Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

Aretuspullide valik

Esmane nõue on sugulusaretuse vältimine ja pulliliinide jätkamine.

 

Valiku tegemisel lähtutakse kinnitatud eesti maatõu säilitus- ja aretusprogrammist

 

Nõuded ohustatud tõugude aretusprogrammile:

 • Puhasaretus
 • Sperma tootmiseks igal aastal 2-5 erineva põlvnemisega noort sugupulli

Sugupulli valimsel arvestatakse:

 

EMA, vanaema:

 • Kontrollitavad jõudlusandmed
 • Piimatoodangut 
 • Rasva% ja Valgu%
 • Udara kuju - lüpstavus
 • Põlvnemist
 • Välimikku

 

Pullvasika:

 • Veresust (ei ole lubatud EPK ja EHF veresus)
 • Värvust
 • Geneetilse ekspertiisiga tõestatud põlvnemist

Sugupulli valimise esmased alused

Sugupullide valikut teostab ja tõuraamatusse kinnitab vaid EK Seltsi tõuraamatupidaja.

Kasvavad tulevased spermapullid

OLLI  

 sünd. 25.01.2021, foto 06.05.2021

Liin 5 Otitöll

2021 sündinud helevalkjas pullike.

Ema Sillu, värvus helevalkjas, kauni vannudaraga neljandat korda poeginud lehm.

Pullikese nimeks sai OLLI: isa Otinapoks 380; emaisa Näku-Tölli 315

Ema toodanguandmed:  3.lakt_5450kg_R 5,12%_ V 3,54% (mahekarjast)

 

Veresus: RH     6,3%

                 SKB   6.3%

                 DZ      5.2%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta kevad-suvel.

 

 

Parandab: värvust, R%, V%, udara kuju

OTIVÕM  

 sünd. 22.03.2021, foto 04.05.2021

Liin 5 Otitöll

2021 sündinud helevalkjas pullike.

Ema Leedi, värvus helevalkjas, hea udarakujuga robotlüpsi lehm.

Pullikese nimeks sai OTIVÕM: isa Otivirvuk 30356; emaisa Oksfri-Tömm 30324

Ema toodanguandmed:  1.lakt_5276kg_R 4,42%_ V 3,45% (Eerika Farm)

 

Veresus: RH     3.3%

                 SKB   5.3%

                 DZ      6.2%

                 AP      0.2%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta kevad-suvel.

 

 

Parandab: värvust, lüpsikiirust, udara kuju

ULTRA  

 sünd. 14.03.2021, foto 30.04.2021

Liin 8 Ulvar

2021 sündinud helebeez pullike.

Ema Potsataja , värvus helebeez, vannudaraga lehm.

Pullikese nimeks sai ULTRA: isa Ullivirvak 30378; emaisa Napojerna 30355

Vanaema toodanguandmed:  1-4.lakt_4331kg_R 5,24%_ V 3,75% (Riido talu)

 

Veresus: RH     3.3%

                 SKB   5.2%

                 DZ      5.7%

                 AP      0.8%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta kevad-suvel.

 

 

Parandab: udara kuju, R% ja V%

VIGRI

 sünd. 03.06.2021, foto 27.06.2021

Liin 7 Virvak

2021 sündinud beez pullike.

Ema Siuru , värvus beez, kauni ühtlase kaussudaraga lehm.

Pullikese nimeks sai VIGRI: isa Virvakum 30289; emaisa Oksfri-Tömm 30324

Ema toodanguandmed:  1-2.lakt_6472 kg_R 4,67%_ V 3,32% (Karukämmal OÜ)

 

Veresus: RH     3.0%

                 SKB   6.3%

                 DZ      5.7%

                 AP     1.2%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta sügisel.

 

 

Parandab: lüpsikiirust, toodangut,

udara kuju, R% ja V%

OLAF

 sünd. 08.07.2021, foto 17.08.2021

Liin 5 Otitöll

2021 sündinud helevalkjas pullike

Ema Muusik, värvus helevalkjas kauni ühtlase kaussudaraga lehm.

Pullikese nimeks sai OLAF: isa Otvirullak 30368; emaisa Virvaqe 30328

Ema toodanguandmed:  2.lakt_4057 kg_R 4.75%_ V 3,72% (Riido talu)

 

Veresus: RH     5.1%

                 SKB   8.8%

                 DZ      6.8%

                 AP     0.8%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta sügisel.

 

 

Parandab: põlvnemist, värvust,

udara kuju, R% ja V%

NUHK

 sünd. 28.07.2021, foto 17.08.2021

Liin 10 Nuhvik

2021 sündinud beezikas pullike.

Ema Nurru-Kari , värvus tumebeez,  kaussudaraga hea toodanguga lehm.

Pullikese nimeks sai NUHK: isa Nuhvik 30252; emaisa Napu 30240

Ema toodanguandmed:  1-5.lakt_6411 kg_R 4.73%_ V 3,51% (Mereranna PÜ)

 

Veresus: RH     5.1%

                 SKB   8.8%

                 DZ      6.8%

                 AP     0.8%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta sügis-talvel

 

 

Parandab: põlvnemist, toodangut, R% ja V%

OSKAR

 sünd. 28.02.2021, foto 28.02.2021

Liin 5 Oksfri

2021 sündinud beezikas pullike.

Ema Täpi , värvus valkjas,  Hea udara ja põlvnemisega lehm.

Pullikese nimeks sai OSKAR: isa Oksul 30358; emaisa Numjer 30276

Ema toodanguandmed:  4-6.lakt_4424 kg_R 4.87%_ V 3,92% (Linda Kookmaa)

 

Veresus: RH    5.8%

                 SKB   12.5%

                 DZ      7.4%

                 AP     0.2%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta sügis-talvel

 

 

Parandab: põlvnemist, toodangut, R% ja V%

NORMET

 sünd. 07.09.2021, foto 01.10.2021

Liin 6 Napu

2021 sündinud beezikas pullike.

Ema Aaloe , värvus helebeez,  kauni udaraga ja heade esivanematega lehm.

Pullikese nimeks sai NORMET: isa Napoksjernäk 30375; emaisa Otinummi 30334

Vanaema toodanguandmed:  1-3.lakt_5340 kg_R 4.86%_ V 3,43% (Karukämmal OÜ)

 

Veresus: RH    5.0%

                 SKB   5.9%

                 DZ      4.9%

                 AP     1.7%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta sügis-talvel

 

 

Parandab: udara kuju toodangut, R%