Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

Liikmetele

21. jaanuaril 2021 toimus EK Seltsi juhatuse koosolek, kus otsustati 2021 ja 2022 ühingu kulutuste jaotus.

 

Otsustati ning kinnitati ühehäälselt ühingu  kulude orienteeruv protsentuaalne jagunemine alljärgnevalt:

 

% kogukulust

Infotehnoloogia kulu (min)

1,0%

Geneetiliste uuringute kulud (~)

4,0%

Koolituskulud (~)

3,0%

Trükiste kulud (~)

0,5%

Teenuste kulud (TR pidamine JK-s, jm) (~)

1,0%

Transpordikulud (~)

5,5%

Väikeinventar ja materjal (~)

1,0%

Põhivahendite haldamise kulud

0,0%

Tööjõukulud (max)*

65,0%

Muutuvkulud (~)

19,0%

* Kinnitati EK Seltsi töötasusufondi ülemmäär:

  • Töötasufondi ülemmääraks aastas  65% aretustoetuse summast
  • Palgatasude (bruto) ülemmääraks  43,03% aastas ~ 3,59% kalendrikuus

Kulude %-line jaotus võib vastavalt vajadusele erinevate kulukohtade vahel muutuda, v.a. kinnitatud maksimaalne töötasufondi suurendamine.

EK Seltsi 2019 ja 2020 aasta raamatupidamise revisjon toimus 11.02.2021, mille tulemusena kinnitati, et mõlema aasta raamatupidamise aruanded kajastavad õiglaselt majandustegevust. 

23.04.2021

Alates 2021 aasta algusest on ETKÜ abiga kogutud EK Pullijaamas 

spermat kokku neljalt pullilt:

 

OKSFRINAPO 30394  (5 liin)    kokku 1020 doosi - tuleb müüki alates mai 2021

NUMJENAP   30398   (10 liin) kokku 865 doosi - hetkel garantiinis

VIRVAKNAP   30404   (7 liin)  kokku 695 doosi - hetkel garantiinis

ULLIVIR          30400   (8 liin)   kokku 780 doosi - hetkel garantiinis

VIRVAKNAP toimetamas  21. aprillil