Nõuded sugupullidele tõuraamatusse kandmiseks

ESMANE NÕUE ON SUGULUSARETUSE VÄLTIMINE!

Valiku tegemisel lähtutakse kinnitatud ”Eesti maatõu säilitus- ja aretusprogrammist”:

  • Lubatud on vaid puhasaretus
  • Pull tunnistatakse aretusloomana kõlblikuks komplekselt põlvnemise, kasvu intensiivsuse, sugulise aktiivsuse ja välimiku hindamise järgi
  • Aretuseks sobivaks tunnistatakse isasloom, kellel on antud tõu suhtes aretusprogrammile vastav põlvnemine ja kelle põlvnemine on geneetilise ekspertiisiga kontrollitud

Pulliema valikul peetakse silmas:

  • Põlvnemist
  • Verelisust
  • Udara kuju ja lüpstavust
  • Toodanguandmeid (piimarasva ja -valguprotsendi nõuded, piimatoodang)
  • Välimikku
  • Igal aastal valitakse sperma tootmiseks 2-5 erineva põlvnemisega noort sugupulli

Sugupullide valikut teostab ja aretuseks sobivaks kinnitab vaid EK Selts!

Sugupulli valikul arvestatavad omadused