Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

Aretuspullide valik

Esmane nõue on sugulusaretuse vältimine ja pulliliinide jätkamine.

 

Valiku tegemisel lähtutakse kinnitatud eesti maatõu säilitus- ja aretusprogrammist

 

Nõuded ohustatud tõugude aretusprogrammile:

 • Puhasaretus

 • Sperma tootmiseks igal aastal 2-5 erineva põlvnemisega noort sugupulli

Sugupulli valimsel arvestatakse:

 

EMA, vanaema:

 • Kontrollitavad jõudlusandmed

 • Piimatoodangut 

 • Rasva% ja Valgu%

 • Udara kuju - lüpstavus

 • Põlvnemist

 • Välimikku

 

Pullvasika:

 • Veresust (ei ole lubatud EPK ja EHF veresus)

 • Värvust

 • Geneetilse ekspertiisiga tõestatud põlvnemist

Sugupulli valimise esmased alused

Sugupullide valikut teostab ja tõuraamatusse kinnitab vaid EK Seltsi tõuraamatupidaja.