Nõuded sugupullidele tõuraamatusse kandmiseks

ESMANE NÕUE ON SUGULUSARETUSE VÄLTIMINE!

Valiku tegemisel lähtutakse kinnitatud ”Eesti maatõu säilitus- ja aretusprogrammist”:

 • Lubatud on vaid puhasaretus
 • Pull tunnistatakse aretusloomana kõlblikuks komplekselt põlvnemise, kasvu intensiivsuse, sugulise aktiivsuse ja välimiku hindamise järgi
 • Aretuseks sobivaks tunnistatakse isasloom, kellel on antud tõu suhtes aretusprogrammile vastav põlvnemine ja kelle põlvnemine on geneetilise ekspertiisiga kontrollitud

Pulliema valikul peetakse silmas:

 • Põlvnemist
 • Verelisust
 • Udara kuju ja lüpstavust
 • Toodanguandmeid (piimarasva ja -valguprotsendi nõuded, piimatoodang)
 • Välimikku
 • Igal aastal valitakse sperma tootmiseks 2-5 erineva põlvnemisega noort sugupulli

Sugupullide valikut teostab ja aretuseks sobivaks kinnitab vaid EK Selts!

Tõuraamatusse kantakse välja valitud sugupull, kui:

 • tema vanemad ja vanavanemad on kantud maatõugu veiste tõuraamatu põhiosasse
 • välimik vastab maakarja aretus- ja säilitusprogrammi nõuetele
 • on teostatud geneetiline ekspertiis
 • ta on vähemalt ühe aasta vanune
 • ta on üle vaadatud EK Seltsi komisjoni poolt

Sugupulli valikul komplekselt arvestatavad omadused