3. Pullikasvatusest. 4. Suvepäevade korraldusest 5. Kohalalgatatud küsimused. Teade: Kellel on pakkuda müügiks tõuraamatu lehmikuid, tiinet mullikat ja väga head lõpptiinet lehma, palun anda sellest teada EK Seltsi tel. 5020858. Müüa on kolm geneetiliselt uuritud, fotografeeritud ja hinnatud tõuraamatupulli: 1. Ullitömmi EK 305, isa: Ullilaar EK 256, kontakt 5218569, 4457181 ( foto on  fotogaleriis TR.pullid 2011) 2. Numpo-Vindi EK 307, isa: Numpo EK 273, kontakt 4358100 (foto on fotogaleriis TR.pullid 2011) 3. Oti-Akum EK 316, isa: Otitöll EK 263, kontakt 56688878 (foto on fotogaleriis Bretti maakari 27.09.2012) Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi 2013. aasta üldkoosolek toimub kolmapäeval 24. aprillil k.a algusega kell 11.00Ares, Pärivere klubis, Pärnu maakonnas.

 Päevakord
11.00   Registreerimine                                                          
11.20   Eesti maakarja lipp – 85 aastat                          Käde Kalamees
11.30   Eesti maatõu säilitusprogramm 2013-2023       Käde Kalamees
            Eesti maatõu aretusprogramm 2013-2023      
          12.00 Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst                                          
2012. a juhatuse töö aruanne                           Monika Jõemaa
            2012. a eelarve rahade kasutus                        Ille Kukk
 12.30 Revisjonikomisjoni aruanne ja                         Lemmi Maasik
            majandusaasta aruande kinnitamine                             
Vaheaeg, pidulik kohvipaus tordiga
 13.00 Ülevaade tõuaretustööst 2012. a                      Käde Kalamees
 13.30 2013. a tööplaan                                               Käde Kalamees  
           Liikmeskond (liikmemaksud)
 13.45 Külaliste sõnavõtud                                                                
 14.20 Rändhõbekarika üleandmine                            Monika Jõemaa
Tõufarmide autasustamine                              
           
Orienteeruv lõpetamine kell 15.00
 Lugupidamisega EK Seltsi juhatus
  
EK Seltsi kodulehekülg: http://www.maakari.ee
 
Üldkoosolekul jaotatakse tasuta raamatut „Ohustatud tõugude säilitamise aretuslikud abinõud“ 2012.a 

Teade: Müüa geneetiliselt uuritud hea põlvnemisega eesti maatõu aretuspull Ullitömmi EK 30305, sünd. 23.04 2010. Isa: Ullilaar EK 30256 ja emaisa: Tömmi EK 30223. Kontakt 5218569, 4457181.   Jkk andmete analüüsil on selgunud  kolm maatõu rekordit: Kõigi aegade maatõu aastatoodangu rekord tuli Lillik EK 4778646A Massiaru POÜ-st. Lillik lüpsis 2012.a. 366 päevaga 12 368 kg piima, milles 4,63% rasva ja 3,53% valku, rasva- ja valgu- toodang kokku 1009 kg. Liia Sooääre Ürdi püstitas kõigi aegade piimatoodangu eluearekordi. Kümne laktatsiooniga on Ürdi eluea toodanguks 70 647 kg piima, mille 4,97% rasva ja 3,80% valku, rasva- ja valgutoodang kokku 6197 kg. ( lähemalt ajakirjas Tõuloomakasvatus 1/ 2013) Kolmas rekord tuli Saaremaalt: Tü. Mereranna PÜ. lüpsis 2012.a 36 maatõugu lehma keskmiselt 7145 kg piima, milles 4,27% rasva ja 3,39% valku, rasva- ja valgutoodang kokku 547 kg. Kolmandat aastat järjest parimaks maatõu tõufarmiks kuulutatud Mereranna saab jäädavalt endale rändhõbekarika, mis antakse üle 24. aprillil toimuval üldkoosolekul. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut korraldab kahepäevase konverentsi “Terve loom ja tervislik toit 2013″  21.- 22. märtsil. Eesti Maaülikooli peahoone aulas, Kreutzwaldi 1a. Päevakava ja registreerimisvormi saate kodulehelt: http://emu2013.lapub.ee/paevakava/  Registreerimise tähtaeg on 10.03. 2013.   2012 Soovime tublidele maakarja aretajatele kaunist jõuluaega. Õnne ja edu uueks aastaks. Ikka pea püsti, raskusi trotsides edasi! EK seltsi juhatus ja tegevjuht Käde Kalamees EK Seltsi tegevjuht Käde Kalamees on korralisel puhkusel alates 27.dets kuni 15.jaanuar 2013.a Ajakirja  “Maamajandus” 13.dets. numbris kirjutab ajakirjanik Lii Sammler veelkord Lillikust ” Maakarja magnetilehm lüpsis üle 11 tonni piima”.   7.detsembri Pärnu Postimehes ilmus Silvia Paluoja artikkel ” Maakarja rekordlehm Lillik kasvab Massiaru külas”. Ajakirjanik käis Massiarus ja tegi foto praegu kinni olevast Lillikust,  taustal loomakasvatusjuht Piret Alfhtan. Aastalõpp toob järjekordse meeldiva üllatuse eesti maatõu aretajatele. Massiaru Põllumajandusliku OÜ lehm LILLIK püstitas kõigi aegade maatõu rekordi, nimelt 2012. aastal lüpsis Lillik 325 päevaga 11 447 kg rasva- ja valgurikast piima (rasva 4,59% ja valku 3,52 %, rasva ja valgu kogus kokku 927 kg). Lillik on lüpsnud juba 6 laktatsiooni, nendest kolmel laktatsioonil on ületatud 10 000 kg piir (6.laktatsioonil 10956 kg). Suurepärase tulemuse taga on hea söötmine ja robotlüps. Parim päevalüps on olnud 42 kg. Lillik on andnud 7 pullvasikat. Lilliku pojalt Otitölpo EK 303 on varutud spermat kogu maatõu aretustööks. Lillik on jäädvustatud fotona EK Seltsi meenel: külmkapi magnetil. 14.nov. toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses Põllumajandus-Kaubanduskoja Piimafoorum 2012, millel osalesid nii piimatootjate, tööstuste kui teadlaste esindajad. Piimafoorum keskendus Eesti piimanduse konkurentsivõimele. Lähemalt saate lugeda kodulehelt http://www.epkk.ee/6249   Teade: Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu juhatus kutsub Teid seminarile “Ohustatud tõugude säilitamise aretuslikud abinõud” Seminar toimub 17. oktoobril 2012.a Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel. Kohv ja registreerimine kell 10.30 ja algus kell 11.00 Päevakord: 11.00 Avamine. VTA peadirektori asetäitja Katrin Reili,  ETLL-i president Olev Saveli 11.20 Ohustatud tõugude säilitamise põhimõtted ja olukord Eestis – Haldja Viinalass 11.40 Eesti vutt – unikaalne linnutõug – Harald Tikk 12.00  Eesti maatõugu veis – Käde Kalamees 12.30 Ohustatud tõugude säilitamise probleemid – Krista Sepp 12.50 Kolme hobusetõu säilitamise aretuslikud abinõud – Andres Kallaste 13.20 Sõnavõtud ja diskussioon 13.50 Kokkuvõte Põllumajandusettevõtete osavõtjatel palun kaasa võtta PRIA tarvis deklaratsioon, mis kinnitab, et tegemist on väikese või keskmise suurusega ettevõttega. Vormi saate tellida aretusühingust või ETLL-ist. Trükist ilmub kogumik “Ohustatud tõugude säilitamise aretuslikud abinõud”, mis jagatakse tasuta eeskätt ohustatud tõugu loomi-linde kasvatatavatele loomaomanikele. Osavõtust palun teatada e-posti teel olev.saveli@emu.ee või kade@hot.ee hiljemalt 15. oktoobrini.     Teade: Pahkla Champhilli küla Farmi Oü. soovib müüa kahte eesti maakarja tõuraamatu lehmikut EE 12458028, sünd. 01.06.2011 ja EE 12458004, sünd. 25.04.2011. Kontakt tel. 55542900. Ülenurme näituse fotosid saate näha järgmisel aadressil http://www.maaleht.ee/news/fotogalerii/fotod/fotod-touloomad-suurel-tartu-sugisnaitusel.d?id=64906732#!/14639327/pilt.delfi.ee 1.septembril toimub Ülenurmel, Eesti Põllumajandusmuuseumis järjekordne Tartu sügisnäitus&Tõuloom. Kella 13- paiku tulevad esitlusringile 5 majapidamise maatõugu veised. Kaunima maatõugu lehma  valib välja Maakarja Vissi konkursil Tõnu Põlluäär. Päevakava on tihe ja igale maitsele midagi. Tulge osalema  ja meelt lahutama. Päevakorra kohta saate lugeda http://www.etll.ee lingi teated alt. 12.augustil toimub Kurgjal, C.R.Jakobsoni Talumuuseumis eesti hobuse päev. Kuna eelmine aasta toimus samas eesti maakarja ja eesti hobuse ühine päev, siis sellelgi aastal jätkame eesti maakarja tutvustust, seekord küll väiksemas mastaabis.Päeva avamisel, kell12.00 osaleb maatõugu lehm ja vasikas koos eesti hobuse ja varsaga, aga kella 13 paiku tulevad lauda ette kõik talumuuseumi maatõugu veised (7 tk). Ülevaate talumuuseumi tõufarmi arengust annab EK seltsi tegevjuht Käde Kalamees. Tulge vaatama ja kuulama. Maakarja kasvatajate bussireis Virumaale 1-2.august 2012 1.august Väljasõit Saaremaalt Kuressaare bussijaama parkimisplatsilt hommikul kell 5.00 Järgmine peatus Pärnus teatri ees kell 7.45 Edasine sõit läbi Vändra (nõude peatused selguvad registreerinute soovist) 1. Esimene peatus EK Seltsi juhatuse aseesimehe Ants Aamani maakarja tõufarmis,  Kuusalu vallas, Kursi külas, Rätsepa talus, kuhu soovime jõuda kella 10.00 paiku. Farmi tutvustus ja veiste vaatamine. Sõit jätkub Rakvere suunas.  2. Järgmine peatus on Rägavere vallas, Ulvi külas  Hillar Pulga Metsiku Piisoni saloon OÜ-s. Piisonifarmi ja Eedeni aia tutvustus ja loomade vaatamine, lõunasöök ( farmi tutvustus ja lõunasöök kokku  EK Seltsile soodustusega 12 Euri inimese kohta.) Info: http://www.piisonifarm.ee  Orienteeruv aeg kella 13.30 kuni 15-ni.    3. Sõit jätkub Jõhvi suunas. Vaatame Illuka vallas, Rausvere külas Konju talu mõisas Martin Repinskile kuuluva kitsefarmi tegemisi. http://www.piim24.eu/index.php?cid=-1&keel=est 4. Sõit ööbimiskohta Kauksi puhkekülla, Kauksi külas Ida-Virumaal. http://www.kauksirand.ee/  Õhtusöök 5 Euri, ööbimine 2-3 kohalises kämpingus 10 Euri ja hommikusöök 3,50 Euri). 2.august Äratus  ja hommikusöök Kauksi puhkekülas. 1.Väljasõit kell 9.00 Avinurme Puiduaita. Osaleme laastukorvi töötoas ( 3 tundi), kus igaüks meisterdab endale laastukorvi. Töötuba ja lõunasöök 10 Euri. http://puiduait.ee/paketid 2. Sõit Järvamaale, Kareda vald, Müüsleri külas maakarja kasvataja Raivo Seepteri Rätsepa tallu. Veiste vaatamine, maakarja- alane vestlus. Orienteeruv kellaaeg 14-15. 3. Imavere Piimandusmuuseumisse soovime jõuda 15.30 paiku. Muuseumi tutvustus ja töötuba jäätise tegemine.  Hind 4 Euri, aega kulub ca 2 tundi. http://www.piimandusmuuseum.ee Seega üritame teise päeva programmilised üritused  lõpetada kella 17.30 paiku. Edasi kojusõit. Registreeruda hiljemalt 26. juuliks., tel: 5020858.  Osavõtumaks 30 Euri sisaldab ööbimiskulu kämpingus ja osalist toitlustust. Bussitranspordi ja ülejäänud kulud katab EK Selts. Osavõtumaks 30 EURi kanda hiljemalt 27. juuliks Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi arveldusarvele 10902000901006 Kaasa võtta veidi raha ja rõõmus meel. Reisi korraldustoimkond: Monika Jõemaa, Liia Sooäär ja Käde Kalamees Eelteade: EK Seltsi suvepäevad toimuvad Virumaal ja Järvamaal 1-2. august. Marsruut on praegu tegemisel. EK Seltsi tegevjuht Käde Kalamees on puhkusel 27.juuni kuni 17.juuli. k.a.   Järjekordne Saarte Vissi näitus-konkurss on läinud ajalukku. 18. korda valiti kaunimad piimatõugude vissid.: eesti maatõu, eesti holsteini ja eesti punase tõu hulgast. Maaülikooli prof. Haldja Viinalass valis maatõu vissiks Liia Sooääre KELLI.  Juba 2010 aastal tunnistas prof.Olev Saveli Kelli vissi tiitli omanikuks. Kaunis Kelli (sünd. 08.12.2005) on Saarte näitustel osalenud kolmel korral, 2010,2011 ja 2012. Teine ja kolmas koht kuulusid noortele esimest laktatsiooni lüpsvatele lehmadele. 2. Nipsi-kari, sünd.08.05.2009, omanik TÜ.Mereranna PÜ. 3. Alla,sünd. 15.03.2010 omanik Liia Sooäär Maakarja esitlusringis oli 8 lehma. Saarte Viss 2012 toimub kolmapäeval 6.juunil kell 11.00 Upal, Kuressaare Ametikooli juures. Eesti maakarjaga tulevad  esitlusringi Tü.Mereranna PÜ, Liia Sooäär ja Anne Kiider. Kaunima maakarja ” Saarte Vissi” valib seekord Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi loomageneetika ja tõuaretuse osakonna juhataja prof. Haldja Viinalass. Näitus-konkursile  oodatakse rohket osavõttu! EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 22.mail 2012.a algusega kell 12.30 Kurgjal, C.R.Jakobsoni Talumuuseumis. Päevakord: 1. Juhatuse esimehe valimine 2. 2012.a eelarve jaotus 3. Suvepäevade korraldusest 4. Maakari näitustel 5. Kohalalgatatud küsimused   10. mail Päriveres toimunud EK Seltsi üldkoosolekul  valiti uus 5 liikmeline juhatus alljärgneva koosseisuga: Monika Jõemaa, Liia Sooäär, Lorete Kald, Merja Magnus ja Ants Aaman.   EK Seltsi 2012.a üldkoosolek toimub neljapäeval, 10. mail algusega kell 10.30 Pärivere klubis, Ares, Pärnumaal. Päevakord: 10.30 Registreerimine ja hommiku kohvi 11.00 Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst: 2011.a juhatuse töö aruanne           Monika Jõemaa 2011.a eelarve rahade kasutus        Ille Kukk Revisjonikomisjoni aruanne             Lemmi Maasik 12.00 Uue juhatuse valimine                      Monika Jõemaa 12.30 Ülevaade tõuaretustööst 2011          Käde Kalamees 2012.a tööplaan Maakarja kasvatavate Seltsi mitteliikmete teenindamine 13.10 Liikmeskond (liikmemaksud)             Monika Jõemaa 13.30 Rändhõbekarika üleandmine Tõufarmide autasustamine 14.00 Asendustaluniku teenuse tutvustus   Margus Metsalu Jõudluskontrolli teenuse tutvustus    Maire Põhjala   EK Seltsi juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10.aprillil algusega kell 11.00 Sauga Vallamajas. Päevakord: 1. 2012.a tööplaani kinnitamine. 2. Uute liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine. 3. Pullikasvatusest ja aretuspullide emade valik. 4. EK Seltsi üldkoosoleku korraldusest, päevakorra arutelu. 5. Ettepanek Maaülikoolile (arutelu): EK Seltsi stipendiumi eraldamine maatõu inbriidingu uurimiseks 6. Rändhõbekarika omaniku valimine 2012. aastaks. 7. Suvised üritused Palve maakarja veiste omanikele: Seoses suure maakarja veiste ostusoovi nõudlusega palun teatage EK seltsi kade@hot.ee, kellel oleks müüa tõuraamatu B ja A osa maatõugu vasikaid, mullikaid kui ka lehmi. Järjekordne juba traditsiooniks saanud Maaülikooli poolt korraldatud konverents “ Terve loom ja tervislik toit” toimub 29-30. märts Eesti Maaülikooli peahoones Kreutzwaldi 1A. Esimesel päeval algus kell 10.00. Lisainfo ja registreerimine hiljemalt 20.märtsiks 2012 aadressil emu2012.lapub.ee, lisainfo e-posti teel:info@lapub.ee või tel. 7404095 Eesti maakarja andmete analüüsil on selgunud, et Eesti maatõu tõuraamatusse (A ja B ossa) kuulub 01.12.2011 seisuga kokku 987 emaslooma ja 16 tõuraamatu pulli. Ohustatud tõu toetust saavad A ja B osa lehmad ja üle 6-kuused Bosa lehmikud ja TR. pullid. Toetust ei saa R1 osa veised ja R2 osa veised. R2 osa veistel on ainult 50% eesti maatõule omast põlvnemist ja seega on nad ristandid. Alljärgnev tabel näitab veiste jaotust arvuliselt erinevatesse TR. osadesse  sõltuvalt sellest, kas tehakse jõudluskontrolli (JKK) või ei tehta: Lehmad tõuraamatu osades

A Neist JKK-s B Neist JKK-s R1 Neist JKK-s R2 Neist JKK-s
176 161 439 231 37 27 113 69

Lehmikud tõuraamatu osades

B Neist JKK-s RI Neist JKK-s R2 Neist JKK-s
372 297 38 37 161 49

Maakarja lehmade omanike nimekirja saate vaadata link ” kasvatajad” alt.   21.veebruaril toimunud maakarja aretusprogrammi ümarlaual ei suutnud EK seltsi liikmed-maakarja kasvatajad ja juhatus ära tõestada maakarja aretuseks edaspidi teiste tõugude kasutuse vajadust. Kuigi suuremates karjades on sugulusaretusest saadud lehmi 5,8% ja lehmikuid juba 7,3%, väitis Maaülikooli prof. ja VTA geneetiliste ressursside büroojuhataja Haldja Viinalass, et see ei tõesta midagi, uurida tuleks inbriidingu taset terves maakarja populatsioonis. Lepiti kokku edaspidises tegevuses: EK selts leiab võimaluse anda ühele maaülikooli magistrandile stipendium maakarja inbriidingu taseme uurimiseks.Vastav arutelu on plaanis järgmisel juhatuse koosolekul. Haldja Viinalassi sõnutsi võtab see kahjuks kõik vähemalt paar aastat aega kuna magistri kursus kestab kaks aastat  ja lõpeb lõputöö kaitsmisega. Seega praegu arutlusstaadiumis olevasse aretusprogrammi ei ole võimalik sisse kirjutada  peale puhasaretuse ühegi teise tõu kasutust. Seega tuleks veel vähemalt 2-3 aastat  hoolega jälgida pullide kasutust, et vältida edasise sugulusaretuse kasvu tendentsi. 21.veebruaril kell 11.00 toimub C.R.Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal, maakarja kasvatajate laiendatud ümarlaud teemal “Eesti maakarja aretusprogramm 2012-2020″ Külalistena on kutsutud Maaülikoolist prof. Haldja Viinalass ja Dr. Olev Saveli, VTA-st Katrin Reili, Kaija Uuskam ja Maarja Tuiman. JKK andmete põhjal on selgunud, et 2011.a lüpsis TÜ.Mereranna POÜ. maakarja 34 aastalehma keskmiselt 6840 kg piima, milles 4,35% rasva ja 3,37% valku, ning valgu ja rasva kg kokku 528 kg. See on suurepärane tulemus ühe väikesearvulise ja ohustatud tõukarja kohta. Selle karja parimad lehmad lüpsavad Mererannas 8000-9500 kg piima aastas. Sellise hea toodangu tagab tasakaalustatud söötmine ja hea tõuaretustöö. Põllumajandusministeeriumi hõbedase teenetemärgi saavad 23.02.2012 toimuval pidulikul aktusel ETLL-i ja EK Seltsi esitatud kandidaadid Maarja ja Jüri Simovart Harjumaalt. Perekond Simovartide  suureks teeneks tuleb pidada eesti maakarja sihikindlat aretus- ja säilitustööd ja pikaajalist maakarja esitlemist ja propageerimist Luige näitustel. EK Seltsi  kordusüldkoosolek toimub teisipäeval 07. veebruaril  algusega kell 11.00 Pärivere klubis, Ares, Pärnumaal. Päevakord: 10.00 Registreerimine ja hommiku kohvi 11.30 Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst: 2010.a juhatuse töö aruanne                           Monika Jõemaa (probleemid juhatuses) 2010. a eelarve rahade kasutus                      Ille Kukk Revisjoni komisjoni aruanne                   Lemmi Maasik 12.30 Põhikirja parandused                             Monika Jõemaa 13.30 Ülevaade tõuaretustööst 2010.a            Käde Kalamees 2011.a tööplaan Maakarja kasvatavate Seltsi mitteliikmete teenindamine 14.20 Liikmeskond (liikmemaksud)                  Monika Jõemaa Põhikirja paranduste sisseviimine ja kinnitamine nõuab vastavalt praegu kehtivale põhikirjale 2/3 liikmete kohalolekut või esindamist. Lugupidamisega EK Seltsi juhatus


Rõõmsad uudised 2011.a lõpus: 29.detsembri Maaleht avaldas artikli “Autahvel: maaelu tähed 2011″. Meeldiva üllatusena oli selles” tähtede sajus” pühendatud mõned read  maakarja ja hobuse päevale, mis toimus 13. august C.R.Jakobsoni Talumuuseumis.


Eesti maakarja tõufarme on 2011.a 27, mis on EK Seltsi taasasutamisest suurim arv. Tõufarmid asuvad üle Eesti 11 maakonnas: Pärnumaal 5tõufarmi (tf), Saaremaal ja Harjumaal kummaski 4 tf, Raplamaal ja Tartumaal kummaski 3 tf, Viljandimaal, Hiiumaal ja Järvamaal,igas 2 tf ja Läänemaal ning Võrumaal 1 tf. Neis on kokku 342 lehma. Esmakordselt ületas ka tõufarmide keksmine toodang üle 5000 kg, seega 5488 kg piima, milles 4,55% rasva ja 3,37% valku. Soovime tublidele maakarja aretajatele kaunist jõuluaega. Õnne ja edu uueks aastaks. Ikka pea püsti, raskusi trotsides edasi! EK Seltsi juhatuse esinaine Monika Jõemaa ja tegevjuht Käde Kalamees 17. dets. toimunud Eesti Hobusekasvatajate Seltsi jõulupeol tunnistas EHS “Aasta teoks” 13. augustil C.R.Jakobsoni Talumuuseumis toimunud eesti maakarja ja eesti hobuse päeva, millega kaasnesid kaunid klaasist meened ürituse organiseerijatele, sh. EK Seltsile.


EK Seltsi juhatuse koosolek toimub neljapäeval 08.detsembril  algusega kell 12.00 EK seltsi kontoris Sauga Vallamajas. Päevakord: 1. 2011. a tõufarmide hindamisest, tõufarmide kinnitamine. 2. Eesti maakarja säilitusprogramm 2012-2020 arutelu 3. Eesti maakarja aretusprogramm 2012-2020 arutelu. 4. Jooksvad küsimused Külalistena on kutsutud VTA-st Kaija Uuskam ja Maarja Tuiman, Maaülikoolist prof. Haldja Viinalass


EK Seltsi juhatuse koosolek toimub kolmapäeval 26.oktoobril algusega kell 12.00 Sauga Vallamajas EK Seltsi kontoris. Päevakord: 1. Eesti maakarja säilitusprogrammi 2012-2020 arutelu. 2. Järelkaja näitustest. 3. 2011.a tõufarmide hindamisest. 4. Pullikasvatusest ja aretuspullidest. 5. Kordusüldkoosoleku päevakavast. 6. Probleemidest Kutaare OÜ-s, lahenduste pakkumine. 7. Tuleviku nägemus eesti maakarja aretusest ja säilitamisest. 8. Jooksvad küsimused.


 Teade: EK Seltsi tegevjuht Käde Kalamees on puhkusel 22.september kuni 07.oktoober k.a.


3. septembril  Ülenurmel, Tartu Sügisnäitus&Tõuloom 2011  ürituse raames toimunud maakarja konkursil oli väljas Tartumaalt juba 16 korda Kaarel Voitk 2005.a maakarja Vissi Lauluga( osales 11 korda), Laulu tütre Lustiga käis ringil Elle Saks ja Rainer Parts esitles 5 korda lehma Miilut ja Miilu tütretütart vasikas Mollyt, Viljandimaalt oli Lea Puur Maasuga ja Birgit Kruuse eelmise aasta Vissi Pipiga. Merja Magnus oli väljas Pamelaga. Eerika farm OÜ-st esitles 2009.a Vissi Heidit Kalev Markus. Soomest oli hindajaks Kalle Saastamoinen, kes valis reservvissiks Pipi ja maakarja 2011.a Vissiks HEIDI. Sponsoriteks olid  Anu Ait ja Farm Plant AS. VISSIDE esitlusringis olid kolm varasemat maakarja Vissi tiitli omanikku: Laul (Kaarel Voitk), Heidi (Eerika Farm OÜ) ja Pipi (Lea Puur). Nelja lehmaga (2 holsteini, üks punane ja üks maakari) toimunud lüpsivõistlusel sai hinnatava 2. koha kolme min. lüpsil 2,5 liitriga C.R.Jakobsoni Talumuuseumi töötaja Helgi Nurm, kes lüpsis Kaarel Voitki Laulu. Esmakordne Laulu ja Helgi tutvus jättis Laulu rahulikuks ja koostöö tulemusel saadigi hea tulemus. Rohke külastajate arv näitab aga suurt huvi loomakasvatajate tubli töö tulemuste vastu. Seda päeva kajastas seekord ka Eesti TV AK uudistes. Näituse pilte saate vaadata kodulehelt pildigalerii alt.


3. septembril 2011 kell 10-18 toimub Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel Tartu sügisnäitus ja juubelihõnguline 20. Tõuloom. Päevakorras on eesti maakarja näitus- konkurss ja maakarja VISS 2011 valimine. Hindajaks on Soomest Kalle Saastamoinen. Päevakorra kohta saate lähemat infot Põllumajandusmuuseumi kodulehelt.  www.epm.ee.


13. augustil 2011 toimus C.R.Jakobsoni Talumuuseumis “Eesti maakarja ja eesti hobuse päev”. Päeva avas C.R.Jakobson (Tarmo Loodus) koos Linnutajaga. Avatseremoonial esitleti maakarja lehma vasikaga ja eesti hobust varsaga. Tõuaretusspetsialist  Ilmar Kallas ETKÜ-st valmistas ette ühe C.R.Jakobsoni Talumuuseumi maakarja lehma näitusel esitamiseks. Lehm Mallit esitles Helgi Nurm ja Malli näituse ettevalmistust kommenteeris Ilmar Kallas. Maakarja näitus-konkurss viidi läbi Viljandimaa ja Pärnumaa tõufarmide lehmade osalemisel. Pärnumaa maakarja tõufarme esindasid Priit Merents, Sirje Treumuth ja C.R.Jakobsoni TM. Viljandimaalt olid kohal Lea Puuri ja Enno Lohu maakarja lehmad. Maakarja tutvustas EK Seltsi tegevjuht Käde Kalamees ja konkursi läbiviijaks oli Eesti Maaülikoolist Dr.Olev Saveli. Maakarja Pärnumaa  ja Viljandimaa Reservvissi tiitli sai Pupsi Merja Magnuse Andressaare talust ja VISS 2011 kuulub Lea Puuri PIPI-le. Seekordseks maakarja sponsoriks oli Ilmar Teevet Vändra OÜ-st. Näitusest osalejaid tänas meenete ja rahalise preemiaga R.Jakobson ja EK Seltsi esinaine Monika Jõemaa. Ilus suvepäev aitas igati kaasa kauni päeva õnnestumisele . Päevakohasedi fotosid saate vaadata C.R.Jakobsoni talumuuseumi kodulehelt www.kurgja.ee ja lugeda artiklit 16.augusti Pärnu Postimehes ja 18. augusti Sakalas.


18 Aprill 2011 EK Seltsi üldkoosolek EK Seltsi 2011.a üldkoosolek toimub kolmapäeval 20. aprillil algusega kell 10.30 Pärivere klubis, Ares, Pärnumaal. Päevakord: 10.30 Registreerimine ja hommiku kohvi 11.20 Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst: 2010.a juhatuse töö aruanne                              Monika Jõemaa (probleemid juhatuses) 2010. a eelarve rahade kasutus                          Ille Kukk revisjoni komisjoni aruanne                              Lemmi Maasik 12.20 Põhikirja parandused                                       Monika Jõemaa 13.20 Ülevaade tõuaretustööst 2010.a                       Käde Kalamees 2011.a tööplaan Maakarja kasvatavate Seltsi mitteliikmete teenindamine 14.10 Liikmeskond (liikmemaksud)                          Monika Jõemaa 14.30 Heifer projektist Eestis                                    Urve Loit 15.00 Rändhõbekarika üleandmine Tõufarmide autasustamine


25 Märts 2011 Kõik vanemad uudised 2011.a Teadmiseks: Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut korraldab kahepäevase konverentsi 17-18 märts teemal „Terve loom ja tervislik toit 2011“ Osavõtuks tuleb eelnevalt registreeruda. EK Seltsi Juhatuse koosolekul otsustati, et EK Seltsi üldkoosolek toimub 20 aprill Päriveres, Are Vallamajas, kutsed saadetakse EK seltsi liikmetele ja külalistele. EK Seltsi juhatuse koosolek toimub 08.03.2011 Sauga Vallamajas kell 11.00 Päevakord: 2011.a tööplaani arutelu ja kinnitamine Uute liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine Pullikasvatusest ja aretuspullidest Meened EK Seltsi üldkoosoleku korraldusest, päevakorra arutelu Eesti maakarja ja Eesti hobuse päeva korraldusest 13.august 2011. Uue säilitus- ja aretusprogrammi arutelu Põhikirja parandused Teade: Valminud on jõudluskontrolli alustele eesti maakarja lehmadele ja lehmikutele spermasoovituskava 2011…2012 aastaks. Palun kindlasti seda järgida, et vältida sugulusaretust, mis viiks tõu kängumiseni. Spermasoovituskavaga saate tutvuda, kui valite vasakust rippmenüüst pullid alt spermajaotuskava. Väljaspool jõudluskontrolli olevatele maakarja veistele saab anda sperma soovitusi kui helistate EK Seltsi ( tel 4430035 või 5020858), ütlete veise kollase kõrvamärgi numbri, veise isa ja emaisa nime ja TR. nr. 2010.a Jõudluskontrolli andmete põhjal on nüüd kaks maakarja lehma 305 päeva laktatsiooniga välja lüpsnud üle 10 000 kg piima. Lillik EK 4778646, sünd. 24.05.2003 K.Vahenurme farmis, lüpsis 3 laktatsioonil (05.05.2008 kuni 10.05.2009) – 10 126 kg piima, milles 4,30% rasva ja 3,61% valku, 801 kg piimarasva- ja valku kokku. Lilliku omanik on Massiaru POÜ. Pärnumaal Aafrika EK 5596584, sünd. 05.07.2004 R.Koit farmis, lüpsis 3 laktatsioonil (16.03.2009 kuni 25.03.2010) – 10 696 kg piima, milles 4,55% rasva ja 3,53% valku, 864 kg piimarasva- ja valku kokku. Aafria lüpsis 2009. a 10 928 kg piima, suurim päevalüps 50,3 kg. Aafrika omanik on Sadala Piim OÜ. Jõgevamaal. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. detsembril algusega kell 12.00 Kurgjal, C.R.Jakobsoni Talumuuseumis. Päevakord: 1. 2010.a tõufarmide hindamisest, tõufarmide kinnitamine. 2. Pullikasvatusest ja aretuspullidest. 3. Uute EK Seltsi liikmete avalduste kinnitamine. 4. Tuleviku nägemus eesti maakarja aretusest ja säilitamisest. 5. Jooksvad küsimused. 22. oktoobril tähistatakse Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis tõuraamatute pidamise 125. aastapäeva. Programm koosneb kahest osast. Hommiku poolikul kella 10.30 kuni 12.00 on võimalik külastada tootmisettevõtteid: EMÜ Märja katsefarmi, Tartu Agro AS Rahinge piimafarmi, Hillar Kaldi Pärna talu hobusefarmi ja Tsura Talu OÜ lambakasvatusfarmi. Kell 12.30 kogunetakse Ülenurmele. Põllumajandusmuuseumi häärberis saab kuulata ettekandeid tõuraamatute pidamise kohta Eestis ja Saksa välislektori loengut. Toimub teenekate tõuaretajate, tõuraamatu pidajate tunnustamine ja pidulik õhtusöök. Osavõtjatele jagatakse äsja trükikojast tulnud raamatuid „ 125 aastat tõuraamatute pidamist Eestis“. EK Seltsi tegevjuht Käde Kalamees osaleb rahvusvahelisel geneetiliste ressursside alasel konverents-näitusel Leedus, Baisogalas ajavahemikul 15-18 september. EK Seltsi juhatuse koosolek toimub kolmapäeval 21. septembril kell 12.00 Sauga vallamajas. Päevakord: 1.      Tõufarmide hindamise komisjonide moodustamine. 2.      Näitustest järelkaja. 3.      Suvepäevadest järelkaja 4.      EK Seltsi juhatuse liikmete ametijuhendite allkirjastamine 5.      Tõuraamat 125. tähistamisest 6.      EK Seltsi meenetest 7.      JKK-ga lepingu sõlmimine 8.      Põhikirja parandused 9.      Kohalalgatatud küsimused Ülenurme näitusel 04. septembril toimus eesti maakarja konkurss. Soome Põllumajandusuuringute Keskusest Jokioinenist tuli eesti maakarja hindama Kalle Saastamoinen.  Eesti maakari oli väljas 5 majapidamisest. 15. korda esitlesid Looga talu maakarja Virve ja Varje Kass. Rainer Parts Otsa talust esitles lehma Miilu juba 4 korda, perekond Lohu maakarja esitlesid Merja Magnuse  juhendamisel 10 aastane Kaisa ja 6 aastane Kevin, Eerika farm OÜ-st oli maakarja vasikaga väljas farmi juhi Birgit Aasmäe 10 aastane poeg, Siim. Kalle Saastamoineni valikul sai reservvissi tiitli Lea Puuri lehm Mari, Birgit Kruuse esitlusel ja „Maakarja VISS 2010 „ PIPI , kuulub samuti Lea Puurile. Osalejaid sponsoreeris Alltech Eesti OÜ, Farm Plant Eesti AS ja OÜ Anu Ait. Reservviss Mari lüpsab 7 laktatsiooni ja on Ülenurme näitusel juba 6 korda, on olnud aastatel 2006 ja 2007 maakarja Vissi tiitli omanik. Tiitliga kaasnes suur šampuse pudel ja rahaline preemia. Viss 2010 Pipi sai rahvusvärvides lindi, graveeritud karjakella ja rahalise preemia. Visside ringil oli maakari esindatud 4 Vissiga: 2005.a Viss Laul; 2006, 2007 a. Viss Mari, 2008.a Viss Loori ja 2010.a Viss Pipi. Ülenurme näituse pilte on võimalik vaadata Maalehe interneti kodulehel: www.maaleht.ee – maamajandus – uudised – Pipi sai tiitli Viss 2010. EK seltsi juhatus külastas Soome kolleegide Juha Kantaneni ja Kalle Saastamoineni kutsel 25-28. august Soomet. Tutvuti soome kohalike piimaveise tõugudega ja osaleti põllumajandusnäitusel. Seppäla põllumajanduskooli territooriumil toimunud ida-soome karja näitus- konkursile oli kutsutud Käde Kalamees hindajaks. EK Seltsi suvepäevad Võru- ja Põlvamaal, 3-4.august, 2010 Esimene päev, 3. august 1. Kohtume Võrumaal Misso vallas Nopri talumeiereis kell 11.00. Seal läheb koos lõunaga 3 tundi. Suund on Võrust Luhamaa peale. Vastseliinast hoida Kirikumäe peale , siis Tsiistre 4km  kuni sildini Misso 9, sealt ca 2,5km bussipeatuseni Hürsi, kus on näha silt Nopri talumeierei. 2. Edasi Võru peale, Vana-Vastseliinasse, kus on ilusad lossivaremed ja huvitav infopunkt. 3. Järgmine tee peale jääv punkt on Meremäe torn, ilus vaade ümbruskonnale. 4. Obinitsa, kus on Seto muuseum, (hind 15 kr ilma giidita), edasi järve ääres lauluemade park koos lauluema kujuga. 5. Sealt on 12 km pärast Piusa koopad ( hind 35 kr) vist ei ole mõtet sisse minna, sest koobastesse ei lasta, ainult giid räägib, kuid ise võib jalutama minna avatud liivakarjääri, kus on väga ilus ja mitmevärviline peen liiv. 6. Haanja. Pood kella 19-ni , saab õhtuks süüa osta. Suur-Munamägi, torni minek (35 EEK ), imeilus vaade.  Kohvikus saab kohvi juua, kes torni ei soovi minna. 7. Rõuge. Ööbikuorus vaatetornid ja vesioinad. Ööbimine ööbikuoru kämpingus. Oma telgi koht maksab 40 krooni ja auto 25 krooni. Võimalus ka puutelgis ööbida, siis 100 krooni ühele inimesele ( 4 kohta, kitsas neljale), kämpingumaja (4 kohta) 150 krooni inimese kohta. Voodipesu laenutus 25 krooni, grilli laenutus koos söega 40 krooni, lõkkepuud 50 krooni ja dusi all käimine 25 krooni. Kasutada on köök nõudega ja kohviautomaadi ja veesoojendaja kannudega. Soe vesi ja pesemisvõimalus. Puutelk ja kämpingumaja tuleks varem ette broneerida. Ööbikuoru kämpingu kohta saate rohkem lisateavet ja kämpingumajade pilte näha interneti aadressil: http://www.visit.ee Teine päev 4, august Väljasõidu planeeriks kell 9.00. Selleks ajaks peaks olema ka söödud. 1. Võru poole sõit, Hinni kanjon, omanäoline vaatamisväärsus. 2. Väimela, sealt sõidaks läbi, mõisahoone paistab tee pealt. Väimelas on ka pood. 3. Põlvast Taevaskoja peale. Taevakojas jalutuskäik Väike- Taevaskoja ja Suur-Taevaskoja. Ahja jões ujumise võimalus. 4. Põlva talurahva muuseum on päris huvitav, aga sinna jõuaksime alles peale kella 14, kas tahetakse? Õigeaegsetele (26 juuli ja 30 juuli) registreerijatele  50 krooni ( s.o. telkimine omas telgis üks koht) ja hiljaks jääjatele 100 krooni kanda EK Seltsi arveldusarvele. Kohtume Nopri talus Võrumaal. EK Seltsi juhatuse koosolek toimub teisipäeval 25. mai kell 11.00 Taimi Vahenurme talus, Pärnumaal: EK Seltsi uus juhatuse esinaine on C.R.Jakobsoni Talumuuseumi direktriss Monika Jõemaa. Päevakord: 1.     EK seltsi juhatuse tegevuskava, lepingud juhatuse liikmetega 2.     EK Seltsi tegevjuhi ametijuhendi koostamine 3.     2010.a eelarve jaotus 4.     Juhatuse liikmete koosolekust osavõtu kompenseerimine 5.     Maakari näitustel. Näitusest osavõtu kompenseerimine 6.     Ette valmistada põhikirja parandused 7.     Pullikasvatusest. 8.     VTA kontrolliaktide tutvustamine ja vastuste koostamine. 9.     XV Balti aretuskonverentsist osavõtt. Workshopi „Risk management in animal breeding programm“osavõtt. 10. Kohalalgatatud küsimused EK Seltsi üldkoosolek toimub neljapäeval 15. aprill algusega kell 11.00 Pärivere klubis. Päevakord: 11.0                  Registreerimine ja hommikukohv 11.20     90 aastat EK seltsi. Tervitused ja sõnavõtud 12.00     Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst: 2009.a juhatuse töö aruanne             Annika Veidenberg 2009.a eelarve rahade kasutus          Ille Kukk Revisjoni komisjoni aruanne               Lemmi Maasik 12.30     Ülevaade tõuaretustööst 2009.a        Käde Kalamees 2010.a tööplaan 13.00     Liikmeskond (liikmemaksud)              Annika Veidenberg põhikirja parandused juhatuse ja revisjoni komisjoni valimine Vaheaeg, pidulik kohvipaus tordiga Rändhõbekarika üleandmine Tõufarmide autasustamine Orienteeruv lõpetamine kella 15.00 paiku Saare maakond on üks enim arenenud mahepõllumajandusega piirkondi Eestis. Sealsed mahetootjad on koondunud MTÜ-sse Saare Mahe. Saare Mahel on koostöös firmaga ENVIZ OÜ valminud 3 mahepõllumajandust ja mahetoitu tutvustavat video-klippi, mille valmistamist toetas PRIA Turuarendustoetus. Reklaami saate vaadata alljärgneval aadressil: http://www.maheklubi.ee/uudised/uudis/saare-mahe-reklaamib-mahepollumajandust/  Reklaamiklippides näeme EK Seltsi liikmeid, eesti maakarja kasvatajaid, eliittõufarmi omanikku Liia Sooäärt maakarja lehmade keskel ja Jaan Kiiderit viljapõllul. Eesti maakarja veistest saadud tooted sobivad väga hästi mahetoodete valmistamiseks. On ülim aeg ära kasutada väärtuslikku ja tervislikku maakarja piima mahetoodete saamiseks. EK Seltsi kauaaegsel juhatuse liikmel Liia Sooäärel avanes võimalus kohaliku Leader projekti toetusel sõita Inglismaale (26. märts kuni 2. aprill) kogemusi omandama mahetoodete tootmise ja turustamise vallas. Saaremaa kohaliku külapoe „Saksa pood“ laiendamisega avaneb võimalus hakata maakarja piima paremini väärindama koore, või ja jäätise tegemisega. Inglismaalt saadud mahetoodete väiketöötlemis- alane kogemus võimaldab ka Saaremaal käivitada väiketööstuse, et tarbijatele pakkuda külapoes väärtuslikke mahetooteid. Liia Sooääre 21-lehmalise eliittõufarmi maakarja väärtuslik ja tervislik piim väärib paremat hinda kui siiani. Teade: Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek ja 90 a. EK Seltsi tähistamine toimub 15. aprill algusega kell 11.00 Pärivere klubis. EK Seltsi liikmetele ja külalistele saadetakse kutsed päevakorraga. Oodatud on ka teised eesti maakarja kasvatamisest huvitujad. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi juhatuse koosolek toimub 11. märts kell 11.00 Sauga Vallamajas, EK Seltsi kontoris Päevakord: 2010 a tööplaani kinnitamine 90.a EK Seltsi. EK Seltsi üldkoosoleku päevakord EK Seltsi liikmemaksudest, võlgnikest Maakarja aretuspullide valiku kriteeriumid Maakarja andmebaasidest ja ohustatud tõu toetustest. Kohalalgatatud küsimused. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi juhatuse koosolek toimub 14.jaanuar kell 11.00 Sauga Vallamajas, EK Seltsi kontoris. Päevakord: Tõufarmide hindamise kinnitamine. 2009.a liikmeksastujate avalduste kinnitamine. Pullikasvatusest Märja katsefarmi maakarja katsetest. 20.aprillil 2010 täitub EK Seltsi 90. aastapäev. Ettepanekud. Annika Veidenbergi Jaapani reisi muljed. Kohalalgatatud küsimused. 2009.a 07. novembril on võimalus näha ja kuulda eesti maakarjast TV saates „Sõida maale“. Intervjuud annavad maakarja suurima farmi omanik Taimi Vahenurm, EK seltsi esinaine Annika Veidenberg ja tegevjuht Käde Kalamees. Kordus on 9. nov. kell 11.50. Põgusalt näidatakse , kuidas maakarja pullilt varub spermat Peeter Padrik ja veiste aretusest annab intervjuu ETKÜ-st Tanel Bulitko. Massiaru POÜ . maakarja lehm Lillik püstitas uue piimatoodangu rekordi. Unelmate piir  10 000 kg piima on ka maakarjal ületatud. Lillik lüpsis 3 laktatsioonil 305 päevaga 10 126 kg piima, milles 4,30% rasva ja 3,61% valku, rasva- ja valgutoodang oli kokku 801 kg. Kena EK Seltsi 20 aastapäeva kingitus maakarja kasvatajatele. Lillik on pärit maakarja suurimast perekond Vahenurmedele kuuluvast farmist. Lillik osteti Hollandi riigi rahadega Nigula LK poolt ja anti kasutuslepinguga Massiaru POÜ-sse 2004.a Lillik on andnud 4 pulljärglast. Kuigi peale 10 126 kg piimatoodangut oli probleeme kinnijätmisega, ainult 11 päeva oli puhkust, tuli Lillik ka 4 laktatsioonil lüpsma üle 35 kg päevatoodangutega. Massiaru Poü korralik söödabaas võimaldab ka maakarja lehmadelt saada piima vastavalt nende geneetilisele võimele. 14. oktoobril tähistame EK Seltsi taasasutamise 20 aastapäeva C.R.Jakobsoni Talumuuseumis piduliku konverentsiga „Eesti maakari – minevikust tulevikku“. Konverentsi päevakava on alljärgnev: Kell 12.00       Tervitused ja sõnavõtud. Raamatu „Eesti maakari. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevus 1989-2009 eesti maatõu säilitaja ja arendajana“ esitlus Kell 13.30       Dr. Juha Kantanen. Põhjamaade Geeniressursside Keskuse põllumajandusloomade sektori juhataja. Tuleviku koostöö Põhjamaade Geeniressursside Keskuse ja Eesti vahel. Kell 14.00       Dr. Alo Tänavots. Filmiprogramm: „Tõuloom 2008 ja 2009“ Pidulik lõunasöök Kell 15.30       Pm. mag. Käde Kalamees. Maakarja kui ohustatud tõu tähtsus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ja võimalused keskkonnasõbralikuks tootmiseks. Kell 16.00       Ph. dr. Haldja Viinalass. EMÜ. Eesti maatõu olevik ja tulevik EURECA projekti küsimustiku vastuste põhjal Kell 16.30       Pm. mag. Sirje Värv. EMÜ. Eesti maatõu uuringutest geneetiliste markerite põhjal Musitseerib Toomas Taul Avatud on maakarja- alane ajalooline näitus Orienteeruv lõpetamine kell 19.00 10 septembril toimub Saaremaal EK Seltsi juhatuse koosolek. Päevakord: 1. Tõufarmide hindamise komisjonide moodustamine. 2. Näitustest järelkaja 3. Rändauhind – hõbekarikas, selle statuudi arutelu 4. EK Seltsi taasasutamise 20. aastapäeva tähistamise arutelu. 5. Kohalalgatatud küsimised. Järjekordne Ülenurme näitus on nüüdseks edukalt möödas. Eesti maakarja Viss 2009 tiitli vääriliseks kuulutas Urmas Lehtsalu Eerika farm oü HEIDI EE 8791344. Heidi viidi kevadel tiine mullikana Vahenurmede majapidamisest Eerika farmi oü. Kaunidust andis Heidile see, et ta enne näitust ära pügati ja õpetati käima nii nagu mujal maailmas näitustel kombeks on; talutaja hoiab veise pead üleval ja vaatab ise veisele silma, st liigub veise ees tagurpidi. Reservvissi tiitli sai Lulla EE 6678104, kelle omanik on Merja Magnus Andressaare talust Viljandimaalt. Ära märgiti veel Lillik EE 10626993, kes kuulub Kaarel Voitkile Looga talust Tartumaal. Esitlusringis käis 11 maakarja veist. 5. septembril toimub Ülenurmel algusega kell 10.00 järjekordne „Tartu sügisnäitus ja tõuloom 2009“, arvult 15-es. Eesti maakarja näidatakse kell 13.00. esitlusringis ja toimub konkurss.“ Maakarja Viss 2009“. Esitlusringi tulevad 5 majapidamise 11 maakarja veist. Konkursil osalevad ka eelnevate aastate maakarja Vissi tiitli saanud lehmad: Laul 2005, Mari 2006, 2007 ja Loori 2008. Konkursi viib läbi TÜ. Mereranna POÜ. Juhatuse esimees Urmas Lehtsalu. TÜ Mereranna Poü-s on aastaid tehtud sihikindlat eesti maakarja aretustööd ja tulemused on silmapaistvad: 2008.a lüpsis 28 maakarja lehma keskmiselt 6203 kg piima. Kolme piimaveise tõu käsitsilüpsi võistlus on plaanis kell 14.40 ja maakarja Marit lüpsab Birgit Kruuse Õunapuu talust. Näituse ajakava on saadaval ETLL-i kodulehel: www.etll.ee Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldusel toimub 03. septembril Luigel holsteini tõu näitus-konkurss „VISS 2009“. Taoline üritus toimub Luigel 20. korda. Alati on Luigel näidatud ka eesti maakarja veiseid. Perekond Simovart on maakarja esitlenud juba 1999 aastast igal aastal Sellel aastal tulevad nad välja maakarja vasika ja mullikaga. EK Seltsi juhatus on tunnistanud korduvalt Perekond Simovartide maakarja aretustööd, viimastel aastatel ( 2008 ja 2009) autasuks ETLL-i karikas parim tõuaretaja. Karikas antakse üle Ülenurme näitusel 5 septembril. Järjekordne „Saarte Viss 2009“ on kirjutatud ajaloo annaalidesse. Eesti maakarja esindus oli pilkupüüdev ja prof. Olev Saveli Tartust Maaülikoolist  andis hinnangu Saaremaa maakarja kasvatajatele. Kolme majapidamise 9 lehma olid kõik kaunid, kuid siiski nendest kolm kaunimat on alljärgnevad: 1. ÜLANE 5357666, sünd. 12.05.2004 (isa: Näppara EK 224) kuulutati „Maakarja saarte vissiks“. Omanik Liia Sooäär 2. OOSI-KARI 7165481, sünd. 14.12.2005 (isa: Jerti EK 198) kuulub TÜ.Mereranna POÜ.-le 3. KENA-KARI 7165818, sünd. 21.12.2005 (isa: Jerti EK 198) kuulub TÜ Mereranna POÜ-le. Kolme tõu võitjate hulgast valiti „Saarte Viss 2009“ Maakarja lehm Ülane sai rahvalt üllatavalt palju hääli, kuid seekord siiski veel teine koht. Võitis punase tõu Viss. Prof. Olev Saveli sõnutsi oleks Ülasel suured šansid tulla Tartumaal 5. septembril toimuval Ülenurme näitusel „Maakarja vissi“ tiitli omanikuks, kui Liia Sooäär leiaks võimaluse Ülasega Ülenurmele kohale tulla. 17. juunil toimub Saaremaal Upal järjekordne „Saarte Viss“ üritus. Eesti maakarjaga on näitusel väljas kolm majapidamist: TÜ.Mereranna POÜ., perek. Kiiderid ja Liia Sooäär. Valitakse „Maakarja Saarte Viss 2009“. Maakarja tuleb hindama ja valib välja tiitli omaniku Eesti Maaülikoolist Dr. Olev Saveli. Töine kaunimate piimalehma tõugude konkurss-näitus lõpetatakse ühise peoga Tehumardi puhkekeskuses. Taoline üritus on ainulaadne sellepoolest, et tegemist on kahe maakonna(Saaremaa ja Hiiumaa) piimalehma tõugude näitus-konkursiga ja see on juba pikaajaline traditsioon. Tasub vaatama tulla, sest see on hea võimalus näha Saartel toimunud heatasemelist tõuaretustöö vilju. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi Juhatuse koosolek toimub 14.mail 2009. a algusega kell 11.00 Sauga Vallamajas, Selja tee 1a. Päevakord: Maakarja tegevjuhiga töölepingu sõlmimine Taimi Vahenurmega pullikasvatuse lepingu sõlmimine EK Seltsi liikmelisus. Eesti maakari Märja katses, mis meid huvitab? Teenuste hinnakiri 2009.a 2009.a eelarve jaotus Maakari näitustel. EK Seltsi 20 aastapäeva tähistamine 14.oktoobril. Kohalalgatatud küsimused EK Seltsi üldkoosolekul 22. aprillil Päriveres osales 40 EK Seltsi liiget ja külalist. EK Seltsi teadussekretär, tegevjuht Käde Kalamees tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida EK Seltsi juhatuse esinaise Annika Veidenbergi ja protokollijaks Kaia Lepiku, mis ka koosoleku poolt kinnitati. Are vallavanem Jaanus Männik kui hea maakarja sõber ja toetaja kiitis koosoleku avasõnas eesti maakarja kasvatajaid kui tublisid ja aatelisi inimesi. Tavapärasest iga-aastasest  aruandekoosolekust osavõtjad kinnitasid läinud aasta eelarve kasutuse ja uue 2009.a tööplaani. Juhatuse esinaine Annika Veidenberg tegi ettekande juhatuse tööst aruandekoosolekute vahelisel perioodil, mil toimus 5 koosolekut. Revisjoni komisjoni liige Lemmi Maasik kandis ette 2008.a eelarve rahade kasutuse ja Käde Kalamees rääkis 2008.a maakarja aretus- ja säilitustööst. Kõhutäite eest hoolitsesid EK Seltsi liikmed Vilja Alamaa ja Taimi Vahenurm. Kutsutud külalistest tegi huvitava ettekande Maaülikoolist Dr. Olev Saveli teemal “Kes ohustab eest maatõugu?“ Külalistest võtsid sõna Katrin Reili VTA-st, Kaivo Ilves JKK-st, Tanel Bulitko ETKÜ-st ja Krista Sepp EHS-ist. Aruande koosolek lõppes tõufarmide tunnustamisega. EK Seltsil on 22 tõufarmi, kes teevad tänuväärset tööd eesti maakarja aretamiseks ja säilitamiseks. Koosoleku lõpuettekande tegi keskkonda säästva loengu näol Luule Kangur. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi 2009 aasta üldkoosolek toimub kolmapäeval, 22. aprillil k.a algusega kell 11.00 Pärivere klubis, Ares, Pärnumaal. Päevakord 11.00   Registreerimine ja hommiku kohvi 11.20   Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst 2008. a juhatuse töö aruanne               Annika Veidenberg 2008. a eelarve rahade kasutus            Ille Kukk 12.00   Revisjonikomisjoni aruanne                  Lemmi Maasik 12.15   Ülevaade tõuaretustööst 2008. a          Käde Kalamees Lõuna vaheaeg koos toitlustamisega 13.30   2009. a tööplaan                                 Annika Veidenberg Liikmeskond (liikmemaksud) 13.45   Külaliste sõnavõtud 14.20   Tõufarmide autasustamine                    Annika Veidenberg 14.40   Võimalused majanduslikus                   Luule Kangur surutises paremini hakkama saada 16.00   Orienteeruv lõpetamine EK Seltsi juhatuse koosolekul 19. märtsil võeti vastu otsus pidada EK Seltsi üldkoosolek 22. aprillil algusega kell 11. oo Ares, Pärivere klubis. EK Seltsi liikmetele saadetakse kutsed. Oodatud on aga ka eesti maakarja kasvatamisest huvitujad. Veel võeti vastu otsus pidada oktoobri keskpaigas EK Seltsi taasasutamise 20.aastapäeva pidulik üritus. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi Juhatuse koosolek toimub 19.märtsil 2009. a algusega kell 11.00 Taimi Vahenurme talus, Pärnumaal. Päevakord: 2009.a tööplaani kinnitamine Pullikasvatuse lepingu sõlmimine Taimi Vahenurmega EK Seltsi üldkoosoleku pidamine, päevakord EK Seltsi taasasutamise 20 aastapäeva korraldamise arutelu ( ettepanekud meenete tegemiseks) EK Seltsi projektide taotlused ja nende rahastamine. EK Seltsi liikmemaksudest (TR. võtmise tasu?) Kohalalgatatud küsimused Teade: Alates 01. jaanuarist 2009  kehtivad uued nõuded tapale saadetavatele veistele ja hobustele. Loomapidaja on kohustatud tagama, et tapamajja saadetavate veiste ja hobuste kohta on tema poolt koostatud ja tapamajale esitatud toiduahela-alane teave, mis sisaldab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 II lisa III jaos esitatud miinimum teavet. Kuni 2009. a lõpuni võib teave saabuda tapamajja ka koos tapaloomadega. Pärast seda tuleb teatis saata tapamajja 24 tundi enne veiste või hobuste saabumist. Samas pole veiste ja hobuste tapamajja saatmise puhul alates 2009. aasta algusest enam tarvis volitatud veterinaararstil väljastada veterinaartõendit. Teatiste näidisvormid on leitavad Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt: http://www.vet.agri.ee/ EK Seltsi kauaaegne hea koostööpartner, sealhulgas „Saarte Vissi“ maakarja hindaja 2007. ja 2008. a Soome Jokioineni Põllumajandusuuringute Keskuse aretus- ja geneetikateadlane PhD. Juha Kantanen edutati 01.01.2009.a Põhjamaade Geenipanga juhiks, asukohaga Norras. Jõudluskontrolli alustele maakarja lehmadele ja lehmikutele valmis sperma soovitus aastateks 2009…2010, seda saab vaadata kodulehelt lingi: Pullid – spermajaotuskava alt. Spermat saab tellida Keavast. Kindlasti järgida soovitust, et vältida sugulusaretust. Mittejõudluses olevate maakarja omanikel võtta kontakti EK seltsi tegevjuhi Käde Kalamehega (5020858) sobiliku sperma soovituse asjus. EK Selts ootab teavet mittejõudluses olevate maakarja veiste kohta seisuga 01.01.2009. Selleks tuleb EK Seltsi saata täidetud blankett, mille leiate kodulehelt Blanketid alt. 2008.a 11. detsember toimub EK Seltsi juhatuse koosolek C.R. Jakobsoni Talumuuseumis algusega kell 12.00. Päevakord: 1. Tõufarmide hindamise kinnitamine. 2. Uute liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine. 3. Pullikasvatusest 4. Jõudluskontrolli Keskusega uue lepingu sõlmimisest 5. Märja katsefarmi tulevasest katsest 6. EK Seltsi liikmelisus Pärnu Lahe Partnerluskogus. www.plp.ee 7. 14. oktoober 2009 täitub taastatud EK Seltsi 20 aastapäev. Ettepanekud! 8. Kohalalgatatud küsimused 9.detsembri Pärnu Postimehes avaldati S.Paluoja artikkel „Massiaru laudas lüpsab lehmi robot!“ Maakarja kasvatajatele on huvitav teada tõsiasi, et pidulikul robotlüpsi demonstratsioonil 5. detsembril oli võimalus näha, kuidas robot lüpsab maakarja embrüolehma (embrüost saadud lehm). Nimelt viidi Kristo Vahenurme majapidamises läbi embrüosiirdamine 2004. a. detsembris. Karja ühelt parimalt lehmalt Heldelt loputati 4 korralikku viljastatud  sugurakku ja siirdati 4 maakarja mullikale, kaks mullikat müüdi Massiaru POÜ-le ja seal sündis lehm- ja pullvasikas. Nüüdseks on lehmvasikast saanud kauni välimiku ja ilusa udaraga lehm, kelle udar sobib ideaalselt robotlüpsiks. Seda oli võimalus näha demonstratsioonesinemisel. Embrüolehmalt on nüüdseks ilus lehmavasikas kasvamas. Nendest on võimalus pilte vaadata kodulehelt: Pildid-2008-Massiaru robotlüpsiplats alt. 25.novembril toimus Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu(ETLL) eestvedamisel ühistegelise tõuaretuse organisatsiooni 15. aastapäevale pühendatud konverents Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli saalis. Konverentsi esimeses osas oli teaduslik ettekanne. Professor Ernst Kalm Saksamaalt rääkis molekulaargeneetilistest meetoditest ja genoomvalikust loomakasvatuse praktikas. Konverentsi teine pool oli pühendatud tähtpäevale. Ettekanded tegid erinevate organisatsioonide tegevusest ETLL president Olev Saveli, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitkolt, Eesti Maakarjakasvatajate Seltsi teadussekretär Käde Kalamees, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi direktor Krista Sepp, Eesti Linnukasvatajate Seltsi juhatuse esimees Matti Piirsalu, Eesti Lambakasvatajate Seltsi tegevjuht Külli Vikat, Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingu juhatuse esimees Liia Taaler, Eesti Tõusigade Aretusühingu aretusspetsialist Aarne Põldvere, Jõudluskontrolli Keskuse direktor Kaivo Ilves, Veterinaar- ja Toiduameti peaspetsialist Maret Kirsipuu ja Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toivo Nõvandi. Oma sõnavõtu lõpus andis Toivo Nõvandi üle Põllumajandusministeeriumi aukirjad teenekatele Eesti tõuaretuse edendajatele, sealhulgas Liia Sooäärele EK Seltsist. Pärast konverentsi olid osalejad kutsutud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu saali pidulikule lõunale. Saali oli üles pandud kõikide ETLL-i kuuluvate seltside ja ühistute stendid „15 aastat ühistegelist tõuaretuse organisatsiooni Eestis.“ Maret Kirsipuu VTAst autasustas tänukirjaga kõikide aretusorganisatsioonide teenekamaid aretajaid. EK Seltsist said tänukirja Valentin Sooberg, Heldur Hiis  ja Käde Kalamees. O. Saveli kinkis kõikidele ETLL liikmetele meened ning tänas koostööpartnereid ja sponsoreid. EK Seltsist anti ETLL-i tassid maakarja paremate tõufarmide omanikele: Maarja ja Jüri Simovartile, Anne Kiiderile ja Taimi Vahenurmele ja vaas EK Seltsi juhatuse esimehele Annika Veidenbergile. Ühtlasi peeti samaaegselt ka Dr. Olev Saveli 70. a juubelit. Tähtpäevaks oli välja antud tema raamat „Elust, olust ja tõuaretusest“ Muusikalist meelelahutust pakkus Mait Maltis, kes esitas muuhulgas ka 3 laulu koos Ester Tuiksooga. Pidulikust üritusest on võimalik vaadata Alo Tänavotsa tehtud pilte ETLL-i kodulehelt aadressil: www.etll.ee – Galerii – ETLL15. 06. septembril toimus Ülenurme näituse raames eesti maakarja „Viss 2008“ valimised. Näitusel esitlesid maakarja perekond Voitkid (4 veist) ja Rainer Parts Tartumaalt, Birgit Kruuse ja perekond Lohud (2 veist) Viljandimaalt. Minilehma (dexteri ja maakarja ristand) esitles Pärnumaalt Margo Gentalen. Maaülikooli emeriitprofessor Olev Saveli valis 9 veise hulgast maakarja vissiks Loori, kes kuulub Enno Lohu Andressaare talule. Loorit esitles perenaine Merja Magnus. Tänutäheks said kõik osalejad kingitusi kolmelt sponsorilt: Veskimeister LTD (Andres Hellenurme),  Anu Ait (Nelli Oinus)  ja Farm Plant Eesti AS (Sulev Kübar). Pildid on ETLL-i kodulehel aadressil: www.etll.ee – Galerii – Tõuloom 2008 ja videofilm. Info: Selle aasta Tartu Sügisnäitus/Tõuloom 2008 toimub Ülenurmel 06. septembril algusega kell 10.00. Lähem info http://www.epm.ee/touloom2008 . Sügisnäituse raames toimub eesti maakarja vissi valimine. Teade: Viljandimaal Naatsaku talu OÜ soovib müüa eesti maakarja geneetiliselt uuritud  Tõuraamatu pulli Okuke EK 250. Pull on sündinud 03.06.2004, kuid siiani heatahtlik ja sõbralik pereliige. Võtta kontakti tel. 4358100. 15. augustil toimub Luigel algusega kell 11.00 järjekordne eesti holsteini tõugu veiste näitus-konkurss. Tavaks on saanud, et enne põhiürituse algust tutvustab EK Selts eesti maakarja veiseid. Juba 10 korda näitab Perekond Simovart oma kauneid maakarja veiseid ( lehma ja mullikat). Perekond Simovarti eesmärgipärane eesti maatõu aretustöö näitab, mida on võimalik saavutada sihikindla tegevusega ühe väikesearvulise ja ohustatud  tõu aretuses. 1996.a III klassi tõufarmist, kus siis oli 4 maakarja lehma, kes lüpsid keskmiselt 3291 kg piima, milles piimarasva sisaldus 4,35% ja valgusisaldus 3,46% on 2008 aastaks nüüd juba 16 aastalehma keskmine piimatoodang 6323 kg piima, milles rasvasisaldus 4,55% ja valgusisaldus 3,48%. Sellised suurepärased tulemused näitavad, et ka väikesearvulise tõuga on võimalik aretustööd teha kui vaid jätkub sihikindlust, tarkust ja töökust. Seda on perekond Simovartidel jätkunud. Kasutage ära võimalus näha kauneid eesti maakarja ja holsteini veiseid ja tulge Luige näitusele. Teade: Müüa kaks tiinet maakarja tõuraamatu mullikat( EK7769177B, sünd. 23.05.2006 ja EK 7781667B, sünd 01.05.2006, isad Jerti EK 198) Järvamaal. Kontakt Aivar Talts, tel: 3870390. 5-6. augustil toimuvad eesti maakarja kasvatajate suvepäevad Saaremaal. Esialgne kava on alljärgnev: Koguneme Virtsu kella 8.30 ks ja läheme kella 9.00 praamile. Oma autod jätame sadamasse. Kuivastusse tuleb vastu buss. Esimene peatus on Tahula hotelli juures, väike hommikusöök, ettekanne Dr. Haldja Viinalassilt, teemal ohustatud tõu küsitluse kokkuvõte ja analüüs. Urmas Lehtsalu ülevaade eesti maakarja aretusest TÜ.Mereranna PÜ-s. Edasine sõit majapidamistesse: TÜ.Mereranna PÜ. ja Jaan Kiideri Riido mahetalu. Orienteeruvalt 14. paiku on lõunasöök „Mahe Köögis“ ca 85 krooni (praad ja mahl või kohvi). Peale lõunasööki sõidame Liia Sooääre ökotalu maakarja vaatama. Edasine tegevus vastavalt ilmale ja enamuse soovile, kas Mändjalale ujuma või Kuressaarde. Kella 19-ks plaanime jõuda Mihklile, Vikile telkima. Telkimiskoht on Annika Veidenbergi maadel, võimalus ka vanas majas ööbida oma magamisvarustusega põrandatel. Telgid püstitatud, läheme Mihkli rehetuppa kohalikku isetegevusgrupi etteastet vaatama. Peale seda mängib meile akordionist ja saame laulda ja jalga keerutada. 6. augustil on äratus 7.30. 8.30 Sõidame ühiselt bussiga Saaremaa vaatamisväärsusi vaatama: Odalätsi, Ninase tuulikud, Tagaranna kaunis küla, Klaasikoda, Angli tuulikud. Lõunasöök Sassi söögimajas ( 80 EEK), Kaali meteoriidi kraater. Registreerimine ja osavõtutasu 200 EEK (sisaldab 3x toitlustust: kahte lõunasööki ja ühte hommikusööki, Mihkli talu etendust ja akordioni mängu). Bussi sõit Saaremaal ja muud kulud on EK Seltsi kulul. Registreerida 31. juuli ja 01. august telefonil 44 30035 või 5020858 Käde Kalamees, Osavõtutasu 200 EEK kanda Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi arvele Ühispanka 10902000901006 hiljemalt 02.08, aga eelnevalt kindlasti ka registreerida. 19. juunil juba 14. korda toimunud Saarte Vissi konkursil hindasid maakarja Soomest Dr. Juha Kantanen ja Kalle Saastamoinen. Kohtunike sõnutsi oli väga raske teha valikut, sest kõik näitusele toodud maakarja veised olid kenad. Otsus aga tuli teha ja siin sai määravaks veise vanus. Esikoha sai Liia Sooääre 11. aastane Ürdi, kes on juba varem kolmel korral saavutanud maakarja Saarte vissi tiitli aastatel 2002, 2003 ja 2004. Ürdi on aga igati veel kauni välimusega ja teenitult anti talle maakarja vissi tiitel. Ürdilt oleme EK Seltsile saanud aretuspulli Otitöll EK 263. Alljärgnevalt konkursi pingerida: 1. Ürdi EK 588710A, sünd. 26.12.1997, omanik Liia Sooäär Uustla ökotalust 2. Blondi EK 4070146B, sünd. 03.12.2002, Saarte maakarja Viss 2006. a, omanik Jaan Kiider Riido mahetalust 3. Mileedi EK 4650478, sünd. 20.09.2003, Saarte maakarja Vissi 2007. a II koht, omanik Jaan Kiider. Saarte Vissi töine pool lõpetati meeleoluka peoga Tehumardi Puhkekülas. Tähelepanu! Pärnumaal müüa lüpsifarm. 100% Eesti maatõugu veised. Farmis 78 lüpsilehma, 45 lehmikut ja 23 pullikut, kellest 3 on tõuraamatus ja sobiksid paarituspulliks. Soovitakse müüa tervikvarana. Kari asub Halinga vallas Roodi külas ja kontaktisikuks on Taimi Vahenurm, telefonid 4457181 ja 5218569, meili aadress: tvahenurm@hot.ee 19. juunil toimub Saaremaal, Upal „Saarte Vissi“ näitus-konkurss. Eesti maakarja esitlevad näitusel Liia Sooäär Uustla talust, perek. Kiiderid Riido talust ja TÜ.Mereranna PÜ-st. Konkurssi viivad läbi Soomest kutsutud maailma mainega geneetika teadlane Dr. Juha Kantanen ja Kalle Saastamoinen. Juba aastaid korraldatud Saarte näitused on igati tänuväärsed ja seekordsetki näitust võiks uudistama minna ka mandri loomakasvatajad. 03.juunil toimus Ülenurmel Põllumajandusmuuseumis ETLL-i koosolek. EK Seltsist osalesid juhatuse esimees Annika Veidenberg ja teadussekretär Käde Kalamees. Koosolekul arutati Tartu sügisnäituse ja Tõulooma 2008 korraldamist. Näitus toimub 6. septembril k.a. algusega kell 11.00. Eesti maakarja esitlus ja konkurss on plaanitud kell 13.30. Koosoleku päevakorras oli ohustatud tõugude aretus-säilitusprogrammide uuenduste arutelu. EK Selts pidi VTA ettekirjutusel lisama programmi täiendused pt. Aretus- ja säilitusmeetmete punkt 1.“ Aretusmeetodid“.  .“Aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord“ ning „Tõuraamatusse registreeritava looma identifitseerimise ja selle üle arvestuse pidamise kord“ Seisuga 14.05.2008 tunnustas VTA eesti maatõugu veiste aretus-säilitusprogrammi parandusi ja lisatud kordasid. ETLL-i koosolekul otsustati sügisel tähistada „ 15 aastat ühistegelist tõuaretusorganisatsiooni Eestis“ ja läbi viia seminar molekulaargeneetika teemal, kusjuures esinema kutsutakse Saksamaalt teadlased. Kohalalgatatud küsimuste osas arutati äsja trükis ilmunud „Eesti maaelu Entsüklopeedia“ andmestikku. Lk. 107 on avaldatud eesti maatõugu veise kohta andmed, kuid kahjuks kajastatud on 1975.a andmed, mis annab väärettekujutuse eesti maakarja praegusest seisust. Probleeme on ka teiste tõugude adekvaatse kajastamisega. Otsustati pöörduda märgukirjaga eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi poole. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi 2008. aasta üldkoosolek toimub teisipäeval 29. aprillil k.a algusega kell 11.00 Ares, Pärivere klubis, Pärnu maakonnas. Päevakord Registreerimine                                                                       11.00 1. Eesti maakarja lipp – 80 aastat               Käde Kalamees     11.20 2. Ülevaade EK Seltsi juhatuse tööst                                        11.40 2007. a juhatuse töö aruanne                Annika Veidenberg 2007. a eelarve rahade kasutus              Ille Kukk 3. Revisjonikomisjoni aruanne                     Lemmi Maasik                12.00 Vaheaeg, pidulik kohvipaus 4. Ülevaade tõuaretustööst 2007. a                    Käde Kalamees            13.00 5. 2008. a tööplaan                                           Annika Veidenberg       13.30 Liikmeskond (liikmemaksud) 6. Külaliste sõnavõtud                                                                          13.45 7. Tõufarmide autasustamine                            Annika Veidenberg       14.20 Orienteeruv lõpetamine kell 15.00 Oma osavõtust palun teatada hiljemalt 25. aprill tel: 5691 8431 Soovi korral võimalus soetada raamat: Tõumonograafia „Eesti maakarja arengulugu“, 2007. a, 328 lk. Oodatud on kõik maakarja huvilised etteteatamisega. 10. aprillil toimub EK Seltsi juhatuse koosolek. Päevakord on alljärgnev: Eesti maakarja aretus- ja säilitusprogrammi täienduste sisseviimine 2008.a tööplaani kinnitamine 2008.a eelarve kinnitamine EK Seltsi üldkoosoleku pidamine, päevakord EK Seltsi liikmetele suvepäevade korraldamise arutelu EK Seltsi projektide taotlused ja nende rahastamine EK Seltsi liikmemaksudest (TR. võtmise tasu?) Uue, fotoga TR. kaarti hinna kalkulatsioon 9. Maakari 2008.a näitustel. 10. Kohalalgatatud küsimused 6-7. märtsil toimub Jõudluskontrolli Keskuse organiseeritud ajurünnak „Vaade tulevikku“. Üritus toimub Taagepera lossis ja sinna on kutsutud ka EK Seltsi juhatus. Arutelu kätkeb teemasid „ Milline on loomakasvatus Eestimaal aastal 2014?“ „Millised on loomapidaja vajadused aastal 2014?“ „Milline on Jõudluskontrolli Keskuse roll loomapidaja jaoks aastal 2014?“ Jõudluskontrolli Keskus kutsub kokku veise- ja seakasvatajate aretusorganisatsioonide juhtkonnad, et koos mõelda loomapidamise tulevikust Eestis. 29. jaanuaril toimus Tartumaal Ilmatsalus Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu (ETLL) aastakoosolek. Päevakorra esimeseks punktiks oli  Tõuaretusseaduse uue redaktsiooni tõlgendamisest ja rakendamisest. Ettekande tegi Veterinaar- ja Toiduametist K. Uuskam. Väga elavaks kujunes hilisem diskussioon just ohustatud tõugude osas. Emer. prof. Olev Saveli tegi ettepaneku suhtuda leebemalt ohustatud tõugude pidajatesse ja arvestada vastavate aretusorganisatsioonide ettepanekuid. EK Seltsist osales koosolekul teadussekretär Käde Kalamees ja EK Seltsi juhatuse esimees Annika Veidenberg. Lepiti kokku edasine kokkusaamine Vet- ja Toiduametis 14. 02. 2008, et veelkord arutada eesti maakarja aretus- ja säilitusprogrammi uue tõuaretusseaduse kontekstis. Teise päevakorra punkti- ETLL-i 2007.a tegevuse aruande  esitas ETLL-i president hr. Olev Saveli. Sellele järgnes revideerimisakti ettelugemine ja asepresidendi hr. Avo Mölderi seisukoht. Tegevuse aruanne kinnitati üksmeelselt. Kolmanda päevakorrapunktina arutati ETLL-i 2008.a tegevusi ja kinnitati ka 1 poolaasta liikmemaksud. Sellel aastal täitub tõuaretussüsteemi 15 aastat, mida otsustati ka tähistada. Veel arutati ETLL-i kodulehe uuendamise vajadust. 17.01. Päevalehes ilmus ETLL-i reklaamklipp „15 aastat ühistegevust tõuaretuses“ . Tekstile oli lisatud kaunis maakarja pilt, nimelt maakarja „Viss 2003 , 2004“ Niiu, Arvo Veidenbergi Pajumäe talust. Niiu  sünd. 27.03.1993 Lanksaare talus. 2007.a 21. novembril toimus EK Seltsi juhatuse koosolek C.R.Jakobsoni Talumuuseumis. Päevakord oli alljärgnev: 1. Tõufarmide hindamistulemuste kinnitamine. Tõufarmideks tunnistati 22 majapidamist. Tabel tõufarmidest asub kodulehel viida „Maaveis-näitajaid „ all. 2. Uue tõuraamatu kaarti tutvustus. 3. Pullikasvatusest, lepingud pullikasvatajatega 4. Uute liikmete liikmeks astumise avalduste kinnitamine 5. 2007.a eelarve täitmisest 6. Kohalalgatatud küsimused Teade: Taimi Vahenurm, Halinga vallast Pärnumaalt soovib müüa 20 maakarja mullikat, kellest 17 on tiined. Võtta kontakti telefoni nr. 5218569. 11-16. septembril käisid EK Seltsi juhatuse liikmed Prantsusmaal. Reisi eesmärk oli külastada rahvusvahelist põllumajandusnäitust Rennes’is. EK Seltsi teadussekretär sai kutse näitusele rahvusvaheliselt näituse mänedzerilt Matthieu Le Moigne-lt. Sellega kaasnes tasuta pilet 4-ks päevaks näitusele. Prii pääset näitusele kasutasime kahel päeval, ühe päeva jätsime meie tuttava, Prantsusmaa Instituudi De L’Elevage veiste geneetiliste ressursside projektijuhi (ohustatud tõugude spetsialisti) Laurent Avoni sisustada. Viimase päeva aga veetsime Pariisi vaatamisväärsusi imetledes. Näitus oli suurejooneline ja igati läbimõeldud. 11 suures hallis oli võimalik näha kõike põllumajandust puudutavat. EK Seltsi liikmeid huvitas veiste esitlus ja konkurss. Jälgisime dþörsi, šviitsi, šarolee ja normandia tõu esitlust-konkurssi. Veiste esitluse lõpetas nn. Prantsusmaa uhkus, nende oma kohalik tõug, arvukuselt kolmandal kohal olev  – Normandia tõug. Ringis käis 13 lehma, tõugu esitlesid ühesuguses riietuses noored mehed. Samaaegselt näidati seda ka ekraanil suures plaanis. Tõu tutvustajaks olev noor mees oli emotsionaalne ja sõnaosav, võitja esiletoomisel mängiti rahvuslikku muusikat, mis ei häirinud sugugi näituseloomi. Võitjatele antakse välja medalid. Medalid pannakse majapidamises kõige nähtavamale kohale. Mida rohkem neid koguneb, seda uhkem nende omanik on. Esimesel päeval külastasime koos Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu liikmete ja lihaveisekasvatajatega Blonde d’Aquitaine farmi. Seal oli farmi ukse kohale paigutatud taolisi medaleid ca 100 ringis. 13. septembril sõitsime kahe autoga (7 EK Seltsi juhatuse liiget ja kaks võõrustajat) vaatama kolme majapidamist ja ökomuuseumi. 17 hektaril paiknevas ökomuuseumis on esindatud kõik Prantsuse kohalikud ja väikesearvulised tõud. See muuseum on samuti nende rahvuslik uhkus, aastas külastab ökomuuseumi ca 50 000 kooliõpilast. Armastus oma kodumaiste tõugude vastu tuleb ilmselt nii muuseumi kui näituseid külastades, aga ka riigipoolsest suhtumisest. Prantsusmaal on 15 alla 1000 emasloomaga veisetõugu, kellega Laurent Avon tegeleb. Väikesearvuliste ja ohustatud tõugude taastamist alustati Prantsusmaal 1977-st aastast. Sihikindla töö tulemusel on kõigi 15 tõu veiste arv aasta-aastalt kasvanud. Meile näidati ohustatud tõugudest Amoricaine karja (147 emaslooma), Froment du Leon’i karja (236 emaslooma) ja Nantaise karja ( 628 emaslooma). Nende karjade omanikud kasvatasid neid hobikorras, peremeestel olid lisasissetuleku allikad. Huvitav oli vaadata, kuidas Froment du Leon’i karja omavas majapidamises tehti leiba oma leivaahjus, kusjuures vili oli kohalik ja jahvatati sealsamas väikeses veskis. Lisaks müüdi kohapeal juurvilju ja puuvilju ja karme euronõudeid ei paistnudki olevat. Seda põhjendati ökoturismi leevendatud nõuetega, et tarbija otsustab ise, mida osta. Riigipoolne toetus ohustatud tõugudele ei ole suur, kuid oma kodumaist päritolu tõugu omada on prestiiþne ja lugupidamist väärt. Prantsusmaal käik andis meile palju mõtlemisainet, aga kindlasti laiendas ka silmaringi ja võib-olla ka midagi õpetlikku ja järgi tegemist väärt. 6. septembril toimub Luigel algusega kell 11.00 eesti holsteini tõu näitus-konkurss. Eelnevalt aga esitleb eesti maakarja perekond Simovart Palu talust Harjumaalt. Eesti holsteini aretajad ei ole unustanud fakti, et kunagi kasutati just maakarja siis eesti mustakirju veiste arvu suurendamiseks ja tõule oludekohasuse lisamiseks. Nimelt paaritati maakarja lehmi holsteini pullidega. Seetõttu on nüüdki holsteini tõu aretajatel hea näha, missugune on eesti maakari praegusel etapil. Simovarti majapidamises on 28 lehma, neist 17 maakarja ja 11 holsteini lehma.. Perekond Simovarti maakari kuulub alates 1996. aastast tõufarmi ja pikaajalise sihikindla maakarja tõaretustöö tulemusel on saadud küllalt häid tulemusi. Maakarja parimad lehmad lüpsavad selles talus 7000-7500 kg piima. 01. septembril toimus Ülenurmel järjekordne „ Sügisnäitus & Tõuloom 2007“. Rahvast oli üritusele kogunenud rohkearvuliselt. Igaüks sai midagi oma maitsele. Huvi tõuloomade vastu oli suur- tribüün oli rahvast täis ja huviga kuulati erinevate tõugude tutvustusi. Eesti maakari oli esindatud rohkearvuliselt. Esitlusringis käisid maakarjaga Virve ja Varje Kass, Urve ja Kaarel Voitk, kõik Looga talust ja Ülenurme näitusel osalenud juba 1996 aastast igal aastal. Tartumaalt oli samuti juba mitmetel näitustel käinud Rainer Parts ja Viljandimaalt Lea Puur tütrtütre Birgit Kruusega. Esmakordselt olid Ülenurme näitusel Tõnismatsi talust Lii ja Jaak Pilk oma kauneid maakarja lehmi näitamas. Seega oli väljas 9 maakarja veist ja neile lisaks dexteri-maakarja ristand Raja talust. Juba viiendat aastat viiakse Ülenurme näitusel läbi ka maakarja konkurss ja valitakse „Vissi“ tiitli saaja. Seekord oli kohtunikuks, hindajaks Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistust Tõuraamatu ja Aretusosakonna juhataja Tõnu Põlluäär. Valikut oli raske teha, sest kõik maakarja veised olid kenad, lõpuks sai otsustavaks siiski helebeez värvus. Teist aastat järjest sai „Maakarja Vissi“ tiitli Lea Puuri lehm Mari EK 1416664, sünd.15.03.2000. Mari isaks on TÜ. Mereranna POÜ-st pärit pull Jerti EK 198. Vissi tiitli valimist oli tulnud vaatama ka Saaremaalt TÜ-Mereranna POÜ. esindus. Ülenurme näitusel autasustati parimat maakarja omanikku karika, mütsi ja tänukirjaga. Suurepäraste toodangunäitajate eest sai selle TÜ.Mereranna POÜ, juhatuse esimees Urmas Lehtsalu. Mereranna maakari lüpsis 2006 aastal 30 lehma keskmisena 6432 kg piima. Maakarja esitajaid sponsoreerisid kolm firmat: Veskimeister Ltd., Farm Plant OÜ ja Anu Ait OÜ. Lisaks tänukirjad Eesti Tõuloomakasvatajate Liidult ja EK Seltsilt. Menukaks kujunes ka lüpsivõistlus erinevate tõugudega. Rahva hulgast tulnud noor neiu võitis pudelilüpsil maakarja lehma Lehvit lüpstes. Siinkohal tänud kõigile maakarja esitlejatele suure töö eest. 15.augustil toimus Ülenurmel ETLL-i koosolek, kus arutati Ülenurme põllumajandusnäituse korraldust, mis toimub 01. septembril. EK Seltsist osalesid koosolekul Annika Veidenberg ja Käde Kalamees. EK Seltsil on plaanis Ülenurmel korraldada „Maakarja Vissi“ valimine, edasi läksid Annika Veidenberg ja Käde Kalamees Tartumaa ja Viljandimaa maakarja kasvatajate juurest näituseks loomi valima. Nõusoleku näitusele tulla oma  maakarja veistega andsid Tartumaalt perek. Voitk, perek. Parts, Viljandimaalt perek. Puur, perek. Pilk ja Annika Veidenberg. Loodame, et maakarja veiste ettevalmistus näituseks kulgeb plaanipäraselt ja kõik valitud veised osalevad 01.septembril Ülenurme näitusel. Andrus Teemant (miniloomade omanik) lubas ka minilehma (dexteri tõu ja maakarja ristand) rahvale näidata. Tulge kõik 01. septembril kell 11.00 algavale Ülenurme sügisnäitusele! Sealt saate meeldiva ja emotsionaalse elamuse pikaks ajaks! 10. augustil toimus Pärnu teatris ja Nigula LK alal Vana-Järvel konverents ja seminar „50 aastat looduskaitset“. Üritusel osales üle vabariigi ca 200 inimest, kes on tihedalt seotud looduskaitsega. Kutsutute hulgas olid ka EK Seltsi teadussekretär Käde Kalamees ja juhatuse esimees Annika Veidenberg. Käde Kalamees tegi ettekande õhtusel Nigula LK alal toimunud seminaril teemal: EK Selts ja koostöö looduskaitse aladega“. Lisaks kingiti Riiklikule Looduskaitse Keskusele, Nigula LKA ja Matsalu LKA esindajatele kokku 6 raamatut „Eesti maakarja arengulugu“. 01-02-august toimusid EK seltsi suvepäevad, milles osales 47 inimest. Uudistati Milvi Reinemi maakarja 1. klassi tõufarmi, käidi Sillaotsa Talumuuseumiga tutvumas. Sillaotsa Talumuuseumis kuulati Pärnumaa Taluliidust Olavy Sülla loengut „ Investeerimisvõimalustest maaelu arengukava 2008-2013 raames“. Kõlama jäi tendents, et kõik on pidevas muutumises, ole ise valmis kiiresti leidma parimaid lahendusi oma „asja“ ajamiseks. Ööbiti kaunil Velise valla Kiigesaarel. Õhtul lõkke ääres toimus keskustelu, lauldi EK Seltsi lipulaulu ja seltskonna laule, katsuti jõudu saapaviskes ja täpsusvisetes. Parimatele naistele ja lastele olid maiused keha turgutamiseks ja meestele „medalid“. Järgmine päev käidi Varbola maalinnust vaatamas ja lepiti kokku, et järgmise aasta suvepäevad toimuvad Saaremaal. 01-02. august. toimuvad Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad Sillaotsa talumuuseumis ja Milvi Reinemi Koordi talus.  Koguneme kella 11.00 Milvi Reinemi Koordi tallu. Selleks tuleb sõita Märjamaale, sealt peatee Tallinn-Pärnu mnt. Pärnu poole(vana tee) kuni paremat kätt suur hõbehall laohoone,  sildini Naistevalla 5 või Lukoil, sealt kohe paremale tee metsa, ca 1 km pärast vasakule ja ca 500 m pärast paremale, loogelist teed mööda jälle paremale kuni laudani, kokku ca 3 km. Sildid (EK Selts) on üleval keeramiste juures. Talus toimub Milvi Reinemi maakarja tutvustus. Kell 14.00 Sillaotsa Talumuuseumis lõunasöök. Märjamaalt Tallinna poole sõites on Sillaotsa taluni 16 km Kell 15.00 Olavi Sülla loeng teemal “Investeerimisvõimalustest maaelu arengukava 2007-2013 raames“ Kell 16.30- 17.30 Ringkäik giidiga Sillaotsa Talumuuseumis. Kell 17.30 Velise õigeusu kiriku külastus Ööbimine telkides Velisel, Kiigesaarel. Oma telk ja varustus kaasa. Kiigesaarel on võimalus lõket teha ja vorste grillida, ujuda. Osavõtu tasu 150 krooni täiskasvanu ja 50 krooni alla 10 aastane laps. Hinna sees on lõunasöök, Talumuuseumi ja kiriku külastus, giidide tasud, loengu ruumide rent ja tasud loengu pidajale. Ise tuleks võtta kaasa õhtusöök ja hommikusöök. 02.august läheme vaatama Varbola maalinnust. Registreerimine toimub 26 ja 27 juulil telefonidel 4430035 ja 5020858. Käde Kalamees Sillaotsa talumuuseumi kohta on info alljärgneval kodulehel: www.hot.ee/velisesillaotsa/ Saaremaal toimus 15. juunil Upa Ametikooli territooriumil näitus „Saarte Viss“. Maakarja hindasid Soomest, Jokioineni Põllumajandusuuringute Keskusest aretus- ja geneetikateadlane PhD. Juha Kantanen ja 37 aastat veiste söötmisega tegelenud Kalle Saastamoinen, kes oli abiks ka Juha Kantaneni jutu eesti keelde tõlkimisel. Soomest oli kohal ka Kimmo Hannula, kes filmis Saarte näitust eesmärgiga näidata seda Soome TV-s. Maakarja-alased intervjuud võeti EK Seltsi juhatuse esimehelt Annika Veidenbergilt, tegevspetsialistilt Käde Kalamehelt ja Riido talu perenaiselt Anne Kiiderilt. Näitust uudistasid  Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi juhatuse liikmed. Eesti maakarja esitlesid eliittõufarmide omanikud: kaks lehma Liia Sooääre Uustla ökotalust, kaks lehma Jaan Kiideri Riido mahetalust ja 4 lehma TÜ.Mereranna POÜ-st. Maakarja esindus oli muljetavaldavalt kena, nii et kohtunikel oli tükk tööd ja raske otsustada, missugusele maakarja lehmale anda „Maakarja Saarte Vissi „ tiitel. Raske otsustusprotsessi tulemus oli alljärgnev: „Saarte Maakarja Viss 2007“  Ürsi EK 229578A, sünd. 20.04.1999 Liia Sooääre Uustla ökotalus. Mileedi EK 4680478A, sünd. 20.09.2003 Jaan Kiideri Riido mahetalus Nirgi-kari EK 6120870B, sünd 14.11.2004 TÜ.Mereranna POÜ. Taoline „Saarte Vissi“ üritus toimus 13 korda. Tänuväärne üritus lõpetati meeleoluka peoga Suure Tõllu Puhkekeskuses. EK Seltsi juhatuse liikmed tänavad ürituse peakorraldajaid eesotsas Aive Soonetsi ja Tõnu Põlluäärega ja samuti täname arvukaid sponsoreid. 25. mail toimus Kurgja Talumuuseumis Käde Kalamehe raamatu tõumonograafia „Eesti maakarja arengulugu“ esitlus. EK Seltsi liikmetel ja maakarja huvilistel on võimalik raamatut tellida tel: 44 30035.