Kes ta on see meie MAAVEIS?

Eesti maaveis...

  • meie kultuuripärand, põlistõug, keda on vaja säilitada meie tulevastele põlvedele. Nii nagu me hoiame oma loodust, rahvalaule ja -tantse, laulupidu...

  • on elanud sajandeid meiega koos siin karmil Eestimaal, talunud meiega koos ebaõiglast kohtlemist, andnud elujõudu ja toitu meie esivanematele...

  • on aegade jooksul kandnud mitmeid nimesid: maaveis - maakari - maatõug - nudi - nudipää... kõik nad on omamoodi õiged, kuid ametlik tõunimetust on ainult üks ja selleks on EESTI  MAATÕUG

Eesti maatõug on kantud 1993-ndast aastast ÜRO Toitlustus- ja Põllumajandusorganisatsiooni (Food and Agruculture Organization of the United Nation - FAO) ülemaailmsesse ohustatud tõugude nimekirja.

Eesti maakarja ainulaadsus seisnebki selles, et ta on aretatud meie kohalikust põlistõust ja aegade katsumuste kiuste on tal säilinud rida tõuomaseid tunnuseid , nagu valkjaspunane värvus, nudisus ja piima kõrge rasva- valgu- ja suhkrusisaldus.