Elektroonilised vormid

Jõudluskontrollis mitteosalevate karjade omanikud on kohustatud esitama loomade liikumise (Vorm 1) aruande EK Seltsi tõuraamatupidajale hiljemalt jooksva aasta 31.detsembriks perioodi 02.detsember eelmise aasta kuni 01.detsember jooksva aasta eest.

Sünnid, omanike vahetused, hukkumised, väljaminekud

Loomade liikumised (Vorm 1)

Sünnid, omanike vahetused, hukkumised, väljaminekud

Vorm 1 trükifail (.doc)

Põlvnemiste parandused (Vorm 2)

Seemendused, paaritused

Vorm 2 trükifail (.doc)

Tellimisvorm

Põlvnemistunnistused, loomakaardid

Teade OT looma asendamise kohta (PDF)

Esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile

OT looma rendileping
(PDF)

Ei kehti alates 01.01.2023

Geneetilise ekspertiisi saateleht (PDF)

Täitmise juhend