Aretuse eesmärk

  • Suurendada kvaliteetset ja stabiilset piimatoodangut.

  • Säilitades tõule omast suurt rasva-, valgu- ja laktoosisisaldust

  • Parandada udara välimikku: eesmärgiks on saavutada mahukas näärmeline , tugevalt kinnituv pikk vannikujuline , proportsionaalne, hästi lüpstav, tasakaalus udar; kohakuti asetsevad esi- ja taganisad; udarapõhi peaks olema kannanukkidest kõrgemal.

  • Parandada kere mahukust: eesmärk on saavutada lai rind ning  sügav, pikk ja lihaseline kere

  • Parandada selja ja laudja kuju: eesmärgiks sirge ja tugev selg ning lai luipu laudjas.

  • Parandada jalgade seisu: eesmärk on tugevad ja heas tasakaalus jalad ning sõrad; vältida kooskandsust, logeõlgsust, liiga püstiseid ja saabeljalgu.

Aretusmeetodid

Eesti maatõu aretusmeetodina kasutatakse ainult puhasaretust, mida jätkatakse seni kuni tekib teaduslikult põhjendatud vajadus kasutada teist tõugu vältimaks sugulusaretust. Aretuses järgitakse eesti maatõule omaseid pärilikke tunnused.

Aretustööd tehakse üle vabariigi kõikide jõudluskontrollialuste maatõugu veistega. Mittejõudluskontrollialuste veiste aretustööd suunatakse juhul, kui veise omanik teeb koostööd EK Seltsi tõuraamatupidajaga.