Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

 

 Seemendus

Vältimaks sugulusaretust, peavad maakarja kasvatajad järgima EK Seltsi poolseid sugupullide valikut ja sperma kasutamise soovitusi.

  • Igal aastal koostab aretusühing jõudluskontrollialustele karjadele sperma jaotuskava, mis edastatakse ETKÜ-le.

  • Mittejõudluskontrollialuste karjade kasvatajaid nõustatakse eraldi

         (e-post, telefonivestlus, karja külastus jm)

 

 

 

 Pull karja

 

Enne pulli soetamist karja konsulteeri EK Seltsi tõuraamatupidajaga ja kontrolli, kas:

  • pull on registreeritud EK Tõuraamatus

  • pulli vanemad ja vanavanemad (vanavanavanemad) on puhtatõulised 

  • ei ole oht suguluseks karjas olevate lehmade ja lehmikutega

EK pulliliinide uus jagunemine

EK pullide  veresuse tähised

 

SKB  rootsi punane nudi           <=18,8%

DŽ   džörsi                                 <=18,8%

AP   šviitsi (ameerika pruun)      <=18,8%

RH  punasekirju holstein            <=18,8%

EPK  eesti punane                    pole lubatud

EHF  eesti holstein                    pole lubatud