Eesti maatõugu veiste tõuraamat

Eesti maatõugu veiste tõuraamat avati 1914. aastal, mil seati sisse maakarja veiste eeltõuraamat, kuhu märgiti valkjaspunast maakarja kui ka läänesoome tõugu veiseid. Üle 100 aasta tagasi kanti tõuraamatusse suhteliselt kirju seltskond: ligi kolmveerand lehmadest olid tol ajal sarvilised ja värvuselt valkjaspunased. Täna on maatõugu lehmad nudipäised ja domineerivaks värvuseks valkjaspunane (beež).

Esimene maatõugu lehm Lillik registreeriti tõuraamatusse 20.augustil 1914. Lillik sündis 1906. aastal, vanemad tundmata – tõuraamatunumber EK 2

Esimene maatõugu pull Murru-Mats tõuraamatunumbriga EK 1 registreeriti samuti 20.augustil 1914. Murru-Mats sündis 1910. aastal, vanemad tundmata

Mõlemad loomad kuulusid Eesti Põllumeeste Seltsile.