EK Selts tegeleb

eesti maatõu kui ohustatud tõu 

 • kaitsmisega
 • säilitamisega
 • tõuaretusega
 • levitamisega

 

Eesti maatõugu veiste:

Selts täna

Täna on Selts mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, seltsi põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest. 

 

Seltsi liikmelisus

EK Selts on mitmete organisatsioonide liige, tänu millele on seltsil võimalus osaleda paljudes loomakasvatust ja aretustegevust mõjutavates otsuste ettevamistamise töötubades

Seltsi juhatus

 

Juhatuse esinaine

Lorette Kald        Saaremaa          5171 786

Esinaise KT

Ants Aaman       Harjumaa          5130 530

Juhatuse liikmed

Liia Sooäär           Saaremaa         5215 459

Sirje Treumuth    Pärnumaa        5078 860

Ilse Gošovski        Harjumaa        5332 3703

Tõuraamatupidaja

Käde Kalamees   Pärnumaa        5020 858

Tegevjuht, tõuraamatupidaja

Ege Raid                Harjumaa         5121 288

Seltsi ajalugu

Ühistegeliku organisatsiooni Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi asutamiskoosolek peeti 20. aprillil 1920  Pärnus teater Endla ruumides. Asutajaliikmeid oli 12, kõik maakarja kasvatajad. Seda kuus aastat hiljem maakarja Tõuraamatu avamisest

Eesti Maakarja Kasvatajate Selts on tunnustatud eesti maatõugu veiste aretusühing. Väljastatud tegevusluba nr.5, 29.04.2003.a.

Tõuraamatu hoidmise ja koostamisega

 • ...sugupullide valikuga
 • ...sperma korraldamise valikuga
 • ...tõufarmide ülevaatuse ja hindamisega
 • ...tõuloomade näituste korraldamisega
 • ...tõuloomade ostu-müügi vahendusega liikmete vahel
 • ...kasvatajate koolitamise ja nõustamisega
 • ...propageerimisega

 

 

 • ... eriteadlaste ja spetsialistide kaasamisega
 • ... rahvusvaheliste organisatsioonide suhete loomisega
 • ... teduslikes uuringutes osalemisega (EK
Nimi, isikukood  
E-post  
Kontakttelefon  
Maakond, vald, sihtnumber  
Aadress  
Ettevõte ja registrikood  
Maatõugu loomade arv  
Avaldus  
Kuupäev  
  

EK Seltsi liikmeks astumise avaldus (elektrooniline)