Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

Eesti maatõu sperma 

Eesti maatõugu pullide kasutatav sperma 

Liin

Nimi

S_kood

Foto / 

PT

Veresus

Isa

Ema

Emaisa

Ema JK andmed

Dooside arv

Aastast

15

Qelliks

QELLIKS

30253

DZ 12,5% RH 14,0% SKB 25,0%

Qepe 30229

Lissi EK604411A

Juks

30197

383

2005

8

Ulvar

ULLINAPOVIR

30361

AP 0,6%

DZ 8,4% RH 3,0% SKB 8,9%

Ullinapoks 30341

Virsik EK12732203A

Virvakum 30289

426

2018

8

Ulvar

ULLIOTINA

30365

AP 0,8% DZ 5,3% RH 2,3% SKB 7,0%

Ullioti 30330

Oime-Kari EK13148218A

Napu

30240

R4,88%; V3,48%

JK andmed

355

2018

5

Oksfri

OKSFRINAPO uus

30394

DZ 6,6% RH 1,7% SKB 10,2%

Oksfri-Tömm 30324

Pamela EK10935736A

Napoks 30275

R4,10%; V3,50%

JK andmed

520

2021

10

Nummi

NUMJENAP uus

30398

DZ 3,9% RH 4,5% SKB 7,8%

Numjer

30276

Sadee-Kari

EK14325571A

Napu

30240

R4,54%; V3,68%

JK andmed

557

2021

5

Otitöll

OTIVIRNAP uus

30399

AP 0,6% DZ 4,5% RH 6,2% SKB 7,6%

Otivirvuk 

30356

Lillik

EK15555557A

Napu

30240

R4,48%; V3,40%

JK andmed

1076

2021

8

Ulvar

ULLIVIR  uus

30400

AP 0,6% DZ 6,0% RH 3,6% SKB 4,3%

Ullinapoks

30341

Nupi

EK13372545A

Virvaklei

30293

R4,56%; V3,02%

JK andmed

25

2021

7

Virvak

VIRVAKNAP uus

30404

AP 1,6% DZ 4,3% RK 0,8% SKB 9,4% 

Virvak

30262

Pundik

EK15021380B

Napu

30240

R4,85%; V3,56%

JK andmed

146

2021

6

Napu

NAPONÄK uus

30405

DZ 5,7% RH 4,5% SKB 7,8%

Napoks

30275

Päris

EK18607048A

Näk-Näp

30304

R4,57%; V3,52%

JK andmed

455

2021

5

Oksfri

OKAS uus

30408

AP 2,3% DZ 7,0% RH 1,6% SKB 14,1%

Oksfri

30255

Ütre

EK9221703A

Virvak

30262

R4,69%; V3,59%

JK andmed

335

2021